Vážíš si sám sebe? 5 znaků lidí, kteří si sami sebe neváží

5 znaků lidí, kteří si sami sebe neváží. Moje cesta přes emoce, jako je nenávist, zlomené srdce a boj o sebepřijetí, má hluboký smysl. Zdůrazňuje základní pravdu. Sebeláska není jen doplňkem života, ale nezbytným prvkem pro naši emocionální a duševní pohodu.

Když zanedbáváme svou sebeúctu, následky se mohou projevit v každém aspektu našeho života. Emocionálně můžeme zažívat neustálé trápení, zvýšenou úzkost a snížené sebevědomí.

A na úrovni vztahů můžeme tolerovat toxické chování nebo nevyvážené vztahy. Protože nevěříme, že si zasloužíme něco lepšího. Na fyzické úrovni může chronický stres vyplývající z nedostatku sebeúcty vést ke zdravotním problémům, jako jsou poruchy spánku, bolesti těla a dokonce kardiovaskulární onemocnění.

Nicméně tím, že máme sebelásku, otevíráme dveře k plnohodnotnějšímu životu.

Učíme se zacházet se soucitem a laskavostí, naslouchat svým potřebám a nastavit si zdravé hranice ve svých vztazích. Rozvíjíme větší emocionální odolnost vůči životním výzvám. A jsme lépe vybaveni na to, abychom se vypořádali se stresem a nepřízní osudu. Sebeláska nám umožňuje žít autentičtěji. Tím, že sladíme naše činy a volby s našimi nejhlubšími hodnotami.

To je důvod, proč se musíme starat o naši sebeúctu. Tím, že máme kladný vztah k sobě samým a uznáváme svou vnitřní hodnotu jako lidské bytosti hodných lásky a respektu.

Prvním krokem k překonání jakéhokoli typu utrpení je sebeuvědomění. Proto doufám, že vám následující seznam pomůže.

Pokud máte některý z pěti níže uvedených příznaků nízké úcty. Doufám, že si po přečtení tohoto článku najdete čas a pokusíte se znovu navázat spojení s nejdůležitější osobou ve vašem životě: sami se sebou.

Také číst  Nemusíte být šťastní celý den, ale naučte se být šťastní každý den! 5 věcí k zapamatování

Vážíš si sám sebe? 5 znaků lidí, kteří si neváží sami sebe

5 známek lidí, kteří si neváží sami sebe:

1. Cítíte žárlivost na štěstí, úspěch a vztahy jiných lidí

lidé, kteří se navzájem nerespektujíVšechny obrázky DaLL_E

Když se cítíme dobře sami se sebou, jsme často schopni obdivovat štěstí, úspěch a vztahy ostatních. Vnímáme je jako zdroje inspirace, vzory a jsme nakloněni jim projevovat náš respekt.

Na druhou stranu, když je naše sebevědomí nízké, naše reakce na ty, kteří mají, co chceme, může být podbarvena žárlivostí, pocitem nespravedlnosti a dokonce i hněvem.

Tato žárlivost může být někdy tak intenzivní, že přechází v nenávist. Vede nás k tomu, abychom chtěli zničit to, co mají ostatní. Ve skutečnosti tato nenávist sídlí v nás, vyplývající z naší vlastní slepoty vůči našemu potenciálu.

Náznak žárlivosti je někdy zdravý. Ale když se tato emoce stane ohromující, často to svědčí o nedostatku respektu a sebeúcty.

2. Lžete víc, než byste měli

lidé, kteří se navzájem nerespektují

Jedinci, kteří se často uchylují ke lhaní, aby skryli svou realitu, často hledají souhlas a přijetí od ostatních.

Když je člověk emocionálně vyrovnaný, obvykle v sobě najde souhlas a přijetí. I když slyší kritiku, důvěřuje své vlastní hodnotě a ví, že má sílu se v případě potřeby zlepšit.

V dobách negativního sebehodnocení však potřeba souhlasu zesílí a někdy vede k nevědomému přikrášlování reality malými lži. Jinými slovy, exteriér je tvarován tak, aby splnil očekávání ostatních, zatímco interiér není plně akceptován.

Také číst  Pokud chcete mít ve svém životě pořádek, udělejte si pořádek ve skříni!

Tento zvyk riskuje ohrožení vaší integrity výměnou za pouhé povrchní schválení. Naštěstí lze tento vzorec chování napravit s vědomím a nasazením. Je nezbytné věnovat pozornost tomu, komu se skutečně snažíte zalíbit a pracovat na sebepřijetí.

3. Snažíte se cvičit, dobře jíst nebo se zbavujete špatných návyků

Když někoho miluješ, nechceš mu ublížit.

Novorozenci byste nikdy nevložili cigarety nebo koblihy do úst.

Nikdy byste svého psa nepřipravili o jeho každodenní procházky.

Ti, kteří se milují, chápou, jak je důležité zastavit se a zapojit se do každodenních rituálů výživy a péče o svou mysl a tělo. Tyto rituály přirozeně vznikají z pozitivního vztahu k sobě samému.

Pokud bojujete s péčí o sebe, možná byste si měli na chvíli vypěstovat více lásky k sobě. Kdo se má rád, stará se o sebe.

4. Šťastný se cítíte jen tehdy, když se vše daří.

lidé, kteří se navzájem nerespektují

To se může zdát úplně normální. Proč byste měli být šťastní, když věci nejdou dobře?

Přesto se to přesně děje lidem s vysokým sebevědomím.

Představte si svůj život jako vzrušující dobrodružství. Pokud máte zdravý vztah sami k sobě, i když se stane něco neočekávaného, ​​jako je zpoždění letadla nebo neuspokojivé jídlo, vždy najdete způsob, jak si tento zážitek užít. Můžete se tomu zasmát a lehce o tom mluvit. Na druhou stranu, pokud se ze sebe cítíte špatně, tyto drobné nepříjemnosti by vás mohly snadno naštvat.

Také číst  11 rozdílů mezi pozitivními a negativními lidmi

To je síla pozitivního vztahu k sobě samému. Když čelíte potížím, můžete zůstat klidní, usmívat se a dokonce vtipkovat s vědomím, že vytrváte. Když se problémy stanou vážnějšími, máte jistotu, že situaci čelíte s vědomím, že nakonec vyjdete nezraněni.

5. Jste „v rozpacích“ některým z výše uvedených příznaků

Pokud cítíte stud nebo strach, protože se vnímáte jako postrádající sebeúctu, je to jasné znamení, že se již soudíte.

Lidé s nízkým sebevědomím mají často tendenci stanovit si pro sebe přísná a nerealistická měřítka. Když se jim těchto cílů nepodaří dosáhnout, cítí se sklíčení a zklamaní.

Často přirovnávám sebezdokonalování bez sebeúcty ke stavbě domu na písku. Bez ohledu na to, kolik postavíte, všechno se nakonec rozpadne.

Klíčem je vybudovat základ bezpodmínečného sebepřijetí bez ohledu na naše úspěchy a očekávání.

Osobně se považuji za přeživší hrozné metly nedostatku sebeúcty.

Jakmile jsem si však vytvořil zdravější vztah k sobě, zaznamenal jsem výrazné zlepšení ve vztahu ke svému tělu, mysli, rodině, partnerovi, minulosti – se vším a se všemi.

Žijeme v době, kdy se každý snaží napravit své vlastní chyby. Ale často zapomínáme na důležitost obnovení komunikace mezi naším srdcem, myslí a duší.

Teď o tobě. Co byste udělali pro pěstování hlubší sebelásky?