3 důvody, proč žádat o pobyt je zbytečné, kdo nechce zůstat, prostě odejde

Žádat o pobyt je k ničemu. Nenaléhejte, neproste, jen dýchejte a udržujte si naději…

Optimalizujte svůj čas, šetřete verbální energii. Zachovejte klid, trpělivost a udržujte rovnováhu. Vyvarujte se vyčerpání zbytečnými diskusemi. Neopakujte se, neprolévejte slzy a neobětujte své štěstí. Neprosit, neurážet, neurážet a nesudit.

Proč žádáš zůstat zbytečný?

Jednotlivci někdy odcházejí bez upozornění, lhostejní k našim pocitům nebo touhám. To se nevysvětluje sobectvím, ale spíše tím, že aspirace nejsou vzájemné. Sledují svou cestu, nechávají všechno za sebou a otřásají svými plány. Mění se perspektivy, kadence kroků a trasa, kterou je třeba sledovat.

Lidé zavírají dveře a berou klíč, aniž by zanechali kopii. Ocitli jsme se takhle, ruce svázané a oči dokořán, pozorujeme, jak nám láska mizí před nosem. Tváří v tvář této situaci nemůžeme udělat nic, abychom změnili volby a rozhodnutí, za které jsou bohužel všichni odpovědní. Vliv na touhy druhých nám uniká.

Jednejte, dokud máte příležitost.

Požádejte, abyste zůstaliVšechny obrázky / Pixabay

Vyjádřete svou náklonnost, lásku, úctu, péči, věnujte se sami sobě a naučte se milovat. Jednotlivci touží po pozornosti a vždy touží být někým, na čem v tomto frenetickém světě záleží. Konformita nejenže nemá smysl, ale také nijak nepřispívá k trvalému vztahu. Tváří v tvář postupnému mizení romantismu je nezbytné přehodnotit naše postoje a naše činy.

Také číst  9 kroků k rozvoji vyrovnaného sebevědomí

Ztratili jsme hodně a všechno jsme proměnili v jednoduchou transakci. Pokud to nechcete, vejde někdo jiný, a pokud odejdete, vejde někdo jiný. Tento podzemní trh není zdravý, představuje stále nesmyslnější a depresivnější cyklus.

Identifikujte, co hledáte, a bojujte za to. Naučte se jednou provždy rozlišovat mezi tím, abyste věděli, kdy přestat, a nenechat se sebou zacházet jako s bláznem.

Požádat, aby zůstal, se může zdát přirozené, když chcete udržet vztah, ale někdy to může být kontraproduktivní.

Tady jsou tři důvody proč požádat, aby zůstal může být zbytečné:

1. Touha zůstat by měla být vzájemná

Zdravý vztah je založen na společné touze zůstat spolu. Nucení nebo žádost o pobyt může vytvořit nerovnováhu a nevyřeší základní problémy. Pokud obě strany nejsou v souladu s touhou pokračovat, může to vést k emočním komplikacím.

2. Komunikace musí být dobrovolná

Úspěšné vztahy závisí na otevřené a záměrné komunikaci. Vynucování konverzace o setrvání může vést k nepřirozeným výměnám názorů a neumožňuje oběma lidem autenticky sdílet své pocity.

3. Respekt k rozhodnutí druhého

Pokud druhá osoba projeví přání odejít, je důležité toto rozhodnutí respektovat. Žádost o pobyt lze interpretovat jako pokus o kontrolu nebo manipulaci, což může narušit důvěru a vzájemné porozumění.

Také číst  Správný způsob, jak se omluvit: odborník na psychologii, který se tímto tématem zabývá již 20 let, prozradil, jak nejlépe požádat o odpuštění.

Naplňující vztah vyžaduje úmyslný závazek z obou stran. Pokud jeden z partnerů nechce zůstat, je často zdravější toto rozhodnutí respektovat a zaměřit se na osobní růst a emoční pohodu.

Žádat o pobyt je k ničemu, kdo nechce zůstat, prostě odejde.

požádat, aby zůstal

Neexistuje pro to žádný ospravedlnitelný důvod; ten člověk se prostě rozhodl, že už nezůstane. Zamyslela se, vyhodnotila všechny okolnosti a rozhodla se odejít. Není to tvoje chyba. Není to proto, že jste se přestali snažit, příliš se zavázali nebo z jakéhokoli jiného osobního důvodu.

Neodchází kvůli hádkám, rozdílům nebo konfliktům. Odchází, protože se rozhodla tě opustit. Realita může být smutná a chápu, že může bolet. Je však lepší to přijmout, než ztrácet noci spánku a vymýšlet si scénáře, jak to ukončit. Není to proto, že zůstanete sami, že ten člověk je opovrženíhodný.

Možná je pro ni lepší odejít, než tě podvádět.

To, že se vzdala, nutně neznamená, že tě nikdy nemilovala. Pocity se mění, stejně jako cíle. Mohou se opotřebovat, ochladit nebo zahřát. Věnujte pozornost svým pocitům, protože ty vymezují hranice vašeho vztahu. Vášeň je zásadní pro udržení plamene naživu; nenech to vyhasnout.

Také číst  Vážíš si sám sebe? 5 znaků lidí, kteří si sami sebe neváží

Dobývejte každý den, překvapujte, zaručujte úsměvy a mějte zdravý rozum, abyste pochopili, že 1+1 rovná se porozumění. Věci nebudou vždy fungovat tak, jak byste chtěli, a budete muset udělat změny pro budoucnost vztahu. Vzdát se je součástí života, nebojte se riskovat a přijmout změny.

Pokud jste vyzkoušeli vše a ještě více a stále to nefunguje, zkuste to znovu.

požádat, aby zůstal

Někdy věci nejdou podle plánu, možná ten člověk nebyl ten pravý. Berte tuto zkušenost jako příležitost k učení, staňte se dospělejšími, postavte se, buďte silní.

Může to být osud, náhoda nebo zásluha, která vrátí věci na jejich místo. Nemůžeme vždy rozumět faktům nebo si jimi být jisti; stanou se, když je nejméně čekáte. Klíčem je zůstat otevřený pozitivním příležitostem.

Nasávejte pozitivitu a nikdy se nevzdávejte těch, kteří nás tu drží: vůle žít, jiskra v očích, husí kůže na kůži a sebeláska.

Osobně setkání s lidmi nelituji. Lituji pouze času, který jsem s některými z nich promarnil.

Takže jestli chceš, můžeš odejít…

Nemohu vám slíbit, že budu u toho, až vás omrzí být single nebo jiná láska a rozhodnete se vrátit.

Povrchní argumenty nevadí; Jen hledám pravdu.