19 nejlepších frází, jak umlčet narcistu při hádce

Narcisté jsou lidé s vysokým sebevědomím, kteří jsou často posedlí svým obrazem nebo společenským postavením.

Narcista je člověk s narcistickou poruchou osobnosti (NPD), která se vyznačuje nadměrným sklonem k sebeobdivu a nedostatkem empatie vůči ostatním. Narcisté mají grandiózní a přehnaný sebeobraz a neustále usilují o obdiv a chválu za své skutečné nebo domnělé úspěchy.

Narcisté mají často potíže navázat citový kontakt s druhými, protože mají tendenci soustředit se spíše na své vlastní potřeby a přání než na potřeby a přání druhých. Mohou být manipulativní, sebestřední a mají nízkou toleranci ke kritice. Ačkoli NPD může mít různou závažnost, narcisté mohou mít kvůli svému sebestřednému chování potíže s udržováním zdravých a smysluplných vztahů s druhými lidmi.

Přestože se u kohokoli může někdy projevit narcistické chování, nemusí to nutně znamenat, že trpí NPD. Diagnózu NPD může stanovit pouze kvalifikovaný odborník na duševní zdraví.

S narcisty může být velmi obtížné jednat v hádce, protože mají tendenci snažit se prosadit své názory bez ohledu na názory ostatních. Zde je několik tipů, jak jednat s narcisty v hádce:

Naštěstí existují způsoby, jak narcisty rychle umlčet a destabilizovat.

Zde je 19 nejlepších frází, které zastaví narcistu v hádce.

1) „Máš pravdu.“

V hádce s narcistou může být vyslovení „Máš pravdu“ účinnou strategií, jak ho odzbrojit. Je to proto, že narcisté zřídkakdy očekávají, že to uslyší, a může je to destabilizovat.

Tato věta může také vyslat jasný signál, že s touto osobou nechcete pokračovat v diskusi nebo hádce.

2) „Jsem na tvé straně.“

Když řeknete „Jsem na tvé straně“, můžete narušit narcistův maniakální komplex pronásledování. Narcisté mají tendenci si myslet, že jsou sami proti světu, ale toto prohlášení jim připomíná, že nejste součástí této opozice.

To je může zneklidnit a dokonce překvapit. Tímto výrokem jim dáváte najevo, že nejste proti nim a že vás konflikt, který se snaží vyvolat, nezajímá.

3) „Nehodlám se s vámi hádat.“ V takovém případě je třeba se s nimi hádat.

Toto je další obzvláště účinná věta, jak narcistu zastavit v hádce.

Také číst  7 dobrých důvodů, proč ve skutečnosti nezáleží na tom, co si o vás myslí ostatní

Ale musíte to myslet vážně. Příliš mnoho lidí tuto frázi používá a nakonec se hádají ještě více. Pokud řeknete, že se nebudete hádat, nedělejte to.

4) „Děkuji, že jsi mi to dal vědět.“

Při konfrontaci s narcistou je důležité nehrát roli, kterou chce, abyste hráli. Narcisté se totiž často snaží, abyste reagovali emocionálně, ať už tím, že vám ublíží, rozzlobí vás nebo rozesmutní.

Odmítnutím hrát tuto hru je můžete destabilizovat a zastavit jejich chování. Doporučujeme proto nebrat si jejich komentáře nebo činy osobně a co nejvíce omezit své reakce.

5) „Chápu.“

Použitím fráze „vidím“ dáváte najevo, že se nechcete zapojit do diskuse s narcistou. Tato věta je obzvláště neutrální a ukazuje, že vás nezajímají jejich argumenty ani jejich potřeba dokazovat, že mají pravdu.

Narcisté často potřebují vyhrát, aby se cítili důležití, a tím, že jednoduše řeknete „chápu“, je připravíte o zábavu z vítězství, o které usilují. To může pomoci zmírnit situaci a zastavit narcistické chování.

6) „Slyším tě.“

Prostým „slyším tě“ dáváte najevo, že nemáte zájem přispívat do diskuse a argumentovat.

Když dáte najevo, že vám ve skutečnosti nezáleží na vítězství v argumentaci, přerušíte ho.

7) „Rozumím.“

Narcista se živí komplexem pronásledování tím, že věří, že je jediný, kdo rozumí, a že je inteligentní a hodný.

„Proč mě nikdy nikdo neposlouchá!“ je typický nářek narcisty.

Když řeknete, že rozumíte, a dokonce dáte najevo, že rozumíte tomu, co říká, destabilizuje ho to.

8) „Ozvu se vám.“

To je jako stisknout tlačítko pauzy. Dáváte narcistovi najevo, že ho neignorujete, ale že se také nemůžete hned pustit do podstaty věci.

9) „Nech mě o tom popřemýšlet“.

Slibem budoucí pozornosti můžete odzbrojit narcistu, který trvá na tom, že si s vámi bude povídat v nevhodnou dobu. I když nemáte v úmyslu mu později pozornost skutečně věnovat, pouhé poskytnutí naděje mu může prozatím zabránit v pokračování jeho řečí.

Také číst  7 věcí, o které se nemusíte starat, i když si myslíte opak

Narcista se může ocitnout v rozpolcení mezi pokračováním ve své hádce nebo vyčkáním na vhodnější dobu, kdy budete přístupnější a zranitelnější.
Je však důležité poznamenat, že byste tuto techniku neměli používat zneužívajícím nebo manipulativním způsobem, protože to může situaci z dlouhodobého hlediska ještě zhoršit.

10) „Ano, a…“

To, co zde děláte, je částečné potvrzení toho, co narcista řekl, a zároveň poskytuje jemnou nuanci nebo rozdíl. Tím, že poskytnete částečné potvrzení, se vyhnete spuštění jejich obrany a umožníte jim otevřít se diskusi.

Je však důležité poznamenat, že to může také podpořit její manipulativní chování, pokud si nedáte pozor na své vlastní hranice a potřeby v dané situaci. Dávejte pozor, abyste se do rozhovoru příliš nezapojovali, pokud vám to není příjemné.

11) „Samozřejmě.“

To může být upřímné i sarkastické a narcista to téměř nemá šanci poznat. Když to řeknete, znamená to, že se do tohoto konfliktu nezapojujete a nepřiléváte olej do ohně.

12) „Oki doki.“

Když se jednoduše triviálně zasmějete a řeknete něco jako „oki doki“, narcista neví, jak reagovat. Může se ocitnout v rozčilení i zmatení zároveň.

Jak se hádat s někým, kdo se nechce hádat?

13) „Díky za vaše myšlenky, ale musím jít.“

To je jiný způsob, jak říci, že se nechcete zapojit do diskuse. Zůstáváte zdvořilí, ale trváte na tom, že nemáte zájem pokračovat, a odcházíte.

14) „Ne, děkuji.“

Říci „ne, děkuji“ je způsob, jak narcistu zneškodnit. Je to zdvořilé, ale zároveň odmítavé. Dáváte mu najevo, že vás to, co říká, prostě nezajímá.

I když vám položí otázku, můžete prostě říct „ne, díky“ a jít dál.

15) „Neříkej mi, jak se cítím.“

Toto je další z nejúčinnějších frází, jak narcistu v hádce zastavit. Narcisté se vyžívají v gaslightingu a v tom, že vám říkají, co „smíte“ cítit, myslet nebo dělat. Když jim řeknete, aby s tím přestali, velmi je to vyvede z míry.

Také číst  Brad Pitt nechal svého 105letého souseda žít na svém rozsáhlém pozemku až do jeho smrti na svobodě

16) „Potřebuji, abys mi více pomáhal.“ Víte, co to znamená?

Narcista má pohled na svět, ve kterém mu všichni musí být k službám. Očekává naprostou pozornost, absolutní intimitu, peníze a laskavost za všech okolností.

Když se s vámi hádá, je to často proto, že má pocit, že mu nedáváte to, co si myslí, že mu náleží: váš čas, vaši lásku, vaši pozornost nebo laskavost, kterou si podle něj zaslouží.

Pokud se ho pokusíte požádat o pomoc nebo příspěvek, pravděpodobně raději ukončí konverzaci, než aby riskoval, že se dostane do situace, kdy vám bude muset pomoci.

17) „Potřebuji s tebou mluvit. Mám vážný problém.“

Všechny obrázky / Pixabay, Depositphotos

Když narcistovi odhalíte své problémy nebo situaci, jeho zájem odletí rychleji než dmoucí se balonek.

Pro něj máte sloužit a poslouchat ho, ne naopak. Jakmile se zmíníte o závažném problému, riskujete, že na dlouhou dobu nebo dokonce natrvalo ztratíte jeho plnou pozornost.

18) „Slyšíš se?“

Říci narcistovi, že jeho chování je směšné, může být účinnou strategií, jak ho umlčet. Může je přimět k tomu, aby si uvědomili, že svými slovy zacházejí příliš daleko a že jejich chování je absurdní.

Na druhou stranu to narcistovi ukazuje, že věnujete pozornost tomu, co říká, a hodnotíte jeho slova, i když on sám nemusí být ochoten přiznat své chyby.

19) Mlčte

Mlčení může být jednou z nejsilnějších reakcí na narcistu. Často řekne mnohem více než slova nebo argumenty.

Při jednání s narcistou je důležité seznámit se s nepříjemným mlčením. Nechte je mluvit a křičet do prázdna a buďte jen přítomni.

Prostě řekněte „ne“ a počkejte. Nechte ticho, ať se usadí.