Bude zítra důležité to, co mě trápí dnes? 3 důvody, proč vidět budoucnost pozitivněji

Proč byste to měli zkusit vidět budoucnost pozitivněji ? Myšlenky nejsou fakta; je nezbytné naučit se je filtrovat. Udělejte si čas na dýchání, meditaci a snažte se soustředit na tady a teď. Často se nadměrně obáváme hypotetických nebo imaginárních situací, které by se mohly stát. Ve skutečnosti se tyto scénáře většinou nikdy nenaplní.

Jindy naši mysl trápí myšlenky související s minulými událostmi, nad kterými nemáme kontrolu.

Ať už je to věta, kterou jsme řekli nebo ne, něco, co jsme udělali nebo neudělali, nebo dokonce situace, kdy jsme svědky scén, které si v duchu přehráváme.

To nás nutí se ptát sami sebe: „Co kdyby?“ » (Co kdybych jednal jinak, kdybych neodešel, kdybych nepromluvil atd.), které nás stále pronásledují.

budoucnost pozitivnějším způsobem

Je nepopiratelný fakt, že nemůžeme změnit naši minulost ani předvídat naši budoucnost. Naše síla jednat spočívá v přítomném okamžiku.

V těchto časech úzkosti a nadměrného zaujetí minulostí a budoucností vám navrhuji, abyste si položili tuto zásadní otázku: bude zítra záležet na tom, co mě dnes trápí?

Také číst  Jak se nevzdat v nejtěžších časech. 5 tipů, které byste měli dodržovat, abyste zůstali silní

Toto dotazování může nabídnout jiný a informovanější pohled na to, co vás trápí. Pokud je zdroj vašeho trápení mimo vaši kontrolu nebo představuje problém bez řešení, nemá smysl se znepokojovat, protože s tím nemůžete nic dělat.

Ačkoli se to může zdát skličující, odklonit své myšlenky k pozitivním aspektům může být za takových okolností prospěšné. Jedná se o přístup ke zklidnění mysli a kultivaci konstruktivnější perspektivy.

Proč vidět budoucnost pozitivněji?

3 důvody, proč vidět budoucnost pozitivněji

budoucnost pozitivnějším způsobem

1. Vidět budoucnost pozitivněji a časovou perspektivu

Dnešní problémy a obavy se v přítomném okamžiku mohou zdát zdrcující, ale časem se jejich relativní význam může zmenšit.

Když ustoupíme a vezmeme si dlouhodobější perspektivu, často si uvědomíme, že obtížné situace jsou dočasné a že budoucnost nabízí nové příležitosti.

2. Dívejte se na budoucnost pozitivněji pro osobní růst

Současné výzvy a překážky lze považovat za příležitosti k učení a růstu. Překonáváním obtíží posilujeme svou odolnost, schopnost řešit problémy a získáváme nové dovednosti.

Také číst  Žena prohlášená za mrtvou v nemocnici se probudila během pohřbu

Přijetím pozitivního postoje k výzvám můžeme těžké zkušenosti přeměnit na katalyzátory osobního rozvoje.

3. Vidět budoucnost pozitivněji pro mentální flexibilitu

Okolnosti se neustále mění a pozitivní duševní nastavení vám umožňuje přistupovat k budoucnosti s větší flexibilitou. Tím, že jsme otevření změnám a kultivujeme optimistický přístup, jsme lépe připraveni se přizpůsobit novým situacím.

To podporuje lepší zvládání stresu a zvýšenou schopnost nacházet kreativní řešení nadcházejících výzev.

Pokud máte obavy z minulé události, mějte na paměti, že minulost zůstává nezměněna.

Máte však pravomoc v případě potřeby jednat podle důsledků této situace.

Když je to situace, kterou můžete vyřešit, místo plýtvání energií na starosti ji využijte k podniknutí konkrétních kroků k vyřešení problému.

Vjemy v naší mysli mohou často zveličovat realitu a zvětšovat velikost a závažnost věcí. Jednoduchý fakt se může stát velkým problémem v závislosti na naší perspektivě.

Také číst  5 otázek, které si musíte položit, když se nemůžete vzdát minulosti

Spíše než se starat o imaginární scénáře nebo scénáře, které jsou mimo vaši kontrolu, nasměrujte tuto energii do akcí, které můžete podniknout právě teď.

Tím, že se zaměříte na všímavost v přítomném okamžiku a budete žít přítomnost tím nejlepším možným způsobem, snížíte potřebu starat se o minulost nebo budoucnost. Tím, že žijete dnešek naplno, připravíte půdu pro zítřek bez starostí.

Pamatujte, že myšlenky nejsou fakta a je důležité naučit se je filtrovat.

budoucnost pozitivnějším způsobem

Cvičte dýchání, meditaci a snažte se soustředit na přítomný okamžik.

Mějte na paměti, že ne všechno máme pod kontrolou, a to je zcela v pořádku!

Vidět budoucnost pozitivněji závisí na schopnosti ustoupit, poučit se ze současných zkušeností a vyvinout si flexibilní mentální postoj orientovaný na růst.