Zde je 5 tipů, jak ovládat své ego a praktikovat pokoru

Ovládejte své ego a praktikujte pokoru jsou cenné vlastnosti, které podporují harmonické vztahy a větší osobní růst. Prvním krokem k ovládání svého ega je uvědomit si jeho existenci. Naučte se rozpoznávat chvíle, kdy vaše ego může převzít vládu, jako když cítíte potřebu mít vždy pravdu nebo být středem pozornosti.

Ovládejte své ego: Co je ego?

Ego je psychologický koncept, který označuje tu část osobnosti, která působí jako prostředník mezi instinktivními impulsy a společenskými normami. Konceptualizoval ji Sigmund Freud, otec psychoanalýzy, a je základní složkou psychoanalytické teorie.

Úlohou ega je zajistit, aby potřeby a touhy jednotlivce byly splněny realistickým a společensky přijatelným způsobem. Působí tak, že harmonizuje požadavky „id“, které představuje vrozené impulsy a touhy, a omezení „superega“, které ztělesňuje sociální a morální normy.

Ovládejte své ego

Ego zasahuje zprostředkováním mezi těmito dvěma silami a činí racionální a vyvážená rozhodnutí. Hraje také roli při zvládání úzkosti pomocí obranných mechanismů, jako je represe nebo sublimace, k řešení vnitřních konfliktů.

V obecnějším kontextu se termín „ego“ často používá k popisu nadměrného pocitu sebeúcty, hrdosti nebo sebestřednosti.

Také číst  5 důvodů, proč se skutečně dobří lidé nikdy nevzdávají dobra

V tomto smyslu mít „velké ego“ znamená mít o sobě vysoké mínění, někdy až do bodu zanedbání potřeb a perspektiv druhých. Ovládání svého ega, jak již bylo zmíněno dříve, zahrnuje pěstování pokory a omezení sebestředných postojů.

Co je to pokora?

Pokora je morální vlastnost a postoj, který implikuje absenci pýchy, ješitnosti nebo domýšlivosti. Je to ochota uznat vlastní omezení, přiznat si chyby a nepovažovat se za nadřazeného ostatním. Pokora také zahrnuje postoj respektu a ohleduplnosti k ostatním, stejně jako absenci arogance nebo blahosklonnosti.

Zde je 5 tipů, jak ovládat své ego a praktikovat pokoru

Všechny obrázky / Pixabay

1. Uvědomte si, že váš život skončí

Když se vaše ego nadměrně zmocňuje, mějte na paměti, že dříve nebo později vaše fyzická existence skončí. Vaše tělo přestane fungovat, váš mozek se vypne a váš život skončí. Co se děje vedle našeho vědomí, zůstává záhadou, ale pokud jde o naše tělo, neexistuje žádná hádanka, kterou by bylo možné vyřešit.

Také číst  8 znamení, že jste našli správnou cestu životem

2. Pamatujte: Jste jen člověk

Jsme živí tvorové, organismy, podléhající potřebě jíst, pít a vykonávat činnosti. Naše identita sama o sobě není výjimečná.

Skutečně důležité je, co jsme schopni udělat pro druhé, spíše než pro sebe. Pokorní lidé se k ostatním chovají s respektem, bez ohledu na jejich sociální postavení, původ nebo dovednosti. Uznávají důstojnost každého člověka.

3. Cvičte všímavost

Ovládejte své ego

Je těžké nechat své ego ovládnout, když si plně uvědomujete každý okamžik svého života.

Věnujte každý den nějaký čas tomu, abyste se znovu spojili s tím, co je kolem vás. Užijte si naplno každý okamžik.

4. Vyjádřete svou vděčnost

Pokora je často spojena s vděčností. Pokorní jedinci uznávají a oceňují to, co mají, stejně jako přínos druhých pro jejich životy.

Zvažte všechny věci, za které jste vděční, a vyjádřete tuto vděčnost! Poděkujte lidem, které máte rádi, za to, že jsou ve vašem životě.

Když jíte, buďte vděční farmářům, kteří tvrdě pracovali, a zvířatům, jejichž životy byly obětovány. Buďte opravdu vděční za vše, co máte.

Také číst  7 jednoduchých frází, které rychle odradí hrubé lidi!

Pokora se projevuje i pozorným nasloucháním druhým. Pokorní jedinci jsou otevření názorům a perspektivám druhých, i když s nimi nesouhlasí.

5. Chcete-li ovládat své ego: přijměte a používejte svou empatii

Ovládejte své ego

Empatie je vrozená vlastnost přítomná v každém z nás. Je neodmyslitelnou součástí fungování našeho mozku. I když máme schopnost potlačit svou empatii, je nedílnou součástí naší povahy. Jsme schopni cítit bolest druhých, jako by byla naše vlastní. Neváhejte uznat a přijmout svou empatii.

Pokorní lidé nezaujmou arogantní nebo blahosklonný přístup k ostatním. Nesnaží se prosazovat sami sebe nebo srážet ostatní.

Pokora zahrnuje také ochotu přiznat si chyby a opravit je. Pokorní jedinci se nesnaží skrývat nebo popírat svá selhání.

Pokora je v mnoha kulturách a filozofických a náboženských tradicích považována za cennou ctnost.

Podporuje harmonické vztahy, efektivní komunikaci a může přispět k lepšímu vzájemnému porozumění mezi jednotlivci. Je to také vlastnost, která může vést k většímu osobnímu růstu a rozvoji pozitivních interpersonálních dovedností.