Emočně inteligentní lidé se málokdy rozzlobí, protože se řídí tímto pravidlem:

Obrázek / Pexels

Znáte někoho, kdo vždy reaguje přiměřeně každé situaci, i když jsou emoce silné? Takový člověk má pravděpodobně vysokou emoční inteligenci, která označuje schopnost jedince přesně číst a zvládat emoce své i ostatních lidí ve svém okolí.

Emočně inteligentní lidé často zůstávají klidní i v těch nejtěžších situacích, a proto jsou jejich vztahy často harmonické.

Běžnou technikou, kterou tito sociálně inteligentní lidé používají, je následující:

Kdykoli se ocitnete v situaci, která ve vás vyvolá extrémní emocionální reakci, dejte si 24 hodin, než vyjádříte své názory a pocity.

Když jste pod tlakem, aktivuje se váš nervový systém a vaše tělo zaplaví adrenalin, kortizol a další chemické látky, které vám brání jednat racionálně.

Emočně inteligentní lidé vědí, že i lidé, kteří za normálních okolností zůstávají klidní, mají při provokaci potíže ovládat své pocity a podle toho jednají. Vědí, že čas je cenným nástrojem pro řešení problémů.

Také číst  Pokud chcete mít ve svém životě pořádek, udělejte si pořádek ve skříni!

Když si vezmete čas na zpracování svých emocí a podíváte se na věc s nadhledem, zabráníte tomu, abyste se zabývali frustrací, hněvem nebo bolestí. Jakýkoli podnět k negativní reakci se během několika hodin rozptýlí a vy si pak můžete pečlivě promyslet, jak postupovat dál.

Tento přístup ke konfliktům a řešení problémů může do značné míry ochránit vaše nejdůležitější vztahy před zbytečnými hádkami. Tím, že odejdete od osoby, která vás zranila, projevíte úctu k jejím pocitům a vážnosti situace.

Takže až vás příště někdo bude obtěžovat, klidně se z jeho společnosti odstraňte a přemýšlejte o problému 24 hodin.

Je však důležité mít na paměti, že emočně inteligentní lidé nejsou vůči hněvu imunní.

Jejich schopnost chápat, zvládat a vyjadřovat své emoce zdravým a účinným způsobem však může snížit jejich tendenci k hněvu.

Emocionálně inteligentní lidé jsou schopni rozpoznat své emoce a pochopit, co je vyvolává.

Mají také rozvinuté schopnosti regulace emocí, které jim umožňují zvládat své emoce zdravým a konstruktivním způsobem.

Také číst  Velikost člověka spočívá v malých detailech, často na první pohled nepostřehnutelných

To může zahrnovat hluboké dýchání, meditaci, fyzické cvičení nebo asertivní komunikaci.

Emočně inteligentní lidé jsou také schopni jasně a s respektem sdělovat své pocity, což může zabránit konfliktním situacím, které mohou vést k hněvu.

Je však důležité mít na paměti, že hněv může být někdy zdravou a přiměřenou emocí.

Emocionálně inteligentní lidé mohou svůj hněv využít k obraně svých hranic, ochraně svých zájmů nebo k reakci na nespravedlivé situace. Důležité je vědět, jak tento hněv zvládat konstruktivním, nedestruktivním způsobem.