5 důvodů, proč ztratit strach z toho, kým jste, protože vás lidé budou stejně soudit!

5 důvodů, proč ztratit strach být tím, kým jste! Bez ohledu na vaše činy, ať roníte slzy nebo zůstáváte silní, ať říkáte ne nebo se vším souhlasíte, ať už nosíte elegantní košili nebo jednoduché tričko, úsudek od ostatních bude nevyhnutelný. Dělejte tedy to, co vás pohání, co rezonuje s vaším srdcem, aniž byste zasahovali do území jiných lidí, a objevte štěstí.

Celý svůj život jsem zasvětil tomu, abych se bál pohledů druhých, bál jsem se jejich myšlenek, jejich slov a fám, které o mně mohly kolovat.

Ze strachu před soudem jsem potlačil mnohá přání a touhy, snažil jsem se zalíbit většině, i když to znamenalo ignorovat ostré jazyky těch, kteří si sotva zasloužili moji pozornost. Tento postoj mě vedl k potlačení důležité části mé skutečné povahy. Je škodlivé pohltit své sny.

Postupem času mi dospělost přinesla klid a porozumění. Pochopil jsem, že přijetí druhých začíná přijetím sebe sama. Dospěl jsem tedy do stavu mysli, kdy mohu následovat své touhy bez strachu z vnějšího soudu, s vědomím, že opravdové přijetí přichází nejprve zevnitř.

ztratit strach

Každý náznak nejistoty nebo zranitelnosti z mé strany se stává ideálním cílem pro určité jedince, aby překroutili, ponížili a odsuzovali mé činy, i ty nejnebezpečnější, i když moje rozhodnutí nemají nic společného s životy druhých.

Také číst  Nebojte se jednat! V některých situacích je nutné dát si pauzu, abyste mohli pokračovat v životě dál.

V mém případě byl tento proces pomalý a bolestivý, protože uvolnění toho, co jsme tak dlouho potlačovali, znovu podnítí iracionální strachy, které způsobily, že jsme se stáhli do sebe. Tato konfrontace byla postupná, ale osvobozující, protože osvobození potlačených aspirací posiluje naši podstatu, činí nás lepšími a šťastnějšími.

Ztratit strach být sám sebou je tedy důležitým krokem k osobnímu rozvoji.

Zde jsou důvody, proč je nezbytné překonat tento strach, i když vás lidé mohou soudit.

5 důvodů, proč ztratit strach z toho, kým jste, protože vás lidé budou stejně soudit!

1. Zbavte se strachu být sám sebou: Pro autenticitu a osobní štěstí

Tím, že budete autentickí, umožníte svému pravému já vzkvétat. To často vede k většímu pocitu osobního štěstí, protože žijete v souladu se svými vlastními hodnotami a potřebami, než abyste se přizpůsobovali očekáváním ostatních.

2. Ztratit strach být sám sebou: mít autentické vztahy

Tím, že budete opravdoví sami se sebou, přitáhnete lidi, kteří si vás váží takového, jaký skutečně jste. Vztahy založené na autenticitě jsou hlubší a smysluplnější, protože jsou založeny na opravdovém spojení.

3. Pro osobní růst

Být sám sebou znamená přijmout své silné a slabé stránky. To vytváří živnou půdu pro osobní růst, protože se můžete soustředit na rozvoj aspektů své osobnosti, na kterých vám záleží, aniž byste se přehnaně starali o úsudek druhých.

Také číst  3 věci, podle kterých vás lidé při prvním setkání okamžitě hodnotí

4. Ztratit strach být sám sebou: Pro sebeúctu

Přijetím své autenticity posilujete svou sebeúctu. Naučíte se respektovat a vážit si sebe sama za to, kým jste. To vytváří silný základ pro sebedůvěru a odolnost vůči vnější kritice.

5. Zbavte se strachu být sám sebou: Pro kreativitu a svobodu

Ztráta strachu z úsudku uvolňuje kreativní a emocionální energii. Můžete objevovat nové obzory, riskovat a žít život naplno. To vede k pocitu autonomie a svobody, protože již nejste omezováni potřebou plnit očekávání ostatních.

Úsudek druhých je často odrazem jejich vlastní nejistoty a vnímání. Tím, že budete věrní sami sobě, nejen inspirujete svůj vlastní růst, ale můžete také pozitivně ovlivnit své okolí tím, že je budete povzbuzovat k větší autenticitě.

Štěstí, skutečný zdroj naděje, je to, co nás hluboko uvnitř motivuje.

ztratit strach

Teprve po čtyřiceti letech jsem se konečně odvážil své psaní sdílet veřejně na internetu. Překvapení bylo nesmírné, když jsem zjistil, že čtenáři oceňují má slova, cítí se dobře při čtení mých textů a že mé články tak či onak pomáhají. Přišlo tolik pozitivní zpětné vazby, že si uvědomuji, jakou chybu jsem udělal, když jsem si své myšlenky nechal pro sebe, i když mohly být pro mnohé prospěšné.

Také číst  Pokud chcete přestat absorbovat negativní energii, přestaňte dělat těchto 5 věcí!

Po ztrátě mé milované kočky byl smutek hmatatelný. Do našich životů však vždy vstoupí ti, kteří nás milují, a jeden z nich mi poradil, abych udělal něco, o čem jsem nikdy neuvažoval, abych bojoval se smutkem.

Začal jsem tvořit videa, pro mě nová věc, a výsledky byly překvapivě přínosné. Odvaha vyžaduje sílu a vůli, ale nakonec to břemeno ulehčí. Jít za hranice rozšiřuje naši podstatu, otevírá cestu k náklonnosti a naději a zároveň zahání přetrvávající smutek.

Opusťte proto strach z úsudku druhých, značně to ulehčuje naše bytí.

ztratit strach

Když jednáme podle svých tužeb, bez způsobení újmy a eticky, je nemožné udělat chybu.

Nevyhnutelně budete hodnoceni tak či onak: ať roníte slzy nebo stojíte pevně, ať odmítnete nebo se podvolíte, zda zvolíte elegantní košili nebo jednoduché tričko. Rozsudek tam stejně bude. Dělejte tedy to, co rezonuje s vaším srdcem, aniž byste ubližovali druhým, a najděte štěstí.

Říká se, že strach krade naše sny a je to realita.

A pamatujte si: ti, kteří vás skutečně milují, vás nikdy nebudou soudit za to, kým jste, protože vás začali milovat kvůli vašim pravdám. A právě pro tyto pravdy vás budou věčně milovat.