9 věcí, které by každé dítě mělo slyšet od svých rodičů, aby žilo dobrý život

Výchova, kterou dostáváme od svých rodičů, hraje zásadní roli v tom, jak vnímáme svět a jak jsme schopni úspěšně procházet vzestupy a pády života. Jako rodiče máme povinnost učit své děti věcem, které jim pomohou žít dobrý život.

Zde je 9 věcí, které by každé dítě mělo slyšet od svých rodičů, aby mohlo žít plnohodnotný život:

1.zasloužíš si být milován

Prvním a nejdůležitějším poselstvím, které musí každé dítě od svých rodičů slyšet, je, že si zaslouží být milováno bez ohledu na to, co dělá nebo nedělá. Děti potřebují cítit, že jsou milovány bezpodmínečně, bez posuzování a podmínek. To jim pomůže rozvíjet pozitivní sebevědomí a cítit se bezpečně ve vztazích s ostatními.

2.máte jedinečný cíl

Všechny obrázky: Pexels / Pixabay

Děti musí pochopit, že každý člověk má v životě jedinečný cíl. Tento účel se může v průběhu času měnit, ale je důležité následovat své srdce a dělat věci, které přinášejí radost.

Rodiče by měli své děti povzbuzovat, aby následovaly svou vášeň a nenechaly se odradit názory ostatních. Děti se také musí naučit, že důležitost jejich účelu nespočívá v jeho velikosti, ale ve schopnosti pozitivně přispět světu.

Také číst  3 věci, podle kterých vás lidé při prvním setkání okamžitě hodnotí

3. každý má všechny vlastnosti a žádná z nich není špatná

Je důležité, aby děti pochopily, že každý člověk má jedinečnou kombinaci vlastností a žádná z nich není dobrá ani špatná.

Děti se musí naučit neodsuzovat sebe ani ostatní a oceňovat rozdíly mezi jednotlivci. Rodiče mohou svým dětem pomoci pěstovat empatii a toleranci tím, že je budou podporovat v tom, aby zvažovaly názory druhých a byly otevřené.

4. Vesmír je vyvážený a láskyplný

Rodina je náš poklad

Děti musí pochopit, že vesmír je vyvážený a láskyplný a že každý čin má dopad. Rodiče musí své děti vést k tomu, aby si uvědomovaly své činy a chápaly, že mají dopad na ostatní a na svět kolem nich.

Děti také musí pochopit, že i když život může být někdy těžký, na světě vždy existuje naděje a láska.

5. Existuje pouze jeden druh svobodné vůle: volba přijmout přítomný okamžik, nebo ho odmítnout.

Děti se musí naučit, že volba přijmout přítomný okamžik nebo ho odmítnout je jediný druh svobodné vůle, který existuje. Rodiče by měli své děti podporovat v tom, aby si vážily každého okamžiku a aby v každé situaci nacházely její pozitivní stránky.

Také číst  Běžné lítosti ve stáří: 8 věcí, které lidé nejvíce litují

Děti také musí pochopit, že život je nepředvídatelný a že jejich schopnost přizpůsobit se a najít krásu v každé situaci jim pomůže vést šťastný a spokojený život.

6. Negativní emoce jsou tu proto, aby vám sloužily

Rodina je náš poklad

Negativní emoce, jako je hněv, smutek nebo frustrace, se mohou zdát obtížně zvládnutelné. Tyto emoce jsou tu však proto, aby nám sloužily. Děti se musí naučit tyto emoce rozpoznat a pochopit, co se jim snaží sdělit.

Spíše než je potlačovat nebo ignorovat je důležité je cítit a chápat. Negativní emoce nám mohou pomoci uvědomit si, že nejsme v souladu se svými cíli nebo že musíme ve svém životě něco změnit.

7. Dejte přednost sami sobě

Děti se musí naučit postarat se o sebe dříve, než se budou moci postarat o ostatní. To neznamená být sobecký nebo zlý, ale spíše se zaměřit na to, co je pro ně důležité, říkat „ne“ věcem, které jim nevyhovují, a pečovat o svou duševní a fyzickou pohodu.

Když se děti starají samy o sebe, mají více energie a lásky, kterou mohou dávat ostatním. Péče o sebe je projevem lásky k sobě samému i k druhým.

Také číst  Nemáte kontrolu nad všemi událostmi, které nastanou, ale můžete ovládat svou reakci na ně...

8. Nikdy si neberte k srdci názor druhého člověka

Rodiče by měli své děti učit, aby si nebraly k srdci názory jiných lidí. Každý jsme jiný a každý máme jiný názor.

Je důležité pochopit, že názory druhých nás neurčují ani neomezují. Rodiče musí svým dětem pomáhat rozvíjet důvěru v sebe sama a nenechat se ovlivňovat názory druhých. Názory druhých lidí mohou být užitečné, protože nám pomáhají růst, ale je důležité nenechat se jimi odradit.

9. Nemáte se čeho bát

Život může být plný výzev a překážek, ale rodiče musí své děti naučit, aby se nebály. Všechno, co se v našem životě děje, je tu proto, aby nám sloužilo a pomáhalo nám růst.

Rodiče musí svým dětem pomoci vnímat výzvy jako příležitost k učení a růstu. Když děti pochopí, že nic se neděje náhodou a že vše je tu proto, aby jim pomohlo realizovat jejich potenciál, budou moci lépe čelit životním výzvám s odvahou a sebedůvěrou.