12 známek, že jste intuitivní člověk, ale nevíte o tom

Jste intuitivní člověk? Implicitní znalosti jsou formou znalostí, které nejsou nutně vědomé nebo dostupné rozumu. Je to druh hlubokého porozumění, které se může projevit prostřednictvím pocitů, intuice nebo instinktů. Například můžete mít silnou intuici o osobě, se kterou se setkáváte poprvé, ale nedokážete přesně vysvětlit, proč se tak cítíte. To je implicitní znalost v práci.

Tato forma poznání však může být z několika důvodů odložena nebo odmítnuta. Jedním z nich je vědecká vzdělanost nebo přílišná racionalita, která může vést lidi k upřednostňování pouze explicitních a ověřitelných znalostí. V této souvislosti jsou intuice nebo pocity často diskreditovány jako nevědecké nebo iracionální.

Stejně tak může uznání implicitních znalostí bránit i fundamentalistická náboženská víra. V těchto případech je víra často postavena nad jakékoli intuitivní uvažování a intuice v rozporu s náboženskou vírou mohou být ignorovány nebo odmítnuty.

Implicitní znalosti mohou být cenným zdrojem při našem rozhodování a našem chápání světa. Někdy nás naše instinkty a intuice mohou vést k odpovědím nebo volbám, které unikají racionální analýze. Naučit se naslouchat a chápat své intuice může být proto prospěšné, dokonce i ve světě ovládaném vědou a racionalitou.

Zde je 12 známek toho, že jste intuitivní člověk, ale nevíte o tom

  intuitivní člověk

1. Nasáváte emoce ostatních lidí

Jste velmi vnímaví k emocím druhých a dokážete snadno absorbovat jejich emocionální energii. Někdy vás to může učinit zranitelnými vůči pocitům druhých, což vás může vést k tomu, že se stáhnete nebo se izolujete, i když máte rádi společnost ostatních.

2. Často míváte silné a nezapomenutelné sny.

Zdá se, že některé z těchto snů se zhmotňují ve skutečnost, jako by předpovídaly budoucnost. Tato schopnost může být někdy děsivá, zvláště pokud jste zažili varovné sny o negativních výsledcích. Pokud se vám to stalo, je možné, že jste si ze strachu zablokovali schopnost snít. Tento dar však můžete oživit přechodem od strachu k důvěře.

3. Máte silný smysl pro rozlišování.

I když se zdá, že každý má někoho rád, vnitřně cítíte potřebu udržovat si od něj odstup. Jiní by vás mohli obviňovat z paranoie, ale možná to tak není. Možná jste jen velmi intuitivní a dokážete prorazit charisma, šarm, krásu a talent.

Také číst  Emočně inteligentní lidé se málokdy rozzlobí, protože se řídí tímto pravidlem:

Pokud jste v souladu s touto vlastností, můžete být okamžitě přitahováni k někomu, aniž byste pochopili proč. Jinak riskujete, že odejdete, i když vám to nedává smysl. Později můžete získat důkaz, že jste se skutečně rozhodli správně.

4. Můžete být okamžitě přitahováni k někomu, aniž byste pochopili proč.

Pokud s touto vlastností rezonujete. A naopak, můžete se instinktivně cítit od někoho vzdáleni, i když vám to nedává smysl. Poté můžete získat důkazy o tom, že jste se rozhodli správně.

5. Zdá se, že myšlenky se ve vaší mysli objevují spontánně.

Pokud jste jasnovidci, můžete vidět vize nebo obrazy, které ostatní nevidí. A pokud jste jasnozřiví, můžete slyšet zvuky nebo hlasy, které jsou pro ostatní nepostřehnutelné. Pokud jste jasnozřiví, můžete cítit pocity ve svém těle.

Pokud jde o jasnovidectví, budete prostě vědět věci, aniž byste věděli jak, což může být nejtěžší forma intuice rozpoznat, protože se to může zdát jako obyčejné myšlení.

6. Někdy máte pocit, že vám zprávy posílají neživé předměty.

Možná jste někdy cítili spojení s nějakým předmětem nebo jste měli pocit, jako byste přijímali komunikaci ze stromu, mraku nebo dokonce šperku. Když jste vnímaví, aniž byste to věděli, zdá se, že se vám všechno snaží něco sdělit.

7. Všimli jste si, že vám psychikové věnují zvláštní pozornost.

  intuitivní člověkObrázky DaLL-E

Může to být proto, že vnímají, že vaše „třetí oko“ intuice je otevřené, i když si to sami neuvědomujete. Je to trochu, jako by jedno médium dokázalo instinktivně rozpoznat druhé a vytvořilo mezi nimi jakýsi vzájemný magnetismus.

8. Máte potenciál být šamanem

V domorodých kulturách mají někteří „šamanskou nemoc“, když šaman, intuitivní obyvatel kmene, onemocní, protože odmítá vykonávat své povolání. V domorodých kulturách, kde šamani nejsou vždy uznáváni, může být ctižádostivý šaman pronásledován strachem z vlastní síly, neochotou přiznat své dary nebo zaujatý strachem, že bude ostrakizován, pokud odhalí své intuitivní schopnosti.

9. Trápí vás závislosti.

Když jste intuitivní, ale neuvědomujete si to, můžete se snažit tuto citlivost potlačit tím, že se uchýlíte k návykovému chování, jako je nadměrná konzumace alkoholu, kofeinu, nebo si osvojíte jiné závislosti, jako je přejídání nebo kouření. Toto chování může fungovat jako způsoby, jak vás odpojit od vaší intuice.

Také číst  10 věcí, které pochopí jen lidé, kteří jsou na sebe nároční

10. Byla vám diagnostikována psychiatrická porucha.

Tím, že jste vysoce intuitivní, ale neuvědomujete si tuto citlivost, můžete mít potíže s pocitem plné integrace do společnosti. Můžete se vnímat jako odlišní, zvláštní, nebo vás dokonce tak vnímají ostatní, což může vést k pocitům vyloučení.

Někdy to může vést k diagnóze psychiatrických poruch, jako je deprese, úzkost, schizofrenie nebo bipolární porucha. Přestože jsou tyto diagnózy reálné a neměly by být minimalizovány, může s nimi být spojen určitý proces duchovního probuzení a projevů. Někdy se to, co Stanislav Grof nazývá „duchovní nouze“, může zaměňovat s duševními poruchami, jako je schizofrenie nebo bipolární porucha.

11. Zdá se, že vás vyhledává synchronicita.

Když jste intuitivní, aniž byste si toho byli vědomi, vaše intuice se může projevit prostřednictvím „znaků z vesmíru“, které se jakoby objevují odnikud a zanechávají vás v úžasu. Je to, jako by se vaše intuice snažila upoutat vaši pozornost zevnitř, ale pokud jí nebudete věnovat pozornost, nakonec se to projeví prostřednictvím událostí a setkání ve vnějším světě.

12. Přitahují vás esoterické nebo duchovní praktiky, aniž byste věděli proč.

  intuitivní člověk

Můžete se cítit nevysvětlitelně přitahováni tématy, jako je astrologie, meditace, tarot nebo jiné duchovní praktiky, i když úplně nerozumíte proč. To může být známkou toho, že se vaše intuice snaží vyjádřit se prostřednictvím těchto kanálů, i když si této citlivosti ještě nejste vědomi.

Závěrem lze říci, že intuitivní lidé mají cenný dar, který je může vést v jejich každodenním životě a hluboce je propojit s okolním světem. Někdy je však možné, že tato intuice je přítomna, aniž by si to dotyčný uvědomoval. Tento nedostatek vědomí jejich vlastní intuitivní citlivosti může vést k výzvám a znepokojujícím zkušenostem. Ale také může otevřít cestu k cestě sebepoznání a duchovního naplnění.

Být si vědom a používat svou intuici vám může nejen pomoci učinit informovanější rozhodnutí a žít autentičtější život, ale také vám pomůže vytvořit hlubší spojení se sebou samým a ostatními. Musíme se proto snažit zůstat otevření možnosti, že intuice může hrát významnou roli v našem životě. I když se to projevuje jemným nebo nevědomým způsobem. Přijetím této intuitivní citlivosti může člověk získat přístup k hlubší úrovni porozumění a pohody ve všech aspektech života.

Také číst  Udělá „čas všechno v pořádku“? 5 věcí, které byste měli vědět

Co je to intuitivní člověk?

Poznání, zda jste intuitivní člověk, lze dosáhnout pozorováním vašich reakcí a vašeho rozhodování. Pokud máte tendenci poslouchat své instinkty nebo se v určitých situacích řídit srdcem, může to být známka vaší intuice v práci. Možná si všimnete, že máte často specifické pocity ohledně lidí nebo situací, i když nemáte konkrétní důkazy, které by je podpořily.

Jak poznám, že jsem intuitivní člověk?

Poznání, zda jste intuitivní člověk, lze dosáhnout pozorováním vašich reakcí a vašeho rozhodování. Pokud máte v určitých situacích tendenci naslouchat svým instinktům nebo následovat své srdce, může to být známka vaší intuice v práci. Možná si všimnete, že máte často specifické pocity ohledně lidí nebo situací, i když nemáte konkrétní důkazy, které by je podpořily.

Co je to intuitivní žena?

Intuitivní žena je prostě žena, která má silný smysl pro intuici. Jako každý intuitivní člověk, intuitivní žena může být velmi v souladu se svými emocemi a mít zvláštní citlivost k prostředí kolem sebe. Může být schopna odhalit jemnosti v sociálních interakcích a číst mezi řádky v rozhovorech. To mu může poskytnout výhodu v různých aspektech jeho života, ať už jde o osobní vztahy, profesionální rozhodování nebo řešení problémů.

Je intuice dar?

Intuice není nutně dar v tradičním slova smyslu, ale spíše přirozená schopnost, kterou lze časem rozvíjet a zdokonalovat. Někteří lidé se mohou narodit se silnější intuicí než jiní, ale každý má schopnost ocenit své instinkty a vnitřní pocity. Kultivace své intuice může zahrnovat procvičování všímavosti, pozorné naslouchání svým pocitům a důvěru ve své vlastní instinkty. V konečném důsledku lze intuici považovat za cenný zdroj pro orientaci v životě a přijímání informovaných rozhodnutí.

Zdroj: Mind Body Green