Zde je návod, jak se naučit vypořádat se s pocity rozchodu

Ukončit vztah, ať už jde o románek nebo manželství, je bezesporu extrémně stresující zážitek. Této situaci se nelze divit, protože každý jedinec do takového vztahu enormně investuje, a to nejen emocionálně, ale i sociálně a někdy i ekonomicky.

Existuje však prvek, který odlišuje normální bolest vlastní každému rozchodu od hlubokého a zničujícího utrpení. Tento faktor nezávisí na jednání nebo opomenutí druhé osoby; spočívá jednoduše v síle vašich vlastních základů lásky, sebeúcty, osobní pohody a soucitu se sebou samým.

Před pocitem opuštění od někoho jiného dochází často k opuštění sebe sama.

Zpočátku věříme, že jsme hluboce zamilovaní. V přítomnosti tohoto výjimečného člověka nám buší srdce, vychutnáváme si každý společně strávený okamžik a harmonie ve vztahu je výjimečná.

Někdy však ve jménu této lásky začneme postupně zanedbávat své vlastní potřeby a touhy, nebo se naopak snažíme ovládat druhé, abychom se přizpůsobili našim osobním přáním a potřebám. Ačkoli se toto chování může zdát navenek protichůdné, ve skutečnosti pramení ze společné motivace: zaplnit emocionální prázdnotu, kterou v sobě nakonec vytváříme.

Také číst  Pokud na někom musíte hodně naléhat, je to proto, že vás nepotřebuje.

Tento cyklus kontroly a kontroly může nějakou dobu přetrvávat, někdy i roky.

Všechny obrázky / Pixabay

V určitém okamžiku se však pravá podstata našeho bytí, naše zdravá a autentická část, začne vynořovat. To je, když se dostaví pocit hořkého odporu nebo se vztah zhorší natolik, že se rozchod stane nevyhnutelným.

Léčebný proces po rozchodu lze přirovnat k vymítání emocionálních démonů, kteří v té době vznikají. Intimita sdílená mezi dvěma lidmi nás určitým způsobem činí zranitelnými, a proto se při rozchodu mohou objevit různí „démoni“, jako je nejistota, komplex méněcennosti, závislost, touha po pomstě, nenávist a zášť.

Paradoxně tato smršť negativních emocí nabízí cennou příležitost jim čelit a vymítat je, a tak nám umožňuje léčit naše rány a pokročit v našem osobním rozvoji. Vše záleží na tom, jak se rozhodneme těmto démonům čelit.

Existují dva hlavní přístupy k naší nevyřešené emoční bolesti a zranění:

1. Ignorování démonů:

Můžeme se rozhodnout uniknout své bolesti pomocí různých prostředků, jako je neustálá zaneprázdněnost, jídlo, televize, internet, obviňování druhých, hněv, konzumace alkoholu a mnoho dalších. Tato strategie však pouze uspává naše bolesti a rány, připravené znovu se vynořit při sebemenší příležitosti. V konečném důsledku to zvyšuje šance na neúspěch v budoucích vztazích.

Také číst  Buďte tu pro ty, kteří oceňují vaši lásku a jdou hodně daleko, abyste byli šťastní

2. Postarej se o démony

I přes počáteční bolest a smutek je nezbytné dovolit našim negativním emocím projevit se a přijmout je se soucitem a pochopením vůči sobě samým.

Vytvořením prostoru lásky a přijetí pro naši „temnou stránku“ ji paradoxně začneme léčit. Výsledkem toho je, že už nebudeme muset být emocionálně závislí na druhých, a když se to naučíme, naše budoucí vztahy budou mít větší šanci být vyrovnané a šťastné.

Spíše než se ztrácet v nekonečném hledání vysvětlení, proč k rozchodu došlo, by bylo prospěšnější zaměřit se na naslouchání vlastnímu srdci a naplňování jeho potřeb.

Tento přirozený přístup nás povzbudí, abychom podnikli kroky nezbytné k překonání smutku. To může zahrnovat přijetí léčebných postojů, jako je vděčnost, a také zapojení do činností vedoucích k našemu osobnímu blahu, jako je fyzické cvičení, vyhledání psychologické pomoci nebo účast ve skupinách.

Také číst  Dopis někomu, kdo byl pro mě kdysi velmi důležitý

I když bolest z rozchodu chvíli přetrvává, je důležité vidět to jako způsob, jak usměrnit náš proces hojení a osobního růstu, spíše než se tím nechat, aby nás přemohl žal.