Zde je nejlepší způsob, jak někomu říct, že se mýlí, podle psychologie

Jak někomu říct, že se mýlí? Blaise Pascal, francouzský polyhistor narozený 19. června 1623 v Clermontu v Auvergne a zemřel 19. srpna 1662 v Paříži. Byl to matematik, fyzik, vynálezce, filozof, moralista a teolog. Blaise Pascal, je často nejlépe známý pro jeho příspěvky k matematice a fyzice. Byl však také hlubokým filozofem a teologem. A jeho myšlenky o lidské povaze a přesvědčování zůstávají obzvláště aktuální.

Řekněte někomu, že se mýlí. Podle Pascala existuje účinný způsob, jak změnit myšlení lidí.

Blaise Pascal skutečně nabídl sofistikovaný a empatický přístup k přesvědčování ostatních a změně jejich názoru. Což zohledňuje emocionální a racionální povahu lidských bytostí. Jeho metoda je založena na respektování a porozumění pohledu druhých před prezentací vlastního pohledu.

Podle Pascala, abyste někoho přiměli změnit názor, musíte postupovat vhodným a uctivým způsobem. Zdůraznil, že je důležité vžít se do situace druhého člověka, abyste pochopili jeho úhel pohledu. Přijetím této perspektivy je možné formulovat a prezentovat své argumenty takovým způsobem, aby relevantněji rezonovaly s přesvědčením a pocity druhé osoby. Takže místo pouhého vnucování svého názoru. Zapojujeme se do dialogu, kde se druhý cítí pochopen a respektován, což usnadňuje otevřenost novým myšlenkám.

Tento přístup odráží hluboké porozumění lidské psychologii. Uvědomte si, že lidé budou s větší pravděpodobností vnímaví a přehodnocují své názory, pokud se necítí napadeni nebo oslabeni ve svém vlastním systému přesvědčení. Pascal proto radí ukázat takt, empatii a jemnost v umění přesvědčování.

Také číst  Vždy najdete někoho, kdo si vás vybere, i s vašimi chybami a nedokonalostmi

Poukázání na všechny důvody, proč se někdo mýlí, ho nepřesvědčí, že máte pravdu.

Místo toho radí ukázat osobě, že se nutně nemýlila. Ale možná nevzala v úvahu všechny aspekty otázky.

Pascal napsal, že tento přístup zanechá v člověku pocit respektu. Protože by pochopila, že se nemýlila, ale že jí prostě unikly určité prvky. Lidé se obecně neurazí, když si uvědomí, že neviděli celý rozsah situace.

Ale mohou se cítit napadeni, pokud jsou obviněni z chyby. Tato reakce je způsobena skutečností, že lidské bytosti přirozeně nemohou vnímat vše. A ve svých názorech se záměrně nemýlí, protože naše smyslové vjemy jsou obecně přesné.

Takže místo toho, aby někomu řekli, že se mýlí. EPokuste se jí ukázat druhou stránku svého vlastního argumentu – takovou, kterou ještě neviděla.

řekni někomu, že se mýlí

Blaise Pascal tvrdil, že lidé jsou často nejvíce přesvědčeni myšlenkami, které sami objevili. Spíše než ty, které navrhují ostatní. Podle této perspektivy může uznání platných bodů druhé osoby před vyslovením nesouhlasu usnadnit přesvědčování tím, že vašemu partnerovi umožní zůstat otevřený a vnímavý.

Také číst  Někdy prostě potřebujeme slyšet, jak moc pro někoho znamenáme.

Arthur Markman, profesor psychologie na Texaské univerzitě v Austinu, potvrzuje účinnost tohoto přístupu. Vysvětluje, že jedním z prvních kroků, jak někomu umožnit změnit názor, je snížit jeho obranyschopnost. A zabránit mu, aby příliš pevně lpěl na svých již existujících názorech. Tato strategie vytváří prostředí příznivější pro myšlení a přijímání nových nápadů.

„Pokud začnu tím, že vyjmenuji všechny důvody, proč se mýlíte, nebudete mít žádnou motivaci ke spolupráci. Ale pokud začnu uznáním: ‚Ach, ano, udělali jste správnou věc nebo jste to pochopili, myslím, že to jsou důležité otázky.‘ Dávám druhé straně důvod chtít spolupracovat na naší diskusi. Také to pro mě vytváří příležitost vyjádřit své vlastní obavy ohledně pozice, kterou zaujímám. Způsobem, který podporuje spolupráci. »

Ve svých spisech, zejména v jeho „Pensées“, posmrtné sbírce poznámek a úvah. Pascal se zabývá tématem přesvědčování a toho, jak změnit něčí názor.

Jedním z nejcitovanějších aspektů jeho filozofie přesvědčování je myšlenka, že někoho přesvědčit. Nejprve mu musíme ukázat, že rozumíme tomu, kde mentálně a emocionálně je. Pascal naznačuje, že cesta k srdci člověka vede přes ověření jeho pocitů. A jeho současné myšlenky, než předloží opačný argument.

Jak někomu říct, že se mýlí? Zde jsou některé klíčové principy, které Pascal navrhuje pro efektivní přesvědčování

řekni někomu, že se mýlíObrázky DaLL-E

Také číst  Někdy tomu dáváme všechno, ale zdá se, že na tom nezáleží

Respekt k partnerovi

Pascal si myslí, že je velmi důležité respektovat ty, ke kterým mluvíte, a nepřistupovat k nim s arogancí nebo povýšeností. Tento respekt otevírá cestu k vzájemnému naslouchání.

Porozumění před rozporem

Než předložíme svůj vlastní názor, musíme porozumět a správně vyjádřit názor druhého člověka. To ukazuje nejen respekt, ale také to, že protichůdné názory jsou brány vážně.

Apelujte spíše na srdce než na samotný rozum

Pascal zdůrazňuje, že lidé se řídí svými emocemi stejně jako, ne-li více, logikou. Efektivní argument se tedy musí dotýkat emocí člověka i jeho intelektu.

Jemnost v argumentaci

Spíše než přímo a bezhlavě útočit na něčí přesvědčení. Často je efektivnější je obejít kladením otázek nebo zaváděním podnětných nápadů. Umožnit osobě, aby přehodnotila své vlastní závěry, a říct osobě, že se mýlí.

Pascalův přístup předznamenává mnoho moderních technik přesvědčování a sociální psychologie. Kteří uznávají důležitost empatie, respektu a emocionálního zapojení v umění přesvědčování. To ilustruje hloubku jeho chápání lidské povahy. Která přesahuje staletí a zůstává použitelná v mnoha aspektech současné komunikace.

Takže až se příště ocitnete v rozporu s někým. Zvažte použití Pascalovy teorie k usnadnění konstruktivního dialogu!