6 perfektních reakcí na arogantní lidi, aby se chránili

Arogantní lidé patří mezi ty nejnepříjemnější vztahy. Tito jedinci si nejen myslí, že jsou lepší než vy, ale chovají se, jako by věděli, že jsou lepší než vy. Někdy také sdílejí určité rysy a vlastnosti s narcisty, včetně přesvědčení, že jsou nadřazení a chápou je pouze „vysoko postavení“ lidé, vždy očekávající obdiv od ostatních, s velkou mírou oprávnění a nedostatku empatie.

Arogance je postoj nebo chování, které zahrnuje pocit nadřazenosti a přeceňování se nad ostatními. Ačkoli tato vlastnost může být přítomna u některých lidí, není nutně univerzální nebo vrozená u každého. Arogance může vycházet z různých faktorů, jako je výchova, sociální prostředí, životní zkušenosti a individuální osobnost.

Lidské postoje a chování jsou však složité a rozmanité. Někteří lidé mohou mít za určitých okolností chvíle arogance, ale to nutně neznamená, že jsou arogantní vždy. Mnoho lidí se navíc snaží pěstovat pokoru, porozumění a empatii vůči druhým.

Také číst  8 kroků, které vám pomohou dosáhnout toho, co chcete ve svém životě

Jejich blahosklonné postoje a chování mohou ostatní rozhněvat, ale nemusíte se jimi nechat, aby vás dostali na zem.

Zde je šest dobrých odpovědí, které je třeba mít na paměti, když jednáte s arogantními lidmi:

1. „Proč to říkáš?“ »

Tato otázka jednoduše žádá arogantního člověka, aby se zamyslel nad tím, proč někoho zobecňuje, uráží nebo stereotypizuje. Doufejme, že tato osoba rozpozná, že řekla něco negativního, a zmírní své chování.

2. „Au“ nebo „To bolí. »

Arogantní lidé mají schopnost zraňovat city ostatních lidí. Mohou a nemusí se vcítit, ale určitě chápou, co to znamená někomu ublížit. Řekněte jim, že vám emocionálně ubližují, nebojte se.

Alespoň si uvědomí, že někomu ubližují; mohou se dokonce pokusit zastavit.

3. „To není jediný způsob, jak se na to dívat. »

Každý má samozřejmě právo vyjádřit svůj názor a myšlenky, ale je neuvěřitelně naivní a pošetilé si myslet, že jen jeden způsob myšlení (nebo jen jeden názor) tvoří jakousi univerzální pravdu. Dejte arogantnímu člověku najevo, že ostatní nesdílí jejich negativní pohled na svět.

Také číst  Jak rychle rozptýlit negativní myšlenky, které napadají vaši mysl?

4. „To znělo trochu arogantně, jsem si jistý, že jsi to myslel jinak. »

Ukazuje to arogantní osobě, že jí chcete dát výhodu v pochybnostech a že si myslíte, že má dobré úmysly.

5. „Věděl jsi, že moje máma je _____?“ »

Když se arogantní člověk začne dívat na skupinu lidí svrchu, zkuste je odříznout tím, že jim řeknete, že máte rodiče nebo sourozence, kteří jsou součástí této skupiny lidí. Dělají to jen proto, aby vypadali kvalitněji.

Díky tomu si uvědomí své urážlivé poznámky. Obvykle je to vede k tomu, že se omlouvají a hledají uzavření.

6. „Přál bych si, abychom o tom teď přestali mluvit. »

Stejně jako arogantní člověk rozhovor sprostě prodlužuje, můžete ho náhle ukončit. Arogantní lidé rádi mluví a mluví, takže někdy je nutné ukončit rozhovor, než se stane něco špatného.

Také číst  8 životních lekcí pro současnou chvíli ve světě, který nás bombarduje změnami

Komunikace a vzájemné porozumění hrají klíčovou roli při předcházení nedorozuměním a konfliktům souvisejícím s arogancí. Je důležité rozpoznat naše vlastní slabosti a omezení a zároveň respektovat pohledy a příspěvky druhých. / Obrazový kredit: Freepick