Až se budete cítit neschopni pokroku, vzpomeňte si na tento inspirativní příběh

Pokud chcete ve svém životě provést hlubokou změnu, přestaňte se vším a přečtěte si tento text!

V dnešním světě máme mnoho příležitostí, jak optimalizovat svůj čas a dosáhnout více. Často se však ocitáme chyceni v nekonečné spirále produktivity, hnáni dělat stále víc, protože život vnímáme jako pomíjivý a chceme z každého okamžiku vytěžit maximum.

Problém nastává, když nás naše neúnavná honba za úspěchy zanechá v pocitu stagnace, navzdory našemu odhodlání a nadšení. Máme pocit, že jsme uvízli na stejném místě, protože svět pokračuje v pokroku bez nás.

Tento pocit může být extrémně demoralizující, ale díky širšímu pohledu na život a vše kolem nás si můžeme postupně vyvinout pozitivnější pohled. Právě v dobách, kdy je těžké jít dál, nám mohou příběhy, které sdílíme, velmi pomoci. Doufáme, že se vám bude líbit.

dřevorubec

Kdysi dávno se objevil dřevorubec, který pracoval na dřevostavbě. Plat byl dobrý a pracovní podmínky ještě lepší, takže dřevorubec se chtěl této příležitosti chopit.

Také číst  4 důvody, proč je lidský kontakt tak důležitý pro naši celkovou pohodu a štěstí

První den se hlásil u předáka, ten mu dal sekeru a přidělil mu sektor.

Plný nadšení šel muž kácet stromy do lesa. Za jediný den jich sestřelil osmnáct. „Gratuluji vám,“ řekl předák. Jen tak dál.“

Povzbuzen slovy svého nadřízeného se dřevorubec rozhodl druhý den zlepšit svůj výkon. Šel tedy spát velmi brzy, aby byl druhý den fit. Ráno vstal dřív než všichni ostatní a šel do lesa.

Přes své odhodlání se mu nepodařilo uspět v kácení více než patnácti stromů.

„Musím být unavený,“ řekl si pro sebe. A rozhodne se zapadnout ve stejnou dobu jako slunce.

Vstal za úsvitu, odhodlaný překonat svůj rekord osmnácti stromů. Ten den se však nedostal ani do poloviny.

Druhý den jich pokácel jen sedm, pak pět a nakonec poslední den se celé odpoledne snažil pokácet svůj druhý strom.

Také číst  9 složitých věcí, kterým o sobě rozumí pouze staré duše

Dřevorubec se obával, co mu předák řekne, řekl mu, co se s ním děje, a přísahal mu za všechno, co mu bylo drahé, že bude bojovat sám se sebou, dokud nebude na pokraji mdloby.

Nadřízený se ho pak zeptal: „Kdy jsi naposledy brousil sekeru?“ Dřevorubec v rozpacích odpověděl: „Nestihl jsem nabrousit sekeru.“ Jsem příliš zaneprázdněn kácením stromů. »

Tento příběh nám připomíná, že je běžné, že zacházíme hodně daleko, abychom zlepšili svůj život, ale někdy se na cestě ztratíme a promeškáme příležitosti, které se nám naskytnou. Namísto toho, abychom se stále nosili stejnou cestou, která zdánlivě nepřináší ovoce, je důležité zaujmout širší perspektivu a provést nezbytné úpravy.

Pokrok a zlepšení našich životů často nevyžaduje složité změny, ale spíše zaměření na to, co je skutečně důležité. Udělejte si čas na zdokonalování svých dovedností a rozšiřování znalostí. Jen tak se můžete posunout vpřed a vytvořit si lepší život.

Také číst  Trocha narcismu je normální a zdravá: Jak poznáte, že se narcismus stává patologickým?

Je důležité pochopit, že každý má svou vlastní vizi toho, co je v jeho životě důležité a významné.

Všechny obrázky / Pixabay

Proces broušení sekery vyžaduje sebepoznání, určování našich osobních hodnot a cílů a investování naší energie a zdrojů do věcí v souladu s našimi aspiracemi.

Historie nám proto dává inspirativní lekci, která nám připomíná, že je nezbytné ustoupit, zhodnotit naši situaci a provést nezbytné úpravy, abychom se mohli pohnout vpřed.

Spíše než být zavaleni množstvím nesmyslných úkolů bychom se měli zaměřit na to, na čem skutečně záleží, a věnovat svůj čas a energii zlepšování svých dovedností. Takto můžeme ze života vytěžit opravdu maximum a provést hluboké změny.