Umění nic neříkat, jen pozorovat: 6 aspektů tohoto přístupu

Umění nic neříkat a jednoduše pozorovat je jemná a cenná praxe, která může odhalit velkou moudrost a hluboké porozumění světu kolem nás. Zůstat v tichu a pozorování nám proto velmi pomáhá udržet si vnitřní klid. Vědět, kdy mluvit a kdy mlčet, je umění, protože nám to umožňuje šetřit energii na to, na čem opravdu záleží.

Není divu, že přibývá nekontrolovaných, agresivních a předpojatých názorů na nejrůznější fakta. Jak na sociálních sítích, tak v médiích obecně a v konverzačních kruzích. Slyšíme skutečné absurdity, poselství nenávisti a nestřídmosti, plné regrese a násilí, často odhaleným způsobem.

Zároveň se zvýšil počet lidí ochotných zasahovat do života druhých.

Obrázky Dall-E

Dělají si starosti s tím, co se jich netýká, a pletou se do přísně osobních záležitostí, je jim nepříjemné to, na co by neměli ani myslet. Kolik inspektorů života jiných lidí je ve čtyřech koutech země? Kolik zlomených lidí mluví o tom, že jsou zlomení? Kolik pokrytectví je v tomto velkém světě?

Proto je stále více nutné mlčet tváří v tvář situacím, které se nás netýkají, tváří v tvář těm, kteří bez motivu a důvodu pronášejí barbarství a nenávistně útočí na druhé.

Také číst  Pozitivní afirmace: jak můžeme mluvit sami se sebou, aby k nám proniklo světlo a zlepšila se naše pohoda

Umění nic neříkat, jen pozorovat: 6 aspektů tohoto přístupu

1. Všímavost

Umění nic neříkat

Cvičení umění nic neříkat je často cvičením všímavosti. Pečlivým pozorováním bez zasahování se člověk může skutečně ponořit do přítomného okamžiku. To vám umožní vidět věci takové, jaké jsou, bez posuzování nebo rozptylování.

2. Aktivní poslouchání

Když budeme mlčet a pozorovat, můžeme lépe naslouchat druhým. Aktivní naslouchání zahrnuje nejen slyšení slov druhé osoby, ale také vnímání základních emocí a záměrů. To může zlepšit vztahy a mezilidskou komunikaci.

3. Oddělené pozorování

Pozorování bez mluvení vám umožní ustoupit ze situací. Tato emocionální vzdálenost vám může pomoci pochopit základní dynamiku a vyhnout se impulzivním reakcím.

4. Tiché učení

Umění nic neříkatVšechny obrázky / Pixabay

Pouhým pozorováním se můžeme mnohému naučit. Tento přístup vám umožňuje vstřebávat informace a zkušenosti, aniž byste byli ovlivněni vlastními předsudky nebo verbálními rozptýleními.

5. Sebeovládání

Nic neříkat často vyžaduje jistou dávku sebekontroly. To znamená odolat nutkání okamžitě reagovat, soudit nebo vyjádřit svůj názor, a tím podněcovat k hlubší a odměřené reflexi.

Také číst  11 realit, které vám umožní vidět život s větší vděčností!

6. Rozjímání

Tiché pozorování může být také formou kontemplace, způsobem, jak se hlouběji propojit s přírodou, uměleckými díly nebo okamžiky každodenního života. Tato praxe může přinést pocit klidu a spokojenosti.

Často je tedy nejlepší jen pozorovat, být zticha a dávat pozor.

Umění nic neříkat

Jako pouhý divák, zatímco ten druhý mluví nebo se noří do své vlastní jámy zla. Mlčení není škodlivé ani násilné a nezkazí naši image. I když je někdy potřeba se prosadit a vyjádřit své city bez výhrad, aby nás naše limity chránily. Cvičení mlčení nás ušetří zbytečných hádek, vyčerpávajících diskuzí, nadbytečných témat a otravných lidí. Vědět, kdy mluvit a kdy mlčet, je umění, protože si tak uchováváme sílu čelit tomu, na čem opravdu záleží.

Život nás konfrontuje s různými lidmi, včetně těch, kteří budou testovat naši trpělivost a vnitřní rovnováhu. Je na nás, abychom uplatňovali rozlišovací schopnost, abychom se nezabořili do bahna ostatních, a přitom si zachovali svou integritu.

Také číst  Psycholog dává tip, jak se motivovat k činnostem, které nechcete dělat.

K tomu nám velmi pomůže mlčení a pozorování zůstat v míru sami se sebouabychom vyhledávali zdravé prostředí a starostlivé lidi, aniž bychom obětovali své štěstí kvůli zbytečné mnohomluvnosti těch, kteří se míchají do toho, co se jim netýká.

Umění nic neříkat: Jak cvičit tiché pozorování?

 1. Vyberte čas a místo
  • Najděte si klidné místo, kde můžete pozorovat, aniž byste byli rušeni, jako je park, umělecká galerie nebo dokonce rušná ulice.
 2. Uvolněte se a dýchejte
  • Udělejte si pár chvil na odpočinek a zhluboka se nadechněte. To pomáhá soustředit se a připravit se na pozorování.
 3. Být přítomen
  • Zaměřte svou pozornost na přítomný okamžik. Všímejte si detailů, zvuků, pohybů a vjemů.
 4. Pozastavit rozsudek
  • Pozorujte, aniž byste se snažili okamžitě vyhodnotit nebo interpretovat to, co vidíte. Nechte dojmy přirozeně přicházet.
 5. Přemýšlejte poté:
  • Po pozorování se na chvíli zamyslete nad tím, co jste viděli a co to pro vás znamená.

S uměním nic neříkat a pozorovat si člověk může vyvinout hlubší porozumění světu a sobě samému, a tím podpořit vědomější a vyrovnanější život.