12 věcí, které prosperující lidé nikdy nedělají v sociálních situacích

Společensky úspěšní lidé se od ostatních odlišují svými návyky. Osvojení si dobrých návyků vás skutečně může popohnat k úspěchu, zatímco zbavení se těch špatných vám může pomoci překonat překážky, ať už v podnikání nebo v životě obecně. Pokud toužíte po větším úspěchu a myslíte si, že můžete dosáhnout více, je na čase se inspirovat od těch, kteří již uspěli. Identifikujte zvyky úspěšných lidí a snažte se je napodobovat a zároveň se snažte odhalit chování, které vás osobně může brzdit.

12 věcí, které tito lidé nikdy nedělají v sociálních situacích:

1) Nenechají nikoho, aby je nerespektoval

Úspěšní lidé znají svou hodnotu a netolerují neúctu ostatních k nim.

Jejich hluboká sebeúcta jim umožňuje distancovat se od situací nebo lidí, kteří si jich neváží a neváží si jich v patřičné míře.

Neúcta může mít v sociálních interakcích různé podoby, od jazyka až po chování – někdy rafinovaně, někdy do očí bijícím způsobem.

Úspěšní lidé však namísto vytváření konfliktů přistupují k situacím s grácií. Vždy jednají profesionálně, ale přimějí druhou stranu pochopit, jak a proč byli uraženi.

2) Nikdy netvrdí, že jsou dokonalé

Obrazové titulky / Unsplash

Úspěšní lidé chápou, že dokonalost je mimo dosah, a proto se nesnaží být dokonalí.

Vytváření dokonalého sebeobrazu může být vyčerpávající, protože je snadné se mýlit a dělat chyby.

Společnost má tak úzkou definici dokonalosti, že lidé považovaní za dokonalé mají tendenci se bát riskovat a vystoupit ze své komfortní zóny.

Úspěšní lidé vědí, že některé věci jsou mimo jejich kontrolu, například chování lidí kolem nich. Místo toho, aby se soustředili na to, co je v jejich životě špatně, zaměřují se na to, co mohou ovlivnit. Vždy přebírají odpovědnost za svá selhání, spíše než aby stresovali nebo obviňovali ostatní.

3) Nikdy nikoho nepoložili

Cesta k úspěchu se někdy může zdát osamělá, zvláště když naše úspěchy nejsou většinou uznávány jako vítězství. Úspěšní lidé to vědí a rozvíjejí empatii pro každého, kdo tvrdě pracuje na dosažení svých životních cílů.

Odmítnutí a překážky mohou lidem zlomit náladu, ale vědomí, že někteří lidé oceňují jejich úsilí, je může povzbudit, aby se věnovali svým vášním.

Také číst  Někdy si myslíme, že nám život říká „ne“, ale ve skutečnosti nám říká jen „počkej“…

Úspěšní lidé znají výzvy k dosažení vrcholu, a proto vždy prosazují rovné příležitosti pro všechny. Nikdy úmyslně nikoho neurážejí na veřejnosti, ale povzbuzují a inspirují ostatní, aby si uvědomili svůj potenciál.

4) Neslevují ze svých hodnot

Úspěšní lidé se dokážou přizpůsobit sociálním situacím, ale nesnadno slevují ze svých hodnot, aby se přizpůsobili ideálům, které jim nevyhovují.

Vždy žijí v souladu se svými základními hodnotami, pěstují jednoduchost a autenticitu a zároveň čelí překážkám a očekáváním, které jim stojí v cestě.

Kdyby se úspěšní lidé vzdali svých vášní, jakmile by potkali lidi, kteří jim řekli, že se mýlí, nestali by se průkopníky ve svém oboru.

Uznání a souhlas druhých je pro ně příjemné, ale pro jejich úspěch to není nutné. Řídí se vlastní intuicí a vizí, i když to znamená nebýt součástí většiny.

5) Nekompenzují nadměrně

Úspěšní lidé nikdy necítí potřebu příliš kompenzovat, protože vyzařují přirozené sebevědomí zakořeněné v pevném pochopení vlastní identity.

Vědí, že v každé situaci stačí udělat to nejlepší a že není třeba příliš kompenzovat, aby skryli své slabosti.
Věří ve své schopnosti a jsou si jisti svou vizí úspěchu, což jim umožňuje soustředit se na své cíle, aniž by je přemohl tlak na překonání.

Tím, že mají jasnou definici vlastního úspěchu, eliminují potřebu překompenzovat nebo přehnat výkon a jsou schopni zůstat sami sebou.

Navzdory svému odhodlání zažívají také neúspěchy a nejistoty. Odmítají však, aby je tyto neúspěchy definovaly nebo jim bránily v dosažení jejich cílů.

Udržují si své soustředění a odolnost tváří v tvář nepřízni osudu a udržují svůj vnitřní kompas, aby vedl jejich cestu k úspěchu.

6) Nezapomenou oslavovat svá vítězství

Úspěšní lidé často čelili mnoha výzvám a překážkám, aby se dostali tam, kde jsou dnes. I když mohli být někdy v pokušení to vzdát, našli motivaci jít dál díky svému odhodlání a snaze uspět. Proto je důležité, aby cestou oslavili každé malé vítězství.

Oslava malých výher nám může dát pocit hrdosti a štěstí, což nás může motivovat k práci na větších cílech. To platí o to víc, když máme lidi, kteří nás podporují a chtějí s námi slavit.

Také číst  14 způsobů, jak se pozitivní lidé vyhýbají negativitě

To však nedává úspěšným lidem právo být arogantní nebo domýšliví ohledně svých úspěchů. Oslavují svá vítězství, protože jsou spokojeni se svými úspěchy a chtějí šířit svou pozitivitu, ne se cítit nadřazeni ostatním.

7) Nepopírají důležitost naslouchání druhým

Úspěšní lidé vědí, co chtějí, ale také si uvědomují důležitost naslouchání druhým, i když to může být zpočátku obtížné.

Uvědomují si, že ne vždy mají ty nejlepší nápady a že někteří lidé mohou mít efektivnější názory a metody k dosažení společného cíle.

Efektivní naslouchání však znamená víc než nechat mluvit ostatní. Znamená to také věnovat velkou pozornost tomu, co říkají, soustředit se bez rozptylování a vyhýbat se pokušení okamžitě reagovat.

Pozorným nasloucháním tomu, co říkají ostatní, je snazší získat si jejich důvěru a respekt. Úspěšní lidé chápou důležitost těchto vlastností v profesních i osobních vztazích a praktikují je ve svém každodenním životě.

8) Nepouštějí se za hranice svých možností

Úspěšní lidé vědí, kdy říci „ano“, ale také vědí, kdy říci „ne“ žádostem a pozvánkám.

Schopnost rozlišit, kdy odmítnout požadavky, je dovednost, kterou si během let zdokonalili.

Úspěšní lidé si vždy udělají čas na lidi, které milují, aniž by ohrozili své vlastní blaho.

Hlavním důvodem, proč úspěšní lidé nezklamou ostatní, je to, že nepřekračují své limity.

Rádi se spojují s důležitými lidmi v jejich životech, ale také si dávají čas na odpočinek, stanovují si hranice a říkají „ne“, když je to nutné.

Tím, že dobře hospodaří se svým časem, dokážou najít správnou rovnováhu mezi pronásledováním svých vášní a spojením s blízkými.

9) Nikdy se nechlubí tím, že jsou pokorní

Falešná skromnost je forma vychloubání, která skrývá aroganci pod rouškou skromnosti. Někdy se to může zdát jako upřímná hrdost, ale lidé znají rozdíl mezi upřímnou skromností a falešnou skromností.

Úspěšní lidé mají přátele a rodiny, kteří jsou hrdí na své úspěchy, i když je sami nedávají na odiv. Jejich příbuzní a obdivovatelé často chválí jejich úspěchy jako první.

Úspěšní lidé si uvědomují, že falešná skromnost je otravné a toxické chování, a proto při mluvení pečlivě volí slova a tón. Když sdílejí své příběhy, nenafukují detaily, aby věci vypadaly důležitější, než ve skutečnosti jsou.

Také číst  Top 5 problémů velmi inteligentních lidí

Jsou pokorní ve své pýše a uznávají, že jejich úspěchy byly umožněny díky příspěvkům druhých a příležitostem, které jim byly poskytnuty.

10) Nedělají, že vědí všechno

Úspěšní lidé netvrdí, že vědí všechno, zvláště když mají omezené znalosti o nějakém tématu. Vyhýbají se lhaní nebo směšnému projevu tím, že mluví bezmyšlenkovitě, a raději věnují svou pozornost osobě před nimi a učí se z jejích odborných znalostí.

Je běžné, že lidem chybí intelektuální pokora a při prosbě o pomoc nepřiznají svou neznalost, protože to vnímají jako slabost. Ale úspěšní lidé chápou, že pozorné naslouchání ostatním, kteří mají odborné znalosti v oboru, je důležitým klíčem k dosažení jejich cílů.

Nebojí se přiznat své slabosti, protože vědí, že vždy je co zlepšovat. Přiznání toho, co nevědí, je pro ně spíše známkou síly a zralosti než slabosti.

11) Nepromeškávají příležitosti

Úspěšní lidé jsou přesvědčeni, že moudrost se nachází na těch nejneočekávanějších místech. Chápou, že příležitosti se jen tak nenaskytnou a musí být připraveni se jich chopit.

Na rozdíl od těch, které sužuje syndrom podvodníků, úspěšní lidé neochvějně věří ve své vlastní schopnosti. Namísto toho, aby se nechali zastrašit významnými výzvami, přistupují k nim s důvěrou a vědí, že i neúspěchy mohou nabídnout cenné lekce.

Tito lidé využívají příležitosti k růstu a zlepšování a každou zkušenost vnímají jako příležitost učit se a růst. Vědí, že neúspěch je nezbytným krokem na cestě k úspěchu a nebojí se riskovat, aby dosáhli svých cílů.

12) Neptají se příliš brzy

Úspěšní lidé mají silnou touhu pomáhat druhým, ale také chápou, že potřeby každého nejsou jejich odpovědností.

Neočekávají, že dostanou laskavost nebo radu jen kvůli svému úspěchu, protože tvrdě pracovali, aby se dostali tam, kde jsou.

Tito lidé věří, že si život vydělají, a nejsou závislí na charitě ostatních, aby uspěli.

Když nabízejí svou pomoc, činí tak z celého srdce a na oplátku jsou vděční těm, kteří je v jejich vlastních výzvách podporovali.

Tyto vzájemně se podporující vztahy jim umožňují rozvíjet pevná a trvalá přátelství založená na péči, vzájemné pomoci a podpoře.