Pokud chcete přestat absorbovat negativní energii, přestaňte dělat těchto 5 věcí!

Energie je přítomna všude kolem nás a naše interakce s ostatními mohou ovlivnit naši emocionální a duševní pohodu. Je pravda, že určité energie mohou být škodlivé a bránit našemu naplnění a našemu štěstí.

Abychom si udrželi pozitivní rovnováhu, je důležité uvědomovat si vlastní energii a energii ostatních.

Zde je 5 věcí, které musíte udělat, abyste přestali absorbovat negativní energii od ostatních:

1. Spojení s ostatními prostřednictvím toxických emocí

Je skutečně běžné nechat se ovlivnit negativními emocemi druhých, zvláště když jsme jim nablízku. Je však také důležité si uvědomit, že každý je zodpovědný za své emoce a pohodu.

Nabídnout podporu někomu, kdo prochází těžkým obdobím, je chvályhodný postoj, ale je také důležité zachovat naši vlastní emocionální rovnováhu. Vkročení do stejné negativní vibrace jako druhý člověk nás může nakonec ovlivnit a ve skutečnosti nepřispívat k jeho dlouhodobému blahu.

Místo toho, abyste se nechali nasát do toxických emocí druhého člověka, můžete mu nabídnout jinou a pozitivnější perspektivu. To mu může pomoci změnit úhel pohledu a najít řešení, jak překonat špatnou náladu nebo smutek.

Je nezbytné, abyste to dělali s respektem a empatií, uznali její emoce a nabídli jí nový způsob pohledu na věci, aniž byste minimalizovali nebo popírali, jak se cítí.

Také číst  Neopustil jsem tě, nechal jsem tě jít. 5 důvodů, proč nechat jít je mnohem prospěšnější než viset

2. Přebírání povinností, které nejsou vaše

Když pomáháme druhým, je nezbytné stanovit jasné a zdravé limity. Je přirozené chtít podporovat lidi, které milujeme, ale stejně důležité je chránit si vlastní blaho a uvědomit si, že každý jedinec je zodpovědný za svůj život.

Převzetí všech povinností v životě jiného člověka může být vyčerpávající a škodlivé pro naši vlastní rovnováhu. Je důležité si uvědomit, že každý má svou vlastní životní cestu a své vlastní výzvy, kterým musí čelit. Můžeme být přítomni a povzbuzovat, ale nemůžeme za ně žít jejich životy.

Stanovením jasných hranic umožňujeme druhé osobě, aby se sama rozhodovala a zvládala své vlastní výzvy. To podporuje samostatnost a osobní růst. Stanovením těchto hranic si také udržujeme své vlastní emocionální zdraví a nenecháváme se unášet břemeny druhých.

3. Nabídněte sympatie místo soucitu

Mezi sympatií a soucitem je důležitý rozdíl. Sympatie zahrnuje pociťování bolesti nebo smutku kvůli obtížím jiné osoby, ale to může být někdy omezeno na emocionální reakci bez konkrétní akce, která by pomohla.

Také číst  Sociální inteligence: 8 tipů, jak se naučit lépe se spojit s ostatními

Na druhé straně soucit přesahuje prostou emocionální reakci. Zahrnuje to uznání bolesti druhého člověka, ale také konstruktivní jednání, které mu nabídne skutečnou podporu. Soucit zahrnuje empatii, porozumění a ochotu aktivně pomáhat dotyčnému najít lepší způsoby, jak překonat jeho obtíže.

Když projevíme soucit, rozpoznáme sílu a potenciál druhého člověka. Podporujeme ji tím, že ji povzbuzujeme k vlastnímu rozhodování a poskytujeme jí prostředky k překonání jejích překážek. Soucit znamená zapojit se do otevřeného dialogu, aktivně naslouchat a nabízet konstruktivní rady a povzbuzení.

4. Myslíš si, že víš víc než všichni ostatní

Když poskytujeme rady druhým, je nezbytné si uvědomit, že nemusíme nutně znát všechny aspekty jejich reality a že ne vždy jsme schopni vyřešit všechny jejich problémy.

I když můžeme mít dobré úmysly chtít pomáhat, je důležité si uvědomit, že každý jedinec má svou vlastní jedinečnou životní cestu a zkušenosti. Co může fungovat nám, nemusí nutně fungovat někomu jinému. Každý má své vlastní chápání své situace a toho, co je pro něj nejlepší.

Když nabízíme rady, je důležité to dělat s pokorou a respektem. Můžeme sdílet své pohledy, zkušenosti a znalosti, ale musíme také uznat, že každý člověk je aktérem svého vlastního života. Musíme umožnit ostatním, aby se sami rozhodovali a šli vlastní cestou, i když se liší od našich rad.

Také číst  9 příznaků gaslighting, na které byste si měli dát pozor

5. Snažte se vyhovět všem

Všechny obrázky / Pixabay

Osvojit si zvyk říkat druhým „ne“ může být obtížné, zvláště pro empatické lidi, kteří mají tendenci se více zabývat potřebami druhých než svými. Je však nezbytné udržovat energetickou rovnováhu a starat se o sebe, abyste se mohli udržitelným způsobem postarat o druhé.

Je přirozené chtít pomáhat a reagovat na požadavky druhých, ale je důležité si uvědomit, že i vy máte osobní limity a potřeby. Říct „ne“, když máte pocit, že nemáte prostředky nebo energii na splnění požadavku, může být nezbytnou formou sebepéče.

Starat se o sebe a předvádět se neznamená být sobecký. Znamená to rozpoznat své vlastní potřeby, stanovit si zdravé hranice a podniknout kroky k udržení energetické rovnováhy a pohody. Tím, že budete respektovat a naslouchat sami sobě, budete lépe připraveni nabídnout skutečnou podporu ostatním, když to bude možné.