Top 5 problémů velmi inteligentních lidí

Problémy vysoce inteligentních lidí mohou být překvapivé, ale jsou velmi reálné. Vysoce inteligentní jedinci obecně vynikají v oblastech, na které se zaměřují, často související s jejich prací. Jejich společenský život však může být kvůli vysoké inteligenci mírně omezen. Média na jedné straně oslavují jejich úspěchy, ale na druhé jsou občas zesměšňována pro jejich zjevnou společenskou nešikovnost. Jejich vnímání světa se často zásadně liší od vnímání ostatních a to, co se jim zdá samozřejmé, může být pro zbytek společnosti vnímáno jako úplná záhada. Jejich inteligence, která je odlišuje, je někdy činí neschopnými plně se začlenit do společnosti.

Inteligence je komplexní a mnohostranný koncept, který zahrnuje schopnost člověka chápat, učit se, přizpůsobovat se, řešit problémy, činit správná rozhodnutí, uvažovat a přizpůsobovat se svému prostředí. Inteligence se neměří pouze akademickými nebo kognitivními dovednostmi, ale může se projevovat i v oblastech, jako je kreativita, emoční inteligence, praktické řešení problémů a mnoho dalších.

Existují různé teorie inteligence, z nichž nejznámější je pravděpodobně teorie mnohonásobné inteligence navržená Howardem Gardnerem. Podle této teorie není inteligence redukována na jedinou dimenzi, ale lze ji rozdělit do několika typů inteligence, včetně inteligence jazykové, logicko-matematické, prostorové, hudební, tělesně-kinestetické, interpersonální a intrapersonální inteligence.

Také číst  6 perfektních reakcí na arogantní lidi, aby se chránili

Inteligenci ovlivňují genetické faktory a faktory prostředí.

A může se rozvíjet a zlepšovat po celý život člověka učením, zkušenostmi a intelektuální stimulací.

Inteligence je tedy duševní a kognitivní schopnost člověka chápat, učit se, přizpůsobovat se a řešit problémy v různých oblastech a může mít různé podoby v závislosti na jednotlivcích a jejich zkušenostech.

Vysoce inteligentní jedinci jsou často v médiích obdivováni pro své výjimečné úspěchy a někdy jsou zesměšňováni kvůli jejich zjevné společenské neobratnosti. Jejich pohled na svět se zásadně liší od pohledu ostatních, což může vést k nedorozuměním.

To, co se jim zdá samozřejmé, může většině lidí připadat záhadné a jejich inteligence, i když je pozoruhodná, je může společensky izolovat. Navzdory své vysoké inteligenci se vysoce inteligentní lidé ve svém každodenním životě často potýkají s pěti běžnými problémy:

1. Vztahy s opačným pohlavím

Díky své inteligenci a zaměření na učení se své oblasti odbornosti byli tito jedinci často přehlíženi nebo jim byla dána malá příležitost k interakci s opačným pohlavím. Jejich nedostatek praxe v sociálních interakcích s lidmi různého pohlaví je v takových situacích často zastrašuje nebo jsou zmatení.

Jejich nedostatek sociálních zkušeností může způsobit, že se zdají být společensky neohrabaní, což vytváří začarovaný kruh osamělosti. Touží najít partnery stejně inteligentní, jako jsou oni sami, aby navázali duševní spojení, ale tato očekávání mohou často vyústit ve zklamání.

Také číst  Nebojte se, že přijdete o to, co nemělo být: 5 důvodů

2. Tlak na dosažení úspěchu

Tito jedinci pociťují obrovský tlak na úspěch, a to jak ze strany rodičů, učitelů a vrstevníků, tak i ze strany jejich vlastních. Svou sebeúctu často spojují se svým akademickým nebo finančním úspěchem, což je vede k tomu, že zanedbávají obohacující a zábavné společenské aktivity, aby mohli věnovat více času studiu nebo školním projektům.

Pokud tito lidé nedosáhnou svých velmi vysokých a náročných cílů, pravděpodobně budou trpět neštěstím a hněvem. Tento intenzivní tlak na úspěch může také způsobit, že budou používat věci ke zlepšení svých mentálních schopností nebo se uchýlit k stimulantům, aby dosáhli lepších výsledků u zkoušek nebo dokončili projekty rychleji, než se očekávalo.

3. Analýza paralýzy

Navzdory své inteligenci mají tito jedinci tendenci přehnaně analyzovat každé rozhodnutí, dokonce i to nejjednodušší. Tak všední volby, jako je rozhodování o tom, co si dát k večeři nebo pozvat někoho na druhé rande, je může přivést k přemýšlení.

Často se zabývají pečlivou analýzou pro a proti, což je činí nerozhodnými. Rozhodnutí většiny z nás se pro ně rychle stávají dilematy. Tato posedlost analýzou může vést k duševní paralýze, což pro ně činí rozhodování extrémně obtížné.

Také číst  Zde je 5 tipů, jak ovládat své ego a praktikovat pokoru

4. Cizinec mezi námi

Vysoce inteligentní jedinci mají často potíže se sociálními interakcemi. Jiní je mohou vnímat jako domýšlivé, zatímco ve skutečnosti prostě sdělují fakta tak, jak je vnímají. Vysoce inteligentní lidé mají potíže naučit někoho něco tak, aby tomu ten člověk porozuměl, protože to, co se jim zdá jednoduché, může ostatním připadat neuvěřitelně složité.

Pojmy, které je fascinují a vzrušují, mohou běžným lidem připadat jako cizí jazyk. Proto, stejně jako cizí lidé, mohou mít potíže s efektivní komunikací a navazováním harmonických vztahů s ostatními.

5. Nevědomost je blaženost

Vysoce inteligentní lidé mají schopnost rozeznat souvislosti a vzorce ve světě a v historii, kterých si ostatní nemusí všimnout. Mohou vnímat staleté cykly, které se nevyhnutelně odvíjejí, zatímco ostatní jsou pohlceni sportovními událostmi roku.

Protože dokážou identifikovat tyto základní síly při práci a nějak předvídat výsledky, někdy se snaží najít štěstí stejným způsobem, jako to dělá většina z nás. Představte si, že vidíte budoucnost a víte, že je na obzoru něco vážného, ​​ale nikdo neposlouchá.