Někdy musíme někomu ublížit, abychom se zachránili: 5 důvodů

Někdy musíme někomu ublížit, abychom se zachránili. Někdy můžeme čelit potřebě ukončit vztah s partnerem, který nás stále hluboce miluje. Nebo možná budeme muset odmítnout žádost někoho, koho milujeme, i když nás to uvnitř trhá. Možná budeme muset také vyjádřit myšlenky nebo pocity, které by mohly být vnímány jako nepřátelské. Což nás může chvíli trápit. Tyto lepkavé situace často vznikají z přirozené potřeby bránit naše vlastní hranice. Získat respekt a kultivovat naši individualitu autentickými přesvědčeními a emocemi.

Někdy stojíme před obtížnými volbami, kdy by naše činy mohly ublížit lidem kolem nás.

V těchto chvílích si musíme vybrat mezi svými vlastními potřebami a potřebami druhých. Pokud nezaujmeme stanovisko a nebudeme jednat, riskujeme ohrožení vlastního přežití.

Je nevyhnutelné, že naše rozhodnutí někdy vedou k bolestivým následkům pro některé. Můžeme například ukončit vztah s partnerem, který nás stále miluje, i když je těžké to přijmout. Láska není neměnná. Může časem vyblednout v důsledku různých faktorů, jako je nedostatek pozornosti, zrada nebo nedostatek vzájemné podpory.

Zůstat ve vztahu bez spoluúčasti a výměny by bylo škodlivé pro všechny zúčastněné strany.

Někdy je nutné odmítnout prosby těch, které milujeme.

někomu ublížitVšechny obrázky Dall_E

Nemůžeme vždy příznivě reagovat na všechny požadavky, které k nám přicházejí, ať už v práci, doma nebo jinde. Hromadění příliš mnoha úkolů vytváří emocionální nepořádek, který může vést k vyčerpání a stresu. Pro mnohé je však těžké vědět, jak říci ne. A je pravděpodobné, že se setkáme s nevděkem a nepochopením. Zejména od těch, kterým jsme byli vždy připraveni bez váhání pomoci.

Také číst  Trocha narcismu je normální a zdravá: Jak poznáte, že se narcismus stává patologickým?

Jindy potřebujeme vyjádřit city. Nebo těžké pravdy, které nás dlouho tížily, jinak nám hrozí udušení.

Můžeme kritizovat nepříjemné chování přítele. Vyžadovat od kolegů změnu přístupu nebo vyjádřit svou frustraci vůči členovi rodiny. To vyžaduje velkou upřímnost z naší strany. Pravda ale není vždy dobře přijata, protože vás nutí konfrontovat se. Bohužel málokdo náš záměr pomoci pochopí a může se nám tím pádem uzavřít.

5 důvodů, proč někdy musíme někomu ublížit, abychom se zachránili

1. Za zachování naší duševní a emocionální integrity

Toxické vztahy mohou mít zničující dopad na naši emocionální a duševní pohodu. Ukončení takového vztahu nebo stanovení jasných hranic může být zásadní pro zachování našeho duševního zdraví. I když to může zraňovat city toho druhého, někdy je potřeba upřednostnit naše vlastní blaho.

2. Pro ochranu našich hodnot a zásad

Naše hodnoty a zásady řídí naše jednání a definují, kdo jsme. Pokud jsou tyto hodnoty ohrožovány nebo porušovány jednáním ostatních. Možná bude nutné jednat na jejich obranu, i když to znamená způsobit újmu těm, kdo je porušují.

Také číst  7 věcí, které byste měli zařadit na svůj seznam priorit

3. Nalijte prevence budoucích škod

Někdy může být obtížné rozhodování o ukončení toxického vztahu nebo situace z krátkodobého hlediska bolestivé. Ale může zabránit většímu dlouhodobému poškození nás i ostatních zúčastněných.

4. Pro zvládání mezilidských konfliktů

někomu ublížit

Mezilidské konflikty mohou být nevyhnutelné, ale postavit se jim čelem může být nezbytné k nalezení trvalých řešení. Někdy to zahrnuje dočasné zranění citů druhých tím, že vyjadřujeme své vlastní potřeby a spolupracujeme na řešení problémů.

5. Nalijte chrání naše duševní zdraví

Tolerování hrubého nebo destruktivního chování může mít zničující dopad na naše duševní zdraví. Odmítnout tolerovat takové chování a podniknout kroky k naší ochraně může znamenat ublížení odpovědným osobám. Je ale nutné zachovat naši emoční a duševní pohodu.

Odmítnout dovolit druhým, aby s námi zacházeli špatně nebo nás ponižovali, je zásadní pro udržení zdravého sebevědomí a pozitivního sebeobrazu. Prosazování vlastní hodnoty může někdy vyžadovat postavit se těm, kteří se nás snaží snížit, i když jim to znamená působit bolest.

Také číst  Medicínská žena je člověk, který k životu přistupuje s láskou a laskavostí.

Život s různými lidmi, z nichž každý má své vlastní názory a pocity, může být náročný.

někomu ublížit

Rozmanitost v rodině, skupině přátel nebo na pracovišti může vést ke střetům názorů a mezilidskému napětí. Může být obtížné zvládnout tuto dynamiku a najít rovnováhu mezi splněním očekávání ostatních a zůstat věrný sám sobě.

Navzdory těmto potížím je však nezbytné zůstat věrní tomu, kdo jsme. Postavit se za své hodnoty, názory a potřeby je zásadní pro zachování naší osobní integrity a sebeúcty. To může znamenat říkat ne, když je to nutné, vyjadřovat své pocity, i když jsou v rozporu s pocity druhých, nebo se postavit za naše přesvědčení, i když jsou zpochybňovány.

I když někteří lidé nemusí chápat nebo akceptovat naši autenticitu, ti, kteří zůstávají a podporují nás, jsou vzácní. Jejich bezpodmínečná láska a přijetí nám dává pocit emocionálního bezpečí.

A motivujte nás, abychom zůstali sami sebou, i když je to těžké. Vědomí, že jsme milováni a přijímáni takoví, jací jsme, posiluje naše sebevědomí. A naše odhodlání vytrvat navzdory výzvám.

Tedy zůstat věrný sám sobě, i za cenu nesouhlasu ostatních. Umožňuje nám žít autentický a naplňující život. Dává nám sílu a odvahu čelit obtížím s odolností a odhodlaně prosazovat své touhy.