Zde jsou čtyři učení z Tao, která nám pomáhají vypořádat se s těžkými lidmi

Čtyři lekce Tao, které nás učí, jak jednat s těžkými lidmi. V taoistické filozofii termín „Tao“ označuje „cestu“ nebo „cestu“. Představuje základní koncept, který zahrnuje jak fyzickou, tak duchovní cestu, stejně jako pochopení absolutna, které zahrnuje dualitu Jin a Jang.

Co je taoismus?

Taoismus je čínská filozofická a náboženská tradice, která má své kořeny v základním textu zvaném „Tao Te King“ nebo „Dao De Jing“ připisovaném čínskému mudrci Lao Tseu (nebo Laozi). Taoismus je ovlivněn i jinými starověkými čínskými filozofiemi, jako je konfucianismus a buddhismus.

Taoismus zdůrazňuje koncept Tao, který lze přeložit jako „cesta“ nebo „princip“. Tao je považováno za základní podstatu vesmíru, zdroj veškerého stvoření a sílu, která řídí harmonii a rovnováhu ve světě. Taoismus nabízí intuitivní a spontánní přístup k životu, v souladu s přírodními cykly a sledující tok Tao.

Taoisté hledají nesmrtelnost a spojení s Tao prostřednictvím duchovních praktik, jako je meditace, dýchání, půst, qi gong (cvičení cirkulace vitální energie), tai-chi-chuan (forma měkkého bojového umění) a vnitřní alchymie. Snaží se dosáhnout stavu záměrného nekonání, známého jako „wu wei“, kde jednají spíše v souladu s přirozeným chodem věcí, než aby se událostem bránili nebo je nutili.

Taoismus také zahrnuje náboženské přesvědčení a praktiky, včetně uctívání předků, úcty k božstvům a přírodním duchům a používání věšteckých praktik, jako je Yi Jing (nebo I-ťing), kniha moudrosti a předpovědí založená na hexagramech.

Taoismus měl velký vliv na čínskou kulturu, včetně umění, tradiční čínské medicíny a wellness praktik. Ovlivnil také další náboženské tradice v Asii, jako je japonský zen.

Také číst  Nemůžeš čekat na někoho, kdo nechce, aby se na něj čekalo...

Taoismus, který má svůj původ v učení Laozi (nebo Lao Tseu), nabízí principy a praktiky pro život v souladu s Tao.

Jedna z těchto zásad se týká toho, jak jednat s obtížnými lidmi.

Podle taoistické moudrosti, když stojíme tváří v tvář lidem, kteří dokážou vysát naši energii a srazit nás, doporučuje se zůstat v klidu a uvolnit negativní emoce. Tao nás učí, abychom těmto lidem neodporovali a nebojovali proti nim, protože to pouze podněcuje negativitu.

Taoismus nás spíše povzbuzuje k tomu, abychom kultivovali vnitřní vyrovnanost, udržovali si vlastní soulad s Tao a nechali negativní emoce, aby nás zaplavily jako voda na skále. Tím, že ukážeme odpoutanost a nereagování, se můžeme vyhnout zatažení do zbytečných konfliktů a zachovat si svou životní energii.

Níže jsou uvedeny 4 lekce Tao pro jednání s obtížnými lidmi.

1. Ovládejte obtížné lidi, aniž byste s nimi bojovali

Podle Tao lze život přirovnat k přechodu řeky. Chcete-li žít harmoničtěji a postupovat moudře, je lepší se nechat unášet proudem bez odporu. Existují však koncepty protichůdné k harmonii, jako je konflikt a odpor.

Ti, kteří se rozhodnou přijmout tyto negativní koncepty, pouze přitahují potíže a problémy ve vztazích, což vede k neustálé frustraci.

Na druhou stranu ti, kteří se rozhodnou nebojovat s těžkými lidmi, nejsou slabí. Jednoduše chápou, že je zbytečné dávat moc těm, kteří si ji nezaslouží.

Také číst  5 důvodů, proč se pro nikoho neměním, ale zdokonaluji pro ty, kteří si to zaslouží

Co se týče obtížných lidí, Tao navrhuje nebojovat nebo se bránit jejich negativnímu chování, protože to často může situaci zhoršit a vysát naši energii. Místo toho se doporučuje nepřikládat jejich jednání příliš velký význam a nedávat jim sílu emocionálně nás ovlivnit.

To neznamená, že lidé, kteří se rozhodnou nebojovat, jsou slabí, ale že chápou, jak je důležité zachovat si vlastní energii a neudělovat moc těm, kteří si ji nezaslouží.

2. Odstraňte negativní emoce

Tao nás učí, že když čelíme obtížným lidem, jejichž chování nám může ublížit a narušit naše dny, je nezbytné snížit naši reaktivitu.

I když se jejich postoje mohou zdát iracionální, je důležité pochopit, že čím intenzivněji reagujeme, tím více negativních emocí v sobě chováme.

V takových situacích nás Tao vybízí, abychom se zhluboka nadechli a pěstovali toleranci a trpělivost. Tímto přístupem jsme lépe připraveni na udržení vnitřní rovnováhy a nedovolíme, aby chování ostatních narušovalo naši pohodu.

3. Zvolte, zda chcete být proaktivní, nikoli reaktivní

Obtížní lidé nás často mohou zatáhnout do svého škodlivého chování, což může vést k pocitům hněvu, frustrace a neklidu vůči nim.

Podle Tao je však lepší zaujmout spíše proaktivní než negativní přístup. Znamená to, že se musíme naučit převzít kontrolu nad událostmi v našich životech, místo abychom byli pouhými pasivními diváky.

Také číst  Mnoho lidí má problémy se sebevědomím. Co můžeme udělat, abychom to napravili?

Když čelíme obtížné osobě, Tao nám radí, abychom přijali empatickou perspektivu tím, že si řekneme: „Nesmí to pro ni být snadné“.

Tato věta nám pomáhá rozvinout naši schopnost porozumět druhým a vžít se do jejich role s ohledem na mnoho aspektů jejich života, které mohou ovlivnit jejich chování. To nám umožňuje pěstovat více empatie a soucitu v našich interakcích s lidmi, se kterými koexistujeme.

4. Meditujte o síle bambusu

šťastné rostliny

Když se ocitneme konfrontováni s obtížnými lidmi a cítíme se ztracení, uváznutí a oslabení, Tao doporučuje vizualizovat si bambus.

Bambus stejně jako my podléhá síle větru. Ohýbá se a ohýbá tváří v tvář této síle, která se ho snaží ovládnout. Nikdy se však nenechá porazit, protože jeho síla spočívá v jeho flexibilitě. Jeho schopnost ohýbat mu dává větší odolnost reagovat na výzvy, které se objeví.

Stejně tak máme v sobě sílu znovu získat svou sílu a změnit svůj život, když dosáhneme svých limitů. Je však důležité zdůraznit, že použití násilí není projevem skutečné síly.

Skutečná síla spočívá v naší schopnosti odvážně se postavit těm, kteří se nás snaží utvářet podle své vůle. Musíme zůstat věrní sami sobě, stát si za svým přesvědčením a jednat bezúhonně, aniž bychom se uchylovali k násilí nebo ničení.