Pozitivní afirmace: jak můžeme mluvit sami se sebou, aby k nám proniklo světlo a zlepšila se naše pohoda

Ve světě, který je často plný negativity a stresu, je důležité najít způsoby, jak pečovat o naši duševní pohodu. Jedním z takových způsobů jsou pozitivní afirmace, které nabízejí jednoduchý a účinný způsob, jak k sobě pozitivně promlouvat.

Ale co přesně jsou pozitivní výroky?

Jsou to krátké, zapamatovatelné výroky, které mají podpořit pozitivní myšlenky a pozitivní přístup k sobě samému.

Mohou být tak jednoduché jako „Jsem schopný“ nebo „Jsem hoden lásky a úcty“. Pozitivní afirmace lze použít k překonání úzkosti, zvýšení sebedůvěry, posílení sebeúcty, podpoře pozitivního přístupu a dalším účelům.

Slyšet nebo vidět tato krátká, zapamatovatelná tvrzení nám může pomoci dostat se do pozitivnějšího rozpoložení.

Ať už se jedná o výzvu k akci nebo o připomenutí hodnot, které jsou nám drahé, mohou afirmace působit jako protiváha k tomu, co psychologové nazývají přežíváním (opakující se vzorce negativního myšlení). Toho dosahují tím, že nás přimějí soustředit se na to, co je v našem životě důležité.

Vliv pozitivních afirmací na naši duševní pohodu

Psychologové zkoumali pozitivní afirmace, aby pochopili jejich vliv na naši duševní pohodu. Výzkum ukázal, že pozitivní afirmace mohou mít významný vliv na náš stav mysli, chování a duševní zdraví.

Zde jsou některé z výhod, které mohou pozitivní afirmace přinést:

Všechny obrázky / Pexels

Také číst  8 způsobů, jak najít štěstí, když se zdá, že je všechno proti vám

Podpora pozitivního přístupu :

Pozitivní afirmace mohou pomoci podpořit pozitivní přístup k sobě samému a k životu obecně. Podporují nás v tom, abychom se zaměřili spíše na to, co je pozitivní, než na to, co je negativní.

Budování sebeúcty :

Pozitivní afirmace mohou pomoci budovat sebevědomí tím, že nám připomínají naše kvality a schopnosti. Mohou nám pomoci cítit se sebejistěji a kompetentněji.

Překonání úzkosti :

Mohou pomoci překonat úzkost tím, že nám pomáhají myslet pozitivněji a povzbuzují nás, abychom se zaměřili na řešení, nikoli na problémy.

Zvyšování sebedůvěry :

Mohou pomoci zvýšit sebevědomí tím, že nám připomenou naše silné stránky a povzbudí nás, abychom si věřili.

Jak využít pozitivní pocity

Pozitivní emoce mohou být velmi silné. Výzkumy ukazují, že když jsme ochotni cítit radost, zvědavost, vděčnost a další druhy pozitivních pocitů, můžeme si představit nové možnosti a zkoušet nové věci. Stáváme se kreativnějšími a lépe řešíme problémy.

V roce 2011 navrhl americký psycholog Martin Seligman takzvaný Perma model pohody.

Zaměřuje se na pět hlavních prvků: pozitivní emoce, angažovanost, vztahy, smysl a úspěch.

Tento model je užitečným nástrojem pro pochopení různých způsobů, jakými můžeme vyvolat pozitivnější způsoby myšlení.

Ty se pohybují od prožívání pozitivních emocí až po úplné pohlcení obtížným úkolem, vytvoření láskyplnějšího vztahu s někým, snahu pochopit smysl obtížné situace nebo dokonce jen odškrtávání úkolů na seznamu úkolů.

Také číst  Pokud máte těchto 8 životních zkušeností, jste mnohem moudřejší, než si myslíte

Pozitivní afirmace mají potenciál využít tyto různé prvky naší pohody. Mohou být posilující, pokud se dokážeme ztotožnit s obsahem sdělení, pokud má morální ponaučení a pokud je zapamatovatelné.

Některá z těchto prohlášení nás mohou povzbudit k naději a soustředění se na tady a teď.

Jiné se mohou zaměřit na rozvíjení pozitivních vztahů („Lidé, kteří jsou skutečně silní, pozvedají ostatní. Lidé, kteří jsou skutečně silní, stmelují ostatní.“ Michelle Obama).

Pozitivní afirmace tak fungují jako sekulární verze náboženské nebo duchovní modlitby. Výzkumy ukazují, že nahlas vyslovené modlitby mohou povzbuzovat, uklidňovat a vytvářet nadějný postoj. Stejně tak recitace procítěného citátu nebo slov, která si řeknete, může být nesmírně povznášející.

Výzkumy ukázaly, že lidé, kteří pravidelně podporují sebereflexi, dosahují lepších výkonů, jsou ve své práci spokojenější a chtějí ve svém zaměstnání zůstat. Tento proces může být pro vytrvalostní sportovce zásadní pro udržení jejich vytrvalosti.

V konečném důsledku se jedná o záměrný stav mysli, který může být užitečný při vyvažování výzev, kterým čelíme, těmi pozitivními aspekty, které uznáváme. Ať už bojujeme za sociální spravedlnost, nebo prostě bojujeme o to, abychom vyšli s penězi, často se v prostých životních okamžicích objevují malé záblesky radosti.

Také číst  3 odhalující praktiky, abychom jasněji viděli naše pravé „já“.

Jak používat pozitivní afirmace

Pozitivní afirmace lze použít mnoha způsoby ke zlepšení naší duševní pohody. Zde jsou uvedeny některé z nejběžnějších způsobů použití pozitivních afirmací:

Pravidelně je opakujte :

Pravidelně opakujte své pozitivní afirmace, aby se staly součástí vašeho myšlení. Můžete je opakovat několikrát denně nebo kdykoli budete potřebovat.

Zapište si je :

Zapisování pozitivních afirmací může pomoci posílit jejich účinek. Napište si je na lísteček, do deníku nebo na nástěnku vizí, abyste je měli pravidelně na očích.

Zobrazit je :

Vizualizujte si svou pozitivní afirmaci, aby byla ještě silnější. Představte si, jak se vám daří, jak překonáváte překážku nebo jak dosahujete svého snu.

Jak zpívala Aretha Franklin:

Musíš šířit radost na maximum

Udržujte sklíčenost na minimu

A mějte víru, nebo pandemonium

Pravděpodobně chodí na jeviště

Hledejte citáty a výroky, které vás inspirují. Umístěte je na místo, kde k nim budete mít pravidelný přístup, například na zeď v ložnici nebo do zápisníku v tašce. A znovu si je přečtěte, když procházíte těžkým obdobím nebo když potřebujete inspirativní větu, abyste se zamysleli nad širším obrazem, nad smyslem svého života.