5 důvodů, proč se nemůžeme rozhodnout pro lidi, které milujeme

Nemůžeme dělat rozhodnutí pro lidi, které milujeme. Bez ohledu na to, jak moc někoho milujeme, neměli bychom se snažit ovládat každý aspekt jeho života. Ani my sami nemáme úplnou kontrolu nad svou vlastní cestou. Láska zahrnuje jak pocit spojení, tak určitou formu odpoutání, nikdy touhu po absolutní kontrole.

Jednou z nejobtížnějších skutečností, kterou přijímáme, je naše bezmocnost vůči rozhodnutím těch, které milujeme.

I když se můžeme snažit ovlivnit jejich rozhodnutí. Naši blízcí se často vydávají jinými cestami, někdy složitějšími nebo bolestivějšími, než bychom doufali. V těchto chvílích je naší rolí spíše podporovat a utěšit je v těžkých chvílích, kterými procházejí.

Často se snažíme varovat, učit nebo předkládat alternativy, které by mohly zpříjemnit život těm, které milujeme.

Každý jedinec je však jedinečný a řídí se svým vlastním rytmem, diktovaným tlukotem vlastního srdce. Každý v sobě nosí vesmír, který vyžaduje vyjádření, někdy zcela jiným směrem, než je ten náš.

Cítíme bolest, když vidíme, že si dítě, přítel nebo partner volí cestu, která zdánlivě vede k utrpení. I když jsme se je snažili vést. Může být obtížné pochopit, proč se takto rozhodují.

Také číst  Trocha narcismu je normální a zdravá: Jak poznáte, že se narcismus stává patologickým?

A my se někdy můžeme tváří v tvář jejich rozhodnutí cítit bezmocní, jako by naše slova padala do prázdna.

Takže tady je 5 důvodů, proč nemůžeme dělat rozhodnutí pro lidi, které milujeme:

volba pro lidi

1. Nemůžeme za lidi rozhodovat o autonomii a svobodě

Každý jednotlivec má základní právo činit vlastní rozhodnutí a uplatňovat svobodnou vůli. Rozhodování za někoho jiného by porušilo jeho autonomii a svobodu volby.

2. Jedinečné zkušenosti a perspektivy

Každý má jiné životní zkušenosti a jedinečný pohled na svět. Co můžeme vnímat jako nejlepší rozhodnutí pro někoho jiného. Nemusí odpovídat jejich subjektivní realitě nebo individuálním potřebám.

3. Osobní odpovědnost

volba pro lidi

Rozhodnutí, která činíme, mají důsledky a každý jednotlivec je odpovědný za výsledky svých vlastních rozhodnutí. Tím, že rozhodujeme za někoho jiného, ​​snímáme osobní odpovědnost za jeho činy.

4. Nemůžeme dělat rozhodnutí za lidi z úcty k osobní integritě

Respektovat osobní integritu každého jednotlivce znamená uznat a ctít jeho schopnosti činit rozhodnutí, která jsou v souladu s jeho jedinečnými hodnotami, touhami a potřebami.

5. Vyvážený vztah

Zdravý vztah je založen na vzájemném respektu a rovnosti. Tím, že své rozhodnutí vnucujeme někomu jinému, narušujeme rovnováhu dynamiky vztahu. A riskovat vyvolání napětí nebo konfliktu. Povzbuzování našich blízkých, aby se sami rozhodovali, podporuje vztah založený na důvěře, respektu a vzájemném porozumění.

Také číst  11 věcí, které charakterizují duchovně citlivého člověka

Je pochopitelné, že nemůžeme stát opodál a dívat se, jak naše děti, přátelé nebo blízcí dělají politováníhodná rozhodnutí. Zvláště, když tyto volby jdou proti etice nebo našemu smyslu pro důstojnost. Jako rodiče, přátelé nebo blízcí. Je naší povinností nabízet rady založené na našich znalostech a zkušenostech v naději, že poslouží jako lekce.

Rozhodnutí ostatních se však nemusí nutně týkat nás.

Protože mohou být nezávislí na naší vlastní cestě nebo našich hodnotách. V těchto chvílích je nezbytné respektovat jejich autonomii. A umožnit jim jít vlastní cestou, i když se liší od té naší. Koneckonců, každý je zodpovědný za své vlastní volby a jejich důsledky.

Proto je často nejlepší zaměřit se na to, abychom se ovládali. Protože snažit se ovládat prvky mimo naši sféru vlivu bude obecně marné. Je naší zodpovědností milovat lidi takové, jací jsou. Způsobem, který respektuje naši vlastní důstojnost a zároveň jsme přítomni vedle nich.

Také číst  26 malých připomenutí pro ty, kteří se chtějí cítit lépe než dnes

Zvláště když procházejí obtížemi, které si sami vytvořili. Tak se udržují a posilují mezilidské vazby.

Proč nemůžeme dělat rozhodnutí pro lidi, které milujeme?

volba pro lidiObrázky DaLL-E

Nemůžeme dělat volby pro lidi které milujeme, protože každý jedinec má svou vlastní svobodnou vůli a autonomii. Každý má právo činit rozhodnutí, která odpovídají jeho vlastním hodnotám, tužbám a životním okolnostem. Rozhodování na místě někoho jiného by nerespektovalo tuto individuální svobodu. A mohl by být dokonce vnímán jako rušivý nebo utlačující.

Navíc každý člověk je jedinečný a má jedinečné chápání své vlastní situace. To, co bychom mohli považovat za nejlepší volbu pro někoho jiného, ​​nemusí být to, co je pro něj ve skutečnosti nejlepší. Protože nežijeme jejich zkušenosti ani plně nerozumíme jejich perspektivám a potřebám.

I když tedy můžeme svým blízkým nabídnout radu, podporu a povzbuzení v jejich rozhodovacím procesu. Nemůžeme a neměli bychom jim vnucovat svá vlastní rozhodnutí. Respektování jejich autonomie a jejich schopnosti rozhodovat se za sebe je nezbytné pro udržení zdravých a respektujících vztahů.