Mnoho lidí má problémy se sebevědomím. Co můžeme udělat, abychom to napravili?

Téměř každý v určité chvíli čelí problémy se sebevědomím. Vědomí, že se vám něco nepovedlo, a pocit zklamání. Obdržíte ostrou recenzi od někoho, koho znáte. Nebo být postaven před situaci, která nesplňuje vaše očekávání, to vše může otřást vaším sebevědomím.

Co znamená mít problémy se sebevědomím?

Problémy se sebevědomím se týkají negativního vnímání sebe sama. Charakterizované pocity nedostatečnosti, pochybností o vlastních schopnostech. A nízké sebevědomí.

To se může projevit jako neustálé negativní myšlenky o sobě samém. Nedostatek důvěry ve vlastní schopnosti a hodnotu. Stejně jako potíže prosadit se a mít ze sebe dobrý pocit. Problémy sebevědomí mohou mít významný dopad na každodenní život, osobní vztahy, profesní úspěch a emocionální pohodu.

Pro některé lidi je však tento pocit nízkého sebevědomí neustálým bojem. Když tato mentalita přetrvává roky nebo dokonce desetiletí, je nesmírně obtížné se jí zbavit. Naštěstí jsou stále k dispozici zdroje, které vám pomohou tyto pochybnosti překonat a získat zpět své sebevědomí.

Máte ze sebe špatný pocit a máte problémy se sebevědomím

Problémy se sebevědomím

Překvapivě většina zemí po celém světě je postižena nízkým sebevědomím. Ve skutečnosti se odhaduje, že přibližně 85 % světové populace (dospělí a dospívající) má nízké sebevědomí. Což je spojeno s dalšími negativními aspekty jako je násilné chování, odchod ze školy nebo práce. Stejně jako různé psychické poruchy jako deprese nebo bipolární porucha.

Také číst  10 známek, že jste velmi krásná, ale neuvědomujete si to

Lidé, kteří čelí nízkému sebevědomí, mají často pocit, že svůj boj procházejí sami. Výzkum však ukazuje, že jde o rozšířený problém. Ale odkud to pochází?

Problémy sebevědomí a první vlivy

Hrají zásadní roli při rozvoji našeho sebevědomí, zejména během přechodu z dětství do dospívání. Ačkoli neexistuje žádný vyčerpávající seznam aspektů dospívání, které přímo ovlivňují naše sebevědomí. Některé klíčové faktory zahrnují úroveň naslouchání a uznání, které dostáváme od dospělých. A tlak a očekávání na nás (a naši schopnost je splnit), naše studijní výsledky a jakékoli zkušenosti se šikanou.

Jakmile je naše sebevědomí negativně ovlivněno nějakou zkušeností, má tento vliv často trvalé následky. Zraňující poznámky nebo traumatické zážitky, které jsme zažili v mládí, mohou zůstat v naší paměti. Zanecháváme trvalý otisk v našem vnímání sebe sama.

Maskované sebevědomí.

Problémy se sebevědomím

Známky nízkého sebevědomí mohou být někdy docela jemné. Reakce jako přehnaná citlivost na kritiku. Neochota vyjadřovat se v přítomnosti druhých (nebo aktivní vyhýbání se sociálním interakcím) a neschopnost se bránit, i když je to nutné, to vše jsou výmluvné známky nízkého sebevědomí. I při absenci neustálých negativních myšlenek na to.

Také číst  5 důvodů, proč je osamělost někdy cenou za svobodu

Ale co s tím můžeme dělat? Pokud čelíte tomuto problému, jaké je řešení?

Existuje mnoho přístupů k léčbě nízkého sebevědomí. Většina z nich začíná návštěvou terapeuta. Pokud se vám to zdá příliš skličující, existují strategie, které můžete sami implementovat, abyste to napravili.

Jak přebudovat své sebevědomí v něco silnějšího?

Znovuobnovení sebevědomí se může zdát jako monumentální výzva. Ale s odhodláním ke změně a správnými strategiemi. Je možné proměnit vaši sebedůvěru v něco silnějšího, než jste si kdy představovali.

Zde je několik kroků, které vám v tomto procesu pomohou, pokud máte problémy se sebevědomím:

-Uvědomte si automatické myšlenky a omezující přesvědčení, které sabotují vaše sebevědomí. Identifikujte negativní vzorce myšlení a situace, které tyto pocity spouštějí.

– Transformujte sebepoškozující myšlenky na pozitivní, povzbuzující afirmace. Opakujte tyto afirmace denně, abyste posílili pozitivní sebeobraz.

Také číst  12 známek, že jste intuitivní člověk, ale nevíte o tom

– Stanovte si realistické a dosažitelné cíle. Dosažení pokroku směrem k těmto cílům vám pomůže vybudovat důvěru ve své schopnosti a cítit se dokonalí.

-Buďte k sobě laskaví a chovejte se k sobě se stejným soucitem, jaký byste nabídli příteli v nouzi. Naučte se přijímat své nedokonalosti a odpouštějte si své chyby.

Problémy se sebevědomím Obrázky DaLL-E

– Identifikujte své jedinečné silné stránky a talenty a zaměřte se na jejich rozvoj. Předvedení svých dovedností zvýší vaše sebevědomí a dá vám pocit kompetence a úspěchu.

-Hledejte podporu u lidí, kteří vás povzbuzují.

Oceňujte a podporujte vás na vaší cestě osobního rozvoje. Vyhněte se toxickým vztahům, které podkopávají vaše sebevědomí.

– Pečujte o svou fyzickou, emocionální a duševní pohodu. Osvojením si zdravých návyků, jako je pravidelné cvičení, vyvážená strava, meditace a zvládání stresu.

-Zůstaňte otevření novým zkušenostem, výzvám a příležitostem k učení. Neustálý osobní rozvoj vám pomůže cítit se jistější a kompetentnější v různých oblastech vašeho života.

Důsledným a záměrným prováděním těchto strategií. Můžete znovu vybudovat svou sebeúctu a přeměnit ji na mocnou sílu, která vás požene k naplňující a odměňující budoucnosti.