7 věcí, které vášniví lidé dělají jinak

Vášeň je životně důležitá energie, která nás pohání k činnostem, které nám přinášejí velkou radost. Vášnivé lidi pohání vnitřní síla a hluboce zakořeněné nadšení. Jejich motivace dalece přesahuje jejich lásku k určité věci.

Mají neochvějnou víru v sebe sama a jejich oddanost je poháněna hlubokými nápady a emocemi, které je pohánějí. Jdou svou vlastní cestou a věří, že úspěch může mít mnoho podob.

Psycholog Robert Vallerand z University of Quebec v Montrealu provedl výzkum vášně a prvků, které ji tvoří. Vysvětluje, že harmonická vášeň vzniká autonomní internalizací aktivity v identitě každého jedince, zatímco obsedantní vášeň vzniká řízenou internalizací a vykonává určitou kontrolu nad osobou.

Zde je sedm způsobů, jak nadšenci vyniknout:

1. Vášniví lidé se nechají snadno unést

Neztrácejí se v debatách, zda je sklenice poloplná nebo poloprázdná. Místo toho se zaměřují na to, co mohou dosáhnout s kapalinou před nimi. Pro nadšence je to výzva, dobrodružství, co se počítá.

Vášeň působí jako jiskra naděje a milosti a nutí je věřit v něco většího, než co je vidět nebo cítit. Následují tento zdroj radosti a emocí, často aniž přesně znají svůj konečný cíl.

2. Vášniví lidé jsou odvážní

S odvahou přichází i zranitelnost. Vášniví jedinci necítí strach ani stud, když žádají o pomoc. Jejich odvaha je podporuje, a to i tváří v tvář možným neúspěchům. To, co odlišuje sebeobětujícího člověka od vášnivého člověka, je síla charakteru, která v nich sídlí.

Také číst  6 důvodů, proč ctít svá slova tím, že řeknete jen to, co dokážete

Vášniví lidé jsou přeživší, kteří neváhají léčit svá zranění, aby se z nich poučili a vyvíjeli se. Díky svému odvážnému srdci se proměňují v příkladné mentory.

3. Vášniví lidé jsou motivováni

Jsou jejich největšími podporovateli. Pro ně selhání přichází pouze tehdy, když spadnete a zůstanete dole. Vášniví jedinci se seberou a hledají různé přístupy k dosažení svých cílů. Chápou, že úspěch vyžaduje alternativní cesty k dosažení konečného výsledku.

Když následujete své srdce, není prostor pro selhání.

4. Vášniví lidé mají štěstí

Hledají štěstí, a tak žijí v radosti. Ve zvoleném životním stylu nacházejí uspokojení. Milují žít život naplno, často mimo konvenční společenské normy.

Užívají si svůj čas, ať už o samotě nebo ve společnosti ostatních. Jejich vášeň je nakažlivá a přináší radost těm, kteří jsou k nim magneticky přitahováni. Mají lehkovážný přístup k životu.

5. Vášniví lidé věří, že láska tvoří svět

Láska je srdcem vášně. Vášniví jedinci milují sebe i ostatní. Jsou horlivými obránci humanitárních věcí a jsou odhodláni pracovat pro lepší svět.

Také číst  5 důvodů, proč zranění lidé mají tendenci se přátelit s jinými zraněnými lidmi, zjistila studie

Rodí se s neochvějnou touhou po změně a nic je neodradí. Láska představuje hlavní zdroj motivace pro vášnivou duši. Chápou, že bez vnitřní touhy po transformaci a evoluci nemohou nic dosáhnout. Láska působí jako oheň, který zažehne jejich vášeň.

Nejpozoruhodnější vlastností vášnivého člověka je jeho přesvědčení, že bychom měli ze své existence vytěžit maximum. Jsou si vědomi toho, že dosažení štěstí, úspěchu a lásky vyžaduje neochvějnou vůli bojovat o budoucnost. Právě toto odhodlání odděluje vášnivé od těch, kteří se neřídí svým srdcem.

6. Neustále hledají znalosti

Vášniví lidé mají neukojitelnou touhu po vědění a neustále v sobě ukrývají touhu zlepšovat se v oblasti svého zájmu. Přijímají neustálou výzkumnou mentalitu, vždy hledají nové informace, dovednosti a zkušenosti, které obohacují jejich porozumění a odbornost. To se projevuje v hlubokém odhodlání neustále se učit a vyvíjet, nikdy neusnout na vavřínech.

Tato neúnavná honba za poznáním je nutí objevovat nové obzory, do hloubky studovat témata, která je fascinují, a zůstat v obraze s nejnovějšími pokroky. Chápou, že neustálé učení je nezbytné pro kultivaci jejich vášně a realizaci jejich plného potenciálu. To je důvod, proč se často zapojují do aktivit, jako je čtení, výzkum, školení a pravidelná praxe, aby zdokonalili své dovednosti.

Také číst  8 kroků, které vám pomohou dosáhnout toho, co chcete ve svém životě

7. Úplně se ponoří do toho, co dělají

Vášniví lidé se vyznačují naprostou oddaností tomu, co je pohání. Neškrábou se jen po povrchu nebo se polovičatě zavazují, ale naplno investují do své vášně. Pro ně to není jen koníček nebo jednoduchá činnost, je to skutečné povolání, podstatná součást jejich identity.

Tato úroveň odhodlání znamená, že své vášni věnují značný čas a neúnavné úsilí. Jsou ochotni se obětovat, aby sledovali to, co je pohání, ať už jde o čas, peníze nebo jiné zdroje. Jsou připraveni překonávat překážky a výzvy, které se jim postaví do cesty, protože jejich odhodlání je neochvějné.

Jejich celkové nasazení se odráží v kvalitě jejich práce nebo projevu ve zvoleném oboru. Nedělají jen požadované minimum, ale neustále se snaží zlepšovat, inovovat a posouvat své vlastní limity. Tento přísný přístup je odlišuje a pomáhá jim vyniknout v jejich vášni.

Jsou také ochotni vystoupit ze své komfortní zóny, aby následovali svou vášeň a přitom pečlivě přemýšleli o svých činech.