Pokud pochopíte těchto 5 psychologických pravidel, můžete mít mnohem jednodušší život

Hluboké porozumění naší psychologii i psychologii lidí kolem nás může hrát klíčovou roli v naší snaze o štěstí. Každý z nás v sobě nese omezující přesvědčení zděděné z minulých zkušeností a interakcí s ostatními. Tato přesvědčení mohou bránit naší schopnosti žít svůj život s lehkostí.

To je důvod, proč pěstovat pozitivnější myšlení, které upraví náš pohled a sníží množství negativity, kterou na sebe promítáme.

Integrace těchto psychologických principů do našeho každodenního života vám může pomoci žít klidněji a vidět svět v novém světle:

1. Názory ostatních lidí jsou méně znepokojující, než si myslíte

I když se to může zdát příliš přímé, je to realita. Přílišné zaujetí tím, co si o nás ostatní myslí, nebo přizpůsobování svého chování na základě domnělých vnějších očekávání může být škodlivé. Každý je z velké části pohlcen svými vlastními problémy a nejistotami.

Také číst  Zde jsou 4 klíče ke snížení nebo zastavení stížností

Je důležité mít na paměti, že většina našich obav z úsudků druhých je založena na dohadech, které si naše mysl vytvořila na základě minulých zkušeností nebo nesprávných interpretací. Pěstování autenticity, aniž bychom se nechali zatěžovat pohledy druhých, výrazně přispívá k našemu osobnímu štěstí.

2. Naše identita se neustále vyvíjí

Může se zdát přirozené myslet si, že jsme stále stejní lidé, jako jsme byli před deseti lety, ale toto vnímání neodpovídá realitě. Naše minulost, přítomnost a budoucnost se neustále vyvíjí, jak se naše myšlení přizpůsobuje našim životním okolnostem a zkušenostem.

Proto je nezbytné zůstat při rozhodování v souladu s naší autenticitou. Nemůžeme předvídat myšlenky a emoce našeho budoucího já a všechno, co se stalo v minulosti, k tomu patří. Síla sídlí v přítomném okamžiku.

3. Ukončete srovnávání s ostatními

V době sociálních sítí je mnoho z nás povzbuzováno k tomu, abychom odhalili své nejpozitivnější okamžiky, které nás mohou snadno vtáhnout do srovnání se zdánlivě „dokonalými“ životy ostatních. Ve skutečnosti máme tendenci ukazovat svou nejlepší stránku a skrývat svou zranitelnost ze strachu, že budeme souzeni nebo odmítnuti.

Také číst  7 důvodů, proč je někdo silný, ale unavený

Ve skutečnosti jsme všichni zranitelní. Všichni chceme být přijímáni ostatními. Uvažovat o tom, že ostatní jsou nad námi, je ztráta času. Srovnávání a pocity méněcennosti nejsou konstruktivní, protože i ti nejmocnější jedinci s sebou nesou obavy, nejistotu a nejistotu.

4. Nečekejte, až budou vaše rady okamžitě brány v úvahu

Ve skutečnosti jsou rady, které dáváme, málokdy vyslyšeny, pokud člověk není ve správný čas ve správném rozpoložení.

Jednotlivci v zásadě změní svůj způsob myšlení nebo výhled pouze prostřednictvím svých vlastních úspěchů a zkušeností. Někdy mohou být tyto proměny iniciovány radou, ale většinou jsou výsledkem jejich vlastních zkušeností. Nepociťujte nevědomost nebo sklíčenost: udělali jste svůj díl, nyní je čas nechat věcem volný průběh.

5. Kontrolujete pouze svou reakci

To, jak na problém, událost nebo situaci zareagujete, je mnohem důležitější než událost samotná. Váš postoj hraje v životě zásadní roli! Máte na výběr, zda budete reagovat způsoby, které ovlivní vaše budoucí myšlenky, pocity a emoce, nebo se můžete rozhodnout pro pozitivnější odpověď.

Také číst  Velikost člověka spočívá v malých detailech, často na první pohled nepostřehnutelných

I v negativních situacích to může být obtížné, ale když budete mít na paměti, že je potřeba změnit svůj postoj, než zareagujete, může vám to pomoci procvičovat a předvídat potenciální důsledky vašich činů na ostatní i na vás samotné.