5 učení, které by podle psychologie měly následovat všechny „skuteční empatie“.

Všechny “ opravdoví empatici » by se podle psychologie měli řídit těmito radami. Empatie, schopnost porozumět a sdílet emoce druhých, představuje krásný, ale komplexní aspekt lidské povahy. Pro ty, kteří se identifikují jako empati, jejich zkušenost přesahuje pouhé porozumění; cítí emoce druhých, jako by byly jejich vlastní.

Z neuropsychologického hlediska je lidský mozek strukturován tak, aby chápal a odrážel emoce a chování druhých. Zvýšená empatie „skutečného empata“ však přichází s jedinečným souborem výzev.

Intenzivní prožívání vlastních emocí a emocí ostatních se někdy může zdát jako prokletí. Toto prokletí se však může ukázat jako skrytý dar, pokud víte, jak ho využít.

Empatie a obtíže, které ji doprovázejí

opravdoví empatici

Studie publikovaná v Canadian Journal of Behavioral Sciences vrhá světlo na složitost empatie a ukazuje, že se projevuje v různých formách. Cítit, vědět a starat se o to, co cítí někdo jiný, jsou nyní chápány jako různé aspekty empatie: afektivní, kognitivní a sympatické.

Je pozoruhodné, že každá z těchto forem empatie je spojena s různými typy prosociálního a antisociálního chování. Zejména sympatická empatie, která zahrnuje péči o emoce druhých, byla spojena s prosociálním i antisociálním chováním.

Empatičtí jedinci nebo opravdoví empatici, kteří se nedokážou stáhnout z emocí druhých, čelí větším výzvám než ostatní:

  1. Empati se mohou cítit snadno přemoženi v přeplněném nebo emocionálně nabitém prostředí, absorbují emoce lidí kolem sebe a zažívají vyčerpání nebo úzkost.
  2. Silná touha pomáhat druhým může způsobit, že empatici budou mít potíže s nastavením hranic. Naučit se říkat ne a upřednostňovat své osobní potřeby se stává zásadním aspektem jejich emocionální pohody.
  3. Neustálé procházení a zpracovávání emocí jiných lidí může být emocionálně vyčerpávající, což zvyšuje pravděpodobnost vyhoření u empatů. Podnikání vhodných kroků k dobití baterií se stává zásadní.
  4. Rozlišení mezi vlastními emocemi a emocemi absorbovanými od ostatních může být pro empaty obtížné, což vede ke zmatku a brání zpracování vlastních pocitů.
  5. Empati mohou být zvláště citliví na negativitu, která ovlivňuje jejich náladu a pohodu. Hledání pozitivního prostředí se stává životně důležitým pro udržení emocionální rovnováhy.
  6. Jejich empatická povaha může vést k ohromujícímu pocitu odpovědnosti vůči druhým, což je potenciálně vede k tomu, že zanedbávají své vlastní potřeby.
  7. Empati mohou kvůli své intenzivní citlivosti zažívat problémy ve vztazích, což vyžaduje partnera, který rozumí a respektuje jejich emocionální povahu.
  8. Někteří empatici se mohou cítit osamělí nebo izolovaní kvůli odlišnému a intenzivnímu vnímání světa. Spojení s podobně smýšlejícími lidmi se stává zásadním pro jejich pohodu.
Také číst  14 skvělých způsobů, jak vrátit svůj život do správných kolejí, když se cítíte rozbití

Jak můžete využít svou empatii k tomu, abyste se stali lepším člověkem?

Posílená intuice, hluboká spojení a schopnost poskytovat ostatním pohodlí jsou aktiva, která, když jsou pochopena a využita, přispívají k osobnímu růstu a pozitivnímu dopadu. Naučit se, jak využít svou empatii, znamená ponořit se do jejích neuropsychologických základů, včetně „zrcadlových neuronů“, pozoruhodných buněk, které hrají klíčovou roli při odrážení emocí druhých.

Studie v časopise Mind and Society zdůraznila, že aktivace zrcadlových neuronů je spojena s empatickými reakcemi, což poskytuje neurologický základ pro zkušenost empatů. Podle vědců „neurální struktury zodpovědné za rozvoj empatie jsou zrcadlové neurony, díky nimž cítíme důvody a důsledky pozorovaného jednání druhého, jako bychom toto jednání prováděli my sami“.

Kromě empatie výzkum naznačuje, že zrcadlové neurony také reagují, když pozorujeme akce druhých, a aktivují se podobným způsobem, když tyto akce replikujeme. Porozuměním a využití zrcadlových neuronů mohou empatici pozitivně ovlivňovat své vlastní životy i životy jednotlivců, se kterými komunikují.

Také číst  8 životních lekcí pro současnou chvíli ve světě, který nás bombarduje změnami

5 učení, které by podle psychologie měly následovat všechny „skuteční empatie“.

opravdoví empaticiObrázky: Pixabay a Freepick

1. Identifikujte pozitivní vzory, které projevují chování, které obdivujete.

Když pozorujete jejich pozitivní akce, záměrně aktivujte své zrcadlové neurony vizualizací těchto akcí. Internalizujte jejich pozitivitu a snažte se ji replikovat ve svém vlastním životě.

2. Využijte své schopnosti pozorovacího učení jako opravdoví empatici.

Když uvidíte někoho obratně procházet obtížnými situacemi, použijte svou empatii k mentální simulaci těchto akcí. Aplikujte tyto poznatky ke zlepšení svých vlastních mechanismů zvládání a dovedností při řešení problémů.

3. Vědomě napodobujte pozitivní chování, abyste vytvořili zdravé hranice.

Aktivujte své zrcadlové neurony záměrným opakováním pozitivních akcí, zvláště když potřebujete říct ne a upřednostnit své potřeby. Posilujte nervová spojení spojená s tímto chováním, abyste je dále integrovali do svých přirozených reakcí.

Také číst  Přečtěte si toto, pokud často říkáte, že jste v pořádku, i když to tak ve skutečnosti není, jen abyste se neobtěžovali...

4. Pro opravdové empaty: využijte sociální učení k vybudování podpůrné sítě.

opravdoví empatici

Pozorujte pozitivní chování ostatních, stimulujte své zrcadlové neurony, aby se učily a přizpůsobovaly se. Aktivně se zapojte do prostředí sociálního učení, abyste posílili své empatické dovednosti a spojili se s jednotlivci, kteří sdílejí podobné hodnoty.

5. Cvičte všímavost, abyste dobili energii a zabránili vyhoření.

Zapojte své zrcadlové neurony vědomým pěstováním pozitivních návyků. Vytvořte si rutinu, která vám umožní soustředit se na vaši osobní pohodu a posílit nervové dráhy spojené s emoční rovnováhou.

Na závěr o skutečných empatech:

Empati mají pozoruhodnou schopnost přeměnit vnímané výzvy na silný katalyzátor pozitivní změny. Vědomým přijetím transformačního potenciálu, který je vlastní jejich jedinečnému daru, se empati mohou vydat na cestu osobního růstu, který vyzařuje navenek a obohacuje životy těch, kteří měli to štěstí, že jim zkřížili cestu.