Rozdíl mezi sympatií a empatií: krásně animované video

Rozdíl mezi sympatií a empatií

Toto je krásně animované video s dobře vyjádřenou částí přednášky Dr. Brené Browna o rozdílu mezi sympatií a empatií. Sympatie znamená „cítit s“. Člověk se stává jedním s pozorovaným objektem a sdílí jeho myšlenky a pocity. Vědomí se posouvá od sebe k druhému.

Dochází ke sloučení. Empatie znamená „cítit se uvnitř“. Sdílíme úhel pohledu ostatních, abychom pozorovali jejich myšlenky a pocity. Sebeuvědomění se staví do situace „jiného“, aby sdílelo své zkušenosti. Dochází k hledání porozumění a uvědomění.

Empatie je obtížnější dosáhnout z mnoha důvodů. Musíme nejen aktivně naslouchat problému druhého člověka, aniž bychom ho soudili, musíme být také upřímní sami k sobě a k druhému, pokud jde o naše pocity jako posluchače. Tento vztah buduje vazby, které budují důvěru a porozumění, které jsou pozitivní a zdravé pro oba lidi.

Později by možná bylo vhodné hledat řešení. Z ničeho na světě se necítím lépe, než když rodina nebo důvěryhodní přátelé rozumí mé situaci. Cítím se díky tomu lépe, protože mi dávají vědět, kde jsem, a často se ve svém životě cítím ztracený.

Také číst  5 důvodů, proč je nejlepší pomstou zapomenout, jít dál a být šťastný

sympatie a empatie

Až vám příště někdo otevře nějaký problém, zkuste naslouchat tomu, co říká. Natahuje se o pomoc a plné uznání je prvním krokem. Vím, že je těžké se dobrovolně dostat do zbytečné bolesti, ale když to uděláte, budete se oba cítit lépe.

Identifikujte stejný pocit v podobné situace posilují zdravé vazby nejen pro vás dva, ale i pro celou komunitu. Všichni v určitém okamžiku trpíme a tím, že promluvíme, si můžeme navzájem skutečně pomoci.

Sympatie a empatie jsou dva pojmy související s naší schopností porozumět a sdílet emoce druhých, ale liší se svou povahou a projevem.

Sympatie se týká schopnosti pociťovat soucit nebo lítost s obtížemi nebo utrpením druhých. Je to emocionální reakce, která se projevuje jako pocit podpory nebo soucitu s někým, kdo prochází těžkostmi. Člověk může cítit soucit s někým, aniž by nutně plně chápal jeho emoce nebo situaci.

Také číst  Jak poznat falešnou osobu? Naučte se, jak na to pomocí těchto 13 znamení

Naproti tomu empatie je hlubší porozumění a emocionální spojení s pocity a zkušenostmi druhých. Zahrnuje schopnost vžít se do situace druhého člověka, cítit, co cítí, a porozumět jeho pohledu. Empatie zahrnuje nejen uznání emocí druhého, ale také jejich sdílení způsobem, který odráží hluboké porozumění a emocionální rezonanci.

Stručně řečeno, sympatie je emocionální reakce soucitu s obtížemi druhých, zatímco empatie je schopnost vžít se do kůže druhého, porozumět a sdílet jeho emoce. Empatie zahrnuje hlubší spojení a plnější pochopení pocitů druhého.

Můžete zobrazit titulky francouzsky. Stiskněte tlačítko přehrávání a poté přejděte na možnosti titulky „ano“ Pak překládat do francouzštiny

Po Rozdíl mezi sympatií a empatií