3 odhalující praktiky, abychom jasněji viděli naše pravé „já“.

Hlavní překážkou, která brání našemu pokroku směrem k hlubšímu sebeuvědomění, je přesvědčení, že něčemu rozumíme nebo víme, i když tomu ve skutečnosti rozumíme jen povrchně nebo dokonce chybně. Toto špatné vnímání může být významnou překážkou našeho osobního a duchovního růstu, protože nám brání být otevření novým perspektivám a informacím.

Když věříme, že už všechno víme, uvolníme se ve svém chápání, čímž zavíráme dveře k dalšímu učení a vývoji našeho vědomí. Tento postoj nás může uzamknout do omezených myšlenkových vzorců, což nám brání zpochybňovat naše přesvědčení a předpojaté představy.

K překonání této překážky je nezbytné pěstovat intelektuální pokoru a uznat, že poznání je nepřetržitý proces. Musíme být otevření myšlence, že naše současné jistoty mohou být zpochybněny a že nové informace mohou obohatit naše chápání světa a nás samých.

Cvičením sebereflexe, zpochybňováním svých přesvědčení a neustálým hledáním nových poznatků můžeme začít rozptylovat iluzi, že všechno víme. To otevírá cestu k většímu sebeuvědomění, protože jsme ochotnější prozkoumávat hlubiny svého vlastního bytí a napojovat se na větší realitu kolem nás.

Také číst  Jak poznat falešnou osobu? Naučte se, jak na to pomocí těchto 13 znamení

Chcete-li překonat nevědomost a osvobodit se od ega, zvažte tyto tři postupy:

1. Pokora

Bez ohledu na úroveň znalostí, které získáváme, je nezbytné mít na paměti, že vesmír je nekonečný. Tuto realitu musíme pokorně přijmout. Pouze tím, že si uvědomíme, že nevíme všechno a nemůžeme vědět všechno, staneme se vnímaví k „já“, které je uvnitř, které má moudrost, která nás vede k pravdě.

Prostřednictvím praktik, které podporují rozpuštění ega, se stáváme lépe schopni jednat z perspektivy „Vyššího Já“, spíše než následovat své osobní touhy. Zahrnuje to odložení našich přání, nabízení ovoce našich činů světu a kultivování neustálé všímavosti.

2. Introspekce

Začlenění disciplinovaného procesu sebereflexe do našeho každodenního života nám umožňuje zůstat si vědomi našich fyzických, emocionálních a duševních návyků.

Prostřednictvím pečlivého pozorování sebe sama začínáme vidět cesty, které v nás stopuje nevědomost nebo nedostatek jasnosti. Naší odpovědností je očistit zrcadlo naší mysli, kde se čisté vědomí snaží zazářit.

Také číst  7 věcí, na které byste se měli stresovat, bez ohledu na to, co lidé říkají

3. Oddanost

Abychom přerušili silné spojení, které máme s naší sobeckou povahou, musíme se zavázat k něčemu většímu, než je naše individuální „Já“. I když nemůžeme nutně pochopit, co to je, můžeme rozlišovat mezi egem osobnosti a „já“, které představuje světlo v nás.

Můžeme meditovat, abychom se dostali do kontaktu s tímto „Já duše“ a napojili se na univerzální vědomí pro hlubší a úplnější zážitek.

S pokorou, introspekcí a oddaností se nám obnoví vnitřní vize a začneme se ztotožňovat se svým pravým já.