Zde jsou čtyři učení z Tao, která nám pomáhají vypořádat se s těžkými lidmi

Čtyři lekce Tao, které nás učí, jak jednat s těžkými lidmi. V taoistické filozofii termín „Tao“ označuje „cestu“ nebo „cestu“. Představuje základní koncept, který zahrnuje jak fyzickou, tak duchovní cestu, stejně jako pochopení absolutna, které zahrnuje dualitu Jin a Jang.

Co je taoismus?

Taoismus je čínská filozofická a náboženská tradice, která má své kořeny v základním textu zvaném „Tao Te King“ nebo „Dao De Jing“ připisovaném čínskému mudrci Lao Tseu (nebo Laozi). Taoismus je ovlivněn i jinými starověkými čínskými filozofiemi, jako je konfucianismus a buddhismus.

Taoismus zdůrazňuje koncept Tao, který lze přeložit jako „cesta“ nebo „princip“. Tao je považováno za základní podstatu vesmíru, zdroj veškerého stvoření a sílu, která řídí harmonii a rovnováhu ve světě. Taoismus nabízí intuitivní a spontánní přístup k životu, v souladu s přírodními cykly a sledující tok Tao.

Taoisté hledají nesmrtelnost a spojení s Tao prostřednictvím duchovních praktik, jako je meditace, dýchání, půst, qi gong (cvičení cirkulace vitální energie), tai-chi-chuan (forma měkkého bojového umění) a vnitřní alchymie. Snaží se dosáhnout stavu záměrného nekonání, známého jako „wu wei“, kde jednají spíše v souladu s přirozeným chodem věcí, než aby se událostem bránili nebo je nutili.

Taoismus také zahrnuje náboženské přesvědčení a praktiky, včetně uctívání předků, úcty k božstvům a přírodním duchům a používání věšteckých praktik, jako je Yi Jing (nebo I-ťing), kniha moudrosti a předpovědí založená na hexagramech.

Taoismus měl velký vliv na čínskou kulturu, včetně umění, tradiční čínské medicíny a wellness praktik. Ovlivnil také další náboženské tradice v Asii, jako je japonský zen.

Také číst  Správný způsob, jak se omluvit: odborník na psychologii, který se tímto tématem zabývá již 20 let, prozradil, jak nejlépe požádat o odpuštění.

Taoismus, který má svůj původ v učení Laozi (nebo Lao Tseu), nabízí principy a praktiky pro život v souladu s Tao.

Jedna z těchto zásad se týká toho, jak jednat s obtížnými lidmi.

Podle taoistické moudrosti, když stojíme tváří v tvář lidem, kteří dokážou vysát naši energii a srazit nás, doporučuje se zůstat v klidu a uvolnit negativní emoce. Tao nás učí, abychom těmto lidem neodporovali a nebojovali proti nim, protože to pouze podněcuje negativitu.

Taoismus nás spíše povzbuzuje k tomu, abychom kultivovali vnitřní vyrovnanost, udržovali si vlastní soulad s Tao a nechali negativní emoce, aby nás zaplavily jako voda na skále. Tím, že ukážeme odpoutanost a nereagování, se můžeme vyhnout zatažení do zbytečných konfliktů a zachovat si svou životní energii.

Níže jsou uvedeny 4 lekce Tao pro jednání s obtížnými lidmi.

1. Ovládejte obtížné lidi, aniž byste s nimi bojovali

Podle Tao lze život přirovnat k přechodu řeky. Chcete-li žít harmoničtěji a postupovat moudře, je lepší se nechat unášet proudem bez odporu. Existují však koncepty protichůdné k harmonii, jako je konflikt a odpor.

Ti, kteří se rozhodnou přijmout tyto negativní koncepty, pouze přitahují potíže a problémy ve vztazích, což vede k neustálé frustraci.

Na druhou stranu ti, kteří se rozhodnou nebojovat s těžkými lidmi, nejsou slabí. Jednoduše chápou, že je zbytečné dávat moc těm, kteří si ji nezaslouží.

Také číst  Pokud se právě cítíte nešťastní, najděte si chvilku a přečtěte si tento článek: 7 způsobů, jak se vrátit na správnou cestu.

Co se týče obtížných lidí, Tao navrhuje nebojovat nebo se bránit jejich negativnímu chování, protože to často může situaci zhoršit a vysát naši energii. Místo toho se doporučuje nepřikládat jejich jednání příliš velký význam a nedávat jim sílu emocionálně nás ovlivnit.

To neznamená, že lidé, kteří se rozhodnou nebojovat, jsou slabí, ale že chápou, jak je důležité zachovat si vlastní energii a neudělovat moc těm, kteří si ji nezaslouží.

2. Odstraňte negativní emoce

Tao nás učí, že když čelíme obtížným lidem, jejichž chování nám může ublížit a narušit naše dny, je nezbytné snížit naši reaktivitu.

I když se jejich postoje mohou zdát iracionální, je důležité pochopit, že čím intenzivněji reagujeme, tím více negativních emocí v sobě chováme.

V takových situacích nás Tao vybízí, abychom se zhluboka nadechli a pěstovali toleranci a trpělivost. Tímto přístupem jsme lépe připraveni na udržení vnitřní rovnováhy a nedovolíme, aby chování ostatních narušovalo naši pohodu.

3. Zvolte, zda chcete být proaktivní, nikoli reaktivní

Obtížní lidé nás často mohou zatáhnout do svého škodlivého chování, což může vést k pocitům hněvu, frustrace a neklidu vůči nim.

Podle Tao je však lepší zaujmout spíše proaktivní než negativní přístup. Znamená to, že se musíme naučit převzít kontrolu nad událostmi v našich životech, místo abychom byli pouhými pasivními diváky.

Také číst  Čím méně budou vědět o vašem životě, tím šťastnější budete!

Když čelíme obtížné osobě, Tao nám radí, abychom přijali empatickou perspektivu tím, že si řekneme: „Nesmí to pro ni být snadné“.

Tato věta nám pomáhá rozvinout naši schopnost porozumět druhým a vžít se do jejich role s ohledem na mnoho aspektů jejich života, které mohou ovlivnit jejich chování. To nám umožňuje pěstovat více empatie a soucitu v našich interakcích s lidmi, se kterými koexistujeme.

4. Meditujte o síle bambusu

šťastné rostliny

Když se ocitneme konfrontováni s obtížnými lidmi a cítíme se ztracení, uváznutí a oslabení, Tao doporučuje vizualizovat si bambus.

Bambus stejně jako my podléhá síle větru. Ohýbá se a ohýbá tváří v tvář této síle, která se ho snaží ovládnout. Nikdy se však nenechá porazit, protože jeho síla spočívá v jeho flexibilitě. Jeho schopnost ohýbat mu dává větší odolnost reagovat na výzvy, které se objeví.

Stejně tak máme v sobě sílu znovu získat svou sílu a změnit svůj život, když dosáhneme svých limitů. Je však důležité zdůraznit, že použití násilí není projevem skutečné síly.

Skutečná síla spočívá v naší schopnosti odvážně se postavit těm, kteří se nás snaží utvářet podle své vůle. Musíme zůstat věrní sami sobě, stát si za svým přesvědčením a jednat bezúhonně, aniž bychom se uchylovali k násilí nebo ničení.