Emočně inteligentní lidé se málokdy rozzlobí, protože se řídí tímto pravidlem:

Obrázek / Pexels

Znáte někoho, kdo vždy reaguje přiměřeně každé situaci, i když jsou emoce silné? Takový člověk má pravděpodobně vysokou emoční inteligenci, která označuje schopnost jedince přesně číst a zvládat emoce své i ostatních lidí ve svém okolí.

Emočně inteligentní lidé často zůstávají klidní i v těch nejtěžších situacích, a proto jsou jejich vztahy často harmonické.

Běžnou technikou, kterou tito sociálně inteligentní lidé používají, je následující:

Kdykoli se ocitnete v situaci, která ve vás vyvolá extrémní emocionální reakci, dejte si 24 hodin, než vyjádříte své názory a pocity.

Když jste pod tlakem, aktivuje se váš nervový systém a vaše tělo zaplaví adrenalin, kortizol a další chemické látky, které vám brání jednat racionálně.

Emočně inteligentní lidé vědí, že i lidé, kteří za normálních okolností zůstávají klidní, mají při provokaci potíže ovládat své pocity a podle toho jednají. Vědí, že čas je cenným nástrojem pro řešení problémů.

Také číst  Pokud někdo používá těchto 9 frází, znamená to, že jsou skvělým partnerem

Když si vezmete čas na zpracování svých emocí a podíváte se na věc s nadhledem, zabráníte tomu, abyste se zabývali frustrací, hněvem nebo bolestí. Jakýkoli podnět k negativní reakci se během několika hodin rozptýlí a vy si pak můžete pečlivě promyslet, jak postupovat dál.

Tento přístup ke konfliktům a řešení problémů může do značné míry ochránit vaše nejdůležitější vztahy před zbytečnými hádkami. Tím, že odejdete od osoby, která vás zranila, projevíte úctu k jejím pocitům a vážnosti situace.

Takže až vás příště někdo bude obtěžovat, klidně se z jeho společnosti odstraňte a přemýšlejte o problému 24 hodin.

Je však důležité mít na paměti, že emočně inteligentní lidé nejsou vůči hněvu imunní.

Jejich schopnost chápat, zvládat a vyjadřovat své emoce zdravým a účinným způsobem však může snížit jejich tendenci k hněvu.

Emocionálně inteligentní lidé jsou schopni rozpoznat své emoce a pochopit, co je vyvolává.

Mají také rozvinuté schopnosti regulace emocí, které jim umožňují zvládat své emoce zdravým a konstruktivním způsobem.

Také číst  10 návyků lidí, kteří jsou šťastní i v těžkých časech

To může zahrnovat hluboké dýchání, meditaci, fyzické cvičení nebo asertivní komunikaci.

Emočně inteligentní lidé jsou také schopni jasně a s respektem sdělovat své pocity, což může zabránit konfliktním situacím, které mohou vést k hněvu.

Je však důležité mít na paměti, že hněv může být někdy zdravou a přiměřenou emocí.

Emocionálně inteligentní lidé mohou svůj hněv využít k obraně svých hranic, ochraně svých zájmů nebo k reakci na nespravedlivé situace. Důležité je vědět, jak tento hněv zvládat konstruktivním, nedestruktivním způsobem.