Zrcadlová terapie: pozorování sebe před pozorováním druhých

Zrcadlová terapie je přístup, který zahrnuje vnitřní pohled na sebe před pohledem na ostatní. Obvykle máme tendenci soustředit svou pozornost nejprve na to, co je venku, pomocí našich fyzických smyslů, jako je zrak, sluch, čich, chuť a hmat, abychom zhodnotili své okolí. Naše mysl funguje jako soudce, který analyzuje tyto smyslové informace. Zrcadlová terapie však navrhuje tento přístup zvrátit.

Co je zrcadlová terapie?

Zrcadlová terapie je psychologický a terapeutický přístup, který podporuje sebepozorování a vnitřní reflexi. Vyzývá jednotlivce, aby se podívali dovnitř a zkoumali své myšlenky, emoce, chování a přesvědčení objektivním způsobem, podobným tomu, jak vnímají vnější svět.

Tento terapeutický přístup zdůrazňuje myšlenku, že naše vnímání sebe sama a vnějšího světa je úzce propojeno. Navrhuje, že k pozitivním změnám v našich životech je nezbytné pochopit, jak naše myšlenky, emoce a osobní přesvědčení ovlivňují naše zkušenosti a vztahy.

Zrcadlová terapie povzbuzuje jednotlivce, aby:

  1. Pozorujte sami sebe objektivně, bez přehnaného posuzování.
  2. Prozkoumejte jejich myšlenkové vzorce, emoce a obvyklé chování.
  3. Identifikujte omezující přesvědčení nebo negativní modely, které by mohly bránit jejich osobnímu růstu.
  4. Uvědomte si dopad jejich sebevnímání na jejich vztahy a životní zkušenosti.
  5. Proveďte vědomé úpravy, abyste vytvořili pozitivní změny v jejich osobní realitě.
Také číst  Jak znít chytřeji, aniž byste řekli slovo? 8 tipů, kterými se řídit

Konečným cílem zrcadlové terapie je umožnit jednotlivcům lépe porozumět sami sobě, posílit svou sebeúctu, zvládat své emoce zdravějšími způsoby a činit informovanější rozhodnutí ve svém osobním a profesním životě. Může být použit v individuální terapii nebo autoterapii k podpoře osobního růstu a emoční pohody.

Navrhuje změnit perspektivu a vydat opačný směr, než na jaký jsme zvyklí. Tato inverze nám může pomoci uvědomit si, že naše hlubší povaha je ve skutečnosti v souladu s myšlenkou jít proti proudu. Někdy si nejsme vědomi toho, že se neustále učíme plavat proti proudu, i když si často myslíme, že se pouze přizpůsobujeme vnějším pozorováním.

Zrcadlová terapie nás proto vybízí k tomu, abychom nejprve pozorovali, co se děje v nás, než vyneseme soud nad tím, co se děje venku.

Pomáhá nám pochopit, že vztah mezi příčinou a následkem máme vždy pod kontrolou a že nejsme jen pasivními diváky událostí, které se kolem nás odehrávají.

Také číst  15 otázek, které si každé ráno položíte a které odhalí vaši pravou osobnost

Viděno z této perspektivy je zřejmé, že všechny aspekty našeho života, ať už rodinné, finanční, emocionální nebo zdravotní, jsou výsledkem toho, co je v nás, spíše než vnějších faktorů. V celém vesmíru existuje pouze jeden jedinec, který má moc skutečně vyvážit tyto oblasti způsobem, který je uspokojivý a v souladu s naší úrovní evoluce: jsme to my sami.

Pochopením, že naše úspěchy, naše neúspěchy, naše zdraví, naše prosperita, naše romantické vztahy a dokonce naše konflikty jsou výsledkem našich vlastních činů, můžeme začít obnovovat rovnováhu našich životů odměňujícími způsoby.

Zrcadlová terapie zahrnuje hluboce se na sebe dívat, cítit, naslouchat, dotýkat se, rozumět našim emocím a pocitům, bez posuzování, a přitom zkoumat, jak interagujeme s ostatními. To, co s naším životem pozitivně rezonuje, pak můžeme vědomě změnit s cílem vytvořit hlubší harmonii.

Pochopení, že jste tvůrcem své vlastní reality, je zásadní!

Představte si sami sebe jako autora a režiséra filmu, seriálu nebo knihy, kde můžete znovu měnit kapitoly, scény, postavy, kostýmy, délku epizody a další.

Také číst  8 způsobů, jak najít svou vášeň v životě

Nenechávejte svou moc v rukou druhých; je to tvůj život, tvůj film. Máte možnost vybrat si obsazení a rozhodnout o událostech. Můžete pokračovat v rozhodování a upravovat je tak, abyste obohatili svou lidskou zkušenost. Moudrost k tomu leží ve vás.

Pochopte, že obraz, který o sobě máte, je nejdůležitější. Když změníte své vnímání sebe sama, změní se i způsob, jakým vás vnímají ostatní.

Dává vám sebedůvěru a nezávislost žít svůj život, dosahovat svých cílů a zároveň pomáhat ostatním najít jejich vlastní cestu.

Než se kriticky podíváte na ostatní a na svět kolem sebe, začněte pozorováním sebe sama. Udělejte si čas podívat se do zrcadla, emocionálně se oholit, mentálně se nalíčit a vyčistit si myšlenky. Transformujte své emoce, vyhlaďte své pocity a vyjasněte své myšlenky.

Když v sobě provedete tyto pozitivní změny, budete i nadále pozorovat svět, lidi a události a uvidíte proměnu, kterou můžete přinést svému životu a lidem kolem vás.

Takže slova a činy budou následovat tuto linii jednání, protože jsou zhmotněnými účinky myšlenek, pocitů a emocí.