9 kroků k rozvoji vyrovnaného sebevědomí

Dnes vás vyzývám, abyste se zamysleli nad konceptem vyváženého sebevědomí. Zahrnuje soubor pocitů, které přispívají k dobrému pocitu ze sebe, podporují vás, váží si vás a milují vás. Sebeúcta přesahuje toto, zahrnuje sebepřijetí a sebeporozumění. Je klíčové zdůraznit, že toto cvičení je konstantní a každodenní po celý život.

Je snazší vypěstovat si vyrovnanou sebeúctu, když se ve vašem životě všechno daří.

To hlavní však spočívá ve schopnosti vážit si, podporovat, milovat a respektovat sám sebe, a to i tváří v tvář výzvám, jako je profesní neúspěch, ztráta zaměstnání nebo konec vztahu.

Tyto těžké časy se stávají příležitostmi k procvičování sebelásky. Než se odsuzovat nebo kritizovat, je lepší se považovat za svého přítele, starat se o sebe a poskytovat si náklonnost a povzbuzení.

Řekněte si toto: „Uklidněte se, můžete být smutní, můžete plakat, ale máte prostředky, abyste tuto situaci překonali. Všechno bude v pořádku ! »

zlepšené sebevědomí

Ať je situace jakákoli, naučte se být svým vlastním zdrojem porozumění, náklonnosti a podpory. Buď svým vlastním přítelem. Vyhněte se používání krutých slov o sobě. Pochopte své obtíže a své limity, nesnažte se je náhle odstranit, ale přijměte je.

Naučte se je postupně překonávat, abyste dosáhli svých cílů. I když v určité chvíli narazíte na překážky nebo se z nějakého důvodu cítíte paralyzováni, respektujte své vlastní načasování, limity a rytmus, protože každý má své vlastní tempo.

Také číst  Nebojte se, že přijdete o to, co nemělo být: 5 důvodů

Pěstování sebelásky, aspirace na to nejlepší pro sebe, rozvoj sebeúcty jsou každodenní úsilí.

Je to způsob, jak přijmout především to, že nejsme povinni být superhrdiny, a především to, že není zdravé snažit se jimi být. Pochopte, že všichni máme právo být unavení, mít strach a pochybnosti a cítit potřebu vzdát se, když se v našich životech objeví potíže.

Pokud se však při podpoře spoléháte výhradně na ostatní, mohou tyto pocity rychle odeznít. Vnitřní dialog povzbuzení a porozumění se sebou samým hraje zásadní roli při zvládání obtížných dnů a zdůrazňuje, že lidstvo sdílí podobné zkušenosti.

Jak mít vyrovnané sebevědomí?

I ve snaze o zlepšení a rozvoj se chyby mohou stát kdykoli, s kýmkoli, a to je zcela normální! Vlídný přístup k sobě samému, vyhýbání se přehnanému sebeposuzování, zvláště při chybování, výrazně přispívá k vyrovnanému sebevědomí.

A vyrovnané sebevědomí podporuje sebepřijetí a sebeporozumění. Každá životní zkušenost může být vnímána jako podpora pokroku v budování pozitivního vztahu k sobě samému.

Zde je několik základních prvků pro kultivaci vyrovnaného sebevědomí:

1. Odstraňte vinu

Podporujte sami sebe, buďte si jisti tím, kdo jste, převezměte zodpovědnost za zlepšení svého života, ale nenoste na svých bedrech tíhu světa. Osvoboďte se!

Také číst  „Nechat to, co přichází…“ Opakujte tuto mantru, ale především Cvičte!

2. Rozvinout vyvážené sebevědomí: vyhněte se srovnávání

Každý jedinec je jedinečný, má své vlastní potřeby, vývoj a povahu. Jsi sám sebou a ten druhý je jiný! Každý je jedinečný!

Známé přísloví vyjadřuje, že co je pro jednoho lékem, může být pro druhého jedem a naopak.

3. Vyvarujte se zevšeobecňování

Život se neustále mění. Vážné zkušenosti z minulosti nemusí nutně určovat budoucnost. Máte svobodu činit nová rozhodnutí; okolnosti se mění. Dejte si nové příležitosti.

4. Mějte důvěru v sebe

zlepšené sebevědomíPixabay

Neočekávejte od ostatních sílu a povzbuzení, které můžete získat pro zahájení projektu nebo překonání zklamání. Buďte svou vlastní silou, svou vlastní motivací. S důvěrou se opřete o své vnitřní zdroje.

5. Rozvinout vyvážené sebevědomí: mít soucit a porozumění k sobě

Je nezbytné, aby jednorázové selhání nevedlo k odrazujícím slovům, ostré kritice nebo devalvaci vašeho potenciálu a sebe sama.

Stejně jako můžeme rozšířit odpuštění na druhé a naučili jsme se toto odpuštění praktikovat po celý život, je ještě důležitější je aplikovat vůči sobě. Řekněte si: „Dobře, to je chyba. Začít znovu! Odpusť si! » Tento přístup vám velmi prospěje.

6. Každý má své potřeby, vězte, jak rozpoznat, co je pro vás dobré

Co buduje vaše sebevědomí? Ať už je to koníček, nová třída, umělecká činnost nebo fyzické cvičení, určete, co vám dává největší pohodu a sebevědomí. Rozvíjejte a praktikujte tyto aktivity, abyste postupně posílili svou vnitřní sílu a sebevědomí!

Také číst  5 důvodů, proč ti, kteří často upozorňují na chyby jiných lidí, mohou skrývat větší chyby!

7. Sebepoznání

Schopnost být autentický sám k sobě je zásadní. Identifikujte aspekty, které věci ztěžují a které je usnadňují. Jde o to harmonizovat své ego, vyhýbat se iluzím, mít realistické sebevědomí, aniž byste byli příliš sebekritičtí.

Najděte rovnováhu mezi podceňováním a přeceňováním sebe sama a rozpoznávejte svůj skutečný potenciál. Harmonie s vaším bytím je klíčem k naplnění sebeúcty.

8. Rozvinout vyvážené sebevědomí: Buďte první, kdo oslaví svá vítězství a mějte z nich radost

zlepšené sebevědomí

Cvičte vděčnost. Už jen to, že jsme naživu, je dostatečným důvodem k vděčnosti a radosti.

9. Rozvinout vyvážené sebevědomí: zaměřte se co nejvíce na přítomnost

Tento aspekt je zásadní pro udržení rovnováhy a harmonie sebeúcty. Nic v minulosti ani budoucnosti nepřekoná důležitost přítomného okamžiku.

Začátek je možný kdykoliv, bez ohledu na další události. Žijte přítomností, tady a teď.

Respektujte se plně, včetně každé etapy svého života se vším, co se stalo. Některé věci máte pod kontrolou, jiné závisí na okolnostech, na jiných, na životě. Nezdržujte se, osvoboďte se, přijměte se a podpořte se.

Pěstujte štěstí, ovládněte sami sebe!