5 charakteristických rysů osobnosti alfa a jak je rozvíjet

Alfa osobnost je často spojována s jednotlivci, kteří vyzařují sebevědomí, charisma a vedení. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení však nejde jen o fyzické nebo sociální vlastnosti. Alfa osobnost je soubor vlastností a chování, které může kdokoli kultivovat a rozvíjet.

Zde jsou klíčové alfa osobnostní rysy a jak je můžete začlenit do svého každodenního života, abyste se stali skutečným vůdcem:

1) Přirozené vedení

Alfy si přirozeně užívají vedení a přebírání otěží v situaci. Rychle přebírají iniciativu, inspirují ostatní a dokážou kreativně řešit problémy.

Ať už na rodinné dovolené nebo v práci při projednávání a plánování projektu, alpha je schopen převzít vedení.

Jsou také ochotni přiznat své vlastní chyby a převzít odpovědnost za to, co dělají, což buduje jejich respekt.

Chcete-li rozvíjet své vedení, identifikovat své hodnoty, rozvíjet svou emoční inteligenci a naučit se motivovat a vést ostatní ke společným cílům.

2) Asertivita

Být asertivní je důležitým aspektem osobnosti alfa. Znamená to stát si za svým přesvědčením a přesvědčením a zároveň respektovat názory ostatních.

Alfa jedinci vyjadřují své názory bez agrese, jsou schopni říci „ne“, když je to nutné, a nebojí se konstruktivních konfrontací.

Také číst  6 tipů, jak být trpělivější ve všech oblastech svého života

Cvičte asertivitu tím, že budete mít jasno ve svých potřebách a omezeních a zároveň zůstanete otevření hlediskům ostatních.

3) Odhodlání

Odhodlání je základním rysem alfa osobnosti. Umět se rozhodovat a převzít vedení je důležité, ale stejně důležité je mít hlubokou motivaci a smysluplný účel.

Alfové nehledají moc jen proto, aby ovládli ostatní. Otěže nepřebírají jen pro zábavu. Jejich motivace přesahuje krátkodobý vlastní zájem. Mají jasný plán a účel, který inspiruje ostatní, aby je následovali.

Vezměme si příklad ambiciózního kolegu, který se chce stát partnerem v advokátní kanceláři, aby zbohatl a vylepšil si životopis, aby získal další povýšení. Alfa má naopak hlubší důvod a širší rozhled. Touží stát se partnerem, aby společnost skutečně restrukturalizoval a učinil ji relevantnější, efektivnější a ziskovější.

4) Teplé

Jednou z klíčových vlastností alfa osobnosti je vřelost. Alfy při vstupu do místnosti vyzařují pozitivní energii, pocit pohody a určitou vitalitu, což přirozeně přitahuje pozornost ostatních.

Je důležité si uvědomit, že ne každý má stejnou úroveň přítomnosti nebo vibračního dopadu při vstupu. Skuteční alfové si všimnou, i když zrovna nevyhledávají pozornost. Nemusí být strohé ani vypadat jako hrdinové z akčních filmových trháků. Naopak ostatní vítají s úsměvem, pevným stiskem ruky a tichou důvěrou, aniž by se snažili předvádět.

Také číst  Proměny jsou jedinou jistotou existence! 9 znamení, že je čas vdechnout vašemu životu nový život!

Alfové kladou velký důraz na jejich fyzickou a duševní pohodu. Pečují o své tělo a mysl, což jim pomáhá cítit se dobře. Tato aura pohody se odráží v jejich každodenním životě a v jejich interakcích s ostatními.

5) Jsou uzemněny

Stejně jako loď v přístavu má alfa vždy pevnou základnu, ze které jedná. Tato základna se může lišit od člověka k člověku, ale jedna věc je jistá: alfa se neřídí impulsy, dočasnými touhami nebo prchavými emocionálními stavy.

Alfy chápou, že tyto emoce a představy jsou přechodné a netvoří pevný základ pro rozhodování. Místo toho se spoléhají na spolehlivé kotvy, které obstojí ve zkoušce času, počínaje vlastní hodnotou.

Navíc jejich smysl pro účel a bezpečí může pocházet z jiných kotev, jako jsou jejich základní hodnoty, práce, rodina, přátelé a komunita.

Ať už jsou introvertní nebo extrovertní, alfa mají vždy pevné základy a základy pro své činy.

To má za následek mnoho prospěšných výsledků:

  • Odvaha místo nerozvážnosti.
  • Rozhodování místo impulzivity.
  • Dlouhodobé plánování místo krátkodobého plánování.
Také číst  Ještě to nevíte, ale možná jste se narodili, abyste byli sami: objevte 7 znamení

Alfa je uzemněna a je to právě toto uzemnění, které ji činí tak mocnou.

Jak mít alfa osobnost?

To, zda se stanete alfa samcem nebo alfa samicí, závisí na vašich činech. Mít vysoké sebevědomí a pevný plán pro své životní cíle je dobrým místem, kde začít.

K dosažení statusu alfa je však nezbytné přijmout opatření a tyto plány realizovat. Alfa osobnost ví, co je třeba udělat, a podle toho jedná.

Ve světě, který většina lidí následuje, se alfa odlišuje tím, že je skutečným vůdcem. Klíč k odhalení vašeho vnitřního alfa potenciálu spočívá ve víře v sebe sama, podpořená konkrétními činy a jasným cílem.

Nejde o to předstírat nebo jednat určitým způsobem, aby vás ostatní považovali za úžasného nebo úžasného, ​​ale spíše o přirozené ztělesnění těchto vlastností.