7 faktorů, které vám mohou zabránit v plnění vašich snů

Komentář jít za svými sny ? Co vám brání jít vpřed a bojovat za to, po čem skutečně toužíte? Je to paradoxní otázka, ale příliš často se vzdáváme svých aspirací, aniž bychom skutečně chápali proč. Jen abychom hořce litovali své volby. Nedovolte, aby se to opakovalo!

Cítili jste někdy tuto paralýzu tváří v tvář svým snům, svým aspiracím a mnoha projektům, kterých chcete dosáhnout? Nejsi sám. Často se stává, že když zvažujeme jít za svým štěstím, něco nás brzdí. Téměř nás vybízí, abychom zůstali v klidu a odkládali naše cíle.

Často si to neuvědomujeme, ale nacházíme nepodložené výmluvy, absurdní důvody, které nám jen brání pokračovat v boji za to, na čem v našem životě skutečně záleží.

A může to mít několik důvodů:

Zde je 7 překážek, které vám mohou zabránit v plnění vašich snů

1. Strach z neúspěchu vám může zabránit v plnění vašich snů

jít za svými sny

V životě některých lidí může být strach z neúspěchu ohromující. Jednoduchá chyba může stačit k tomu, aby se cítili hluboce nepohodlně, cítili se nedostatečně a neschopně. Mohou se objevit emoce, jako je stud, úzkost a dokonce i deprese.

Abychom se vyhnuli těmto pocitům, často se rozhodneme to nezkusit vůbec. V životě jsou však chyby nevyhnutelné a jsou nedílnou součástí naší cesty. Je proto důležité se uvolnit a udělat krok zpět.

Také číst  Brad Pitt nechal svého 105letého souseda žít na svém rozsáhlém pozemku až do jeho smrti na svobodě

2. Nejistota budoucnosti

jít za svými snyObrázky DaLL-E

Budoucnost je pro mnoho lidí často zdrojem nejistoty. Nikdo nedokáže s jistotou předpovědět, jak se věci vyvinou. Život je proces neustálého experimentování, kde se učíme tím, že děláme chyby.

Neschopnost předvídat výsledky by nám však neměla bránit v plnění našich snů. Jinak bychom všichni zůstali paralyzováni touto nejistotou. Úspěšní jsou ti, kteří se odváží čelit neznámému, aniž by se báli výsledku.

3. Uklidňující iluze vám mohou bránit v plnění vašich snů

Někdy máme spalující touhu a začínáme snít o jejím naplnění. Představujeme si ideální scénář, kdy vše půjde přesně tak, jak chceme. Jsme si však vědomi, že realita je velmi odlišná od našich snů.

Proto, než abychom riskovali, že se náš sen nesplní, raději se utápíme v této idealizované vizi. Je důležité vystoupit z našeho imaginárního světa a podniknout kroky k tomu, aby se naše touhy staly skutečností.

4. Strach být podvodníkem

jít za svými sny

Když pochybujeme o svých vlastních schopnostech, přesvědčujeme sami sebe, že nejsme legitimní. Dosažení našich cílů se zdá být tak vzdálené našemu negativnímu vnímání sebe sama, že máme pocit, že všechny klameme.

Také číst  5 důležitých věcí, které jsem se naučil žít na venkově

Bojíme se, že jednoho dne budeme demaskováni. Je to, jako by se král vyhnul trůnu, protože se nepoznal ve svém vlastním majestátu. Jste toho však docela schopni; musíš jen věřit sám sobě.

5. Vyhýbání se bolesti vám může zabránit v plnění vašich snů

jít za svými sny

Vyhnout se bolesti se zdá jako neodolatelné pokušení. Život nás staví před překážky, které hluboce bolí a odrazují i ​​ty nejodhodlanější. Když pozorujeme cestu posetou nástrahami, jsme v pokušení vzdát se tváří v tvář výzvám, které nás čekají.

Přesto nic v této existenci není bez námahy. Utrpení je nevyhnutelným společníkem na cestě za našimi sny. Bez ohledu na naši citlivost musíme riskovat, abychom zažili štěstí. Protože bolest z opuštění bude stejně bodavá jako bolest z vytrvalosti.

6. Spokojenost

Spokojenost je jako neviditelná zeď postavená před námi, která nám brání v cestě k našim nejhlubším aspiracím. Můžeme to interpretovat jako lenost nebo možná zpochybňování našich skutečných tužeb.

Ve skutečnosti je to očekávaná zátěž výzev, které před námi stojí. To jsou potíže, které se nás snaží přesvědčit, že to za to nestojí, že se nikdy nevyrovnáme. Nepodléhejte těmto pochybám. Pokračujte ve svém boji s odhodláním, o kterém víte, že ho vlastníte.

Také číst  7 způsobů, jak se vypořádat s pasivně-agresivním chováním:

7. Výzvy a překážky vám mohou bránit v plnění vašich snů

jít za svými sny

Výzvy a překážky mohou být příležitostí k osobnímu růstu. Tím, že čelíme obtížím, učíme se ze svých chyb a přizpůsobujeme se změnám, máme příležitost se jako jednotlivci zlepšovat.

Každá výzva, kterou překonáme, nás činí silnějšími, moudřejšími a odolnějšími. Přijetím těchto okamžiků růstu můžeme proměnit překážky v příležitosti a s obnovenou důvěrou jít směrem k našim cílům.

Analogii klopýtnutí a nohou lze vnímat jako metaforu odolnosti a osobního růstu. Když v životě klopýtneme, ať už kvůli neúspěchům, překážkám nebo neúspěchům, máme příležitost se učit a sílit.

Klopýtnutí představují těžké časy, výzvy a neúspěchy, se kterými se na naší cestě setkáváme. Místo toho, abychom je viděli jako trvalé selhání, můžeme je využít jako příležitosti k učení a posílení. Pokaždé, když zakopneme a vstaneme. Naše nohy, symbolizující naši vnitřní sílu a odolnost, se stávají silnějšími.

Naučit se po každém klopýtnutí se zvednout nám umožňuje rozvíjet naši emoční odolnost a naši schopnost vyrovnat se s nepřízní osudu. Vítězství nakonec nepřichází k těm, kteří se nikdy nesetkali s překážkami, ale k těm, kteří navzdory klopýtnutí přetrvávají a odmítají se vzdát. Právě v této vytrvalosti a odolnosti spočívá klíč ke skutečnému úspěchu.