Důvody tvého mlčení chápou jen ti, kteří tě milují…

Láska nestačí, hledáme lásku, která má „skutečnou příchuť“. Stálost, ale také nepředvídatelnost. Hledáme lásku v lidech, kterým dáváme svou lásku, hledáme ji také v sobě, protože se musíme celý život starat sami o sebe.

Co může být lepšího než dělat to s láskou?

Láska je spojena se všemi našimi emocemi. Přináší nám radost, když ji najdeme, smutek, když je daleko, hněv, když je zrazena, strach tváří v tvář ztrátě, zklamání z její nepřítomnosti a překvapení, protože i při všech našich zkušenostech se vždy můžeme naučit něco nového.

Láska je složitý cit, který může vyvolat celou škálu emocí, ale zůstává mocnou silou v našem životě, která nám dokáže dát sílu překonat všechny zkoušky.

Ti, kdo nás milují, chápou bolest, která se skrývá za naším úsměvem.

Někteří lidé nám byli oporou v těžkých chvílích a pomohli nám sáhnout do hlubin naší bytosti, když se zdálo, že je vše ztraceno. Drželi nás za ruce a sdíleli s námi naši cestu, i když se zdálo, že se nám přítomnost hroutí před očima a naše minulé investice a budoucí touhy se zdají být zpochybněny.

Tito lidé při nás stáli ve všech zkouškách a nesli s námi tíhu naděje. Můžeme říci, že nám dali svou opravdovou lásku, bezpodmínečně a s naprostou důvěrou. Jejich láska je mocná síla, která dokáže přenášet hory a hluboce se dotýká našich srdcí, která bijí v rytmu našich neustále se měnících životů. Smáli se s námi a sdíleli naše naděje do budoucna.

Také číst  6 mentálních bariér, které byste měli hned odstranit!

Byli svědky naší historie a sdíleli s námi chvíle radosti i smutku. Viděli naše slzy vzteku, zaťaté pěsti a přikrytí hlavy dekou ve snaze uniknout před vším, včetně nás samých.

Ti, kdo nás milují, se však nenechali oklamat našimi maskami. Cizí člověk možná nepozná rozdíl mezi šťastným úsměvem a smutným nebo zádumčivým úsměvem, ale ti, kteří nás dobře znají, dokážou číst mezi řádky našich emocí.

Ti, kdo nás milují, chápou, že za hněvem se skrývá láska.

Lidé, kterým na nás záleží, znají hněv, který se v nás může nahromadit, když se cítíme přemoženi zklamáním nebo když se cítíme zrazeni. Jsou to přátelé a rodina, kteří se kolem nás shromáždí, když náš partner selže, stejně jako náš partner, když přátelé nebo rodina selžou.

Ti, kdo nás milují, jsou schopni pochopit náš hněv a smutek. Vnímají důvody, proč máme bezesné noci a navštěvujeme prázdnotu temnoty. Často sdílejí náš hněv, protože když jim důvěřujeme, oni na oplátku důvěřují nám. Naše láska jim slouží jako vodítko pro jejich vlastní lásku a umožňuje jim jít s důvěrou vpřed.

Také číst  5 důvodů, proč zůstat v naději a nikdy se nevzdávat…

Právě proto, že rozumí našemu hněvu, nás umí uklidnit a vyvolat v nás pocit klidu, který nám může pomoci překonat naše ztráty a bolest. Znají fungování naší mysli a naše zvyky, které nám mohou pomoci znovu získat rovnováhu. Často, když jsme rozzlobení, nejsme příjemnými společníky, ale tito lidé nás raději budou i v těchto těžkých chvílích nadále milovat, než aby nás nechali napospas vlastnímu osudu. Jejich láska je bezpodmínečná a jejich přítomnost nám pomáhá najít klid, který hledáme.

Ti, kdo nás milují, chápou důvody našeho mlčení.

Pixabay

To, že někdo umí interpretovat naše mlčení, je snad nejsilnějším a nejčistším důkazem lásky, protože proniká do nejhlubšího poznání. Schopnost komunikovat prostřednictvím pohledu, pohlazení nebo gesta rukou. Jen ten, kdo nám dal svou lásku, umí přečíst vše, co říkáme, aniž bychom pronesli jediné slovo.

Někdy je pro nás obtížné vyjádřit své pocity a nemůžeme najít ta správná slova, kterými bychom je vyjádřili. Přesto ti, kteří jsou nám nejblíže, ti, kteří nás opravdu milují, vědí, kdo jsme, a chápou obtížné situace, kterými procházíme.

Vidí bolest za naším úsměvem, lásku za naším hněvem a důvody našeho mlčení. Proto je jejich láska tak cenná.

Někdy dokážou pochopit naše mlčení, i když pro ostatní může být obtížné ho interpretovat, protože může mít velmi odlišný význam v závislosti na situaci a osobě.

Také číst  Jsou bolesti, které nás bolí, a bolesti, které nás proměňují…

Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci lépe porozumět mlčení lidí:

Lidé často hodně komunikují řečí těla. Pokud někdo mlčí, ale vypadá uvolněně a v pohodě, může se mu dařit dobře. Na druhou stranu, pokud je někdo napjatý nebo úzkostný, může to znamenat nepohodlí.

Mlčení může v závislosti na situaci znamenat různé věci. Pokud například diskutujete o obtížném tématu, lidé mohou mlčet, protože přemýšlejí nebo hledají správná slova.

Pokud vás něčí mlčení znepokojuje, zkuste mu klást otevřené otázky, které mu umožní svobodně se vyjádřit. Vyhněte se uzavřeným otázkám, na které lze odpovědět jednoduchým ano nebo ne.

Někdy lidé prostě potřebují čas na rozmyšlenou nebo na to, aby se cítili pohodlně, než promluví. Buďte trpěliví a dopřejte jim čas, který potřebují.

Vyvarujte se předpokladu, že víte, co něčí mlčení znamená. Je snadné si mlčení špatně vyložit a vyvodit nesprávné závěry.

Klíčem k pochopení mlčení lidí je zůstat otevřený a naslouchat. Trpělivostí, pochopením a respektem můžete pomoci vytvořit prostředí, ve kterém se lidé budou cítit dobře, když se budou chtít vyjádřit, i když k tomu budou potřebovat nějaký čas.