Zabezpečení, které potřebujete, leží ve vás, ne vedle někoho jiného: 5 důvodů

Zabezpečení, které potřebujete, leží ve vás! Pro mnohé z nás je přirozené hledat mimo sebe to, co si myslíme, že potřebujeme, abychom byli šťastní a naplnění. To může pocházet z nedostatku důvěry ve vlastní schopnosti. Nebo z mylného přesvědčení, že štěstí závisí na vnějších okolnostech nebo jiných. Často se díváme do vnějšího světa, ať už jde o materiální majetek, osobní vztahy nebo profesní úspěchy. Myslet si, že tyto věci v nás vyplní prázdnotu nebo nám přinesou štěstí, které hledáme. Toto neustálé hledání mimo sebe však může vést ke zklamání a frustraci. Protože tyto vnější zdroje štěstí jsou často dočasné a dlouhodobě neuspokojivé.

Skutečností je, že skutečné štěstí a bezpečí leží v nás samých.

To neznamená, že bychom se měli izolovat od vnějšího světa nebo se vzdát vztahů s ostatními. Ale spíše bychom si měli být vědomi, že klíč ke štěstí spočívá v našem vlastním postoji, stavu mysli a vztahu k sobě samým.

Pěstováním vděčnosti, soucitu a sebepřijetí. Pocit vnitřního klidu a spokojenosti můžeme najít bez ohledu na vnější okolnosti. Naučit se poznávat a milovat sami sebe se všemi našimi silnými a slabými stránkami je zásadní pro nalezení skutečného naplnění a emocionálního bezpečí.

Navíc tím, že rozvíjíme své vlastní dovednosti a talenty, sledujeme své vášně a pracujeme na svém osobním růstu, získáme větší sílu a schopnost vytvářet si vlastní štěstí, než abychom se spoléhali na to, že nám ho poskytnou ostatní.

Často však máme sklon věřit, že naše štěstí závisí na vnějších faktorech.

Obrázky DaLL-E

Jako je přítomnost romantického partnera, vlastnictví kvalitního materiálního zboží nebo podpora vlivných lidí kolem nás. Věříme, že tyto prvky nám poskytnou lásku, přijetí a bezpečí, které v životě hledáme.

Také číst  3 důvody, proč žádat o pobyt je zbytečné, kdo nechce zůstat, prostě odejde

A tak hledáme jistotu u druhých. Doufat, že najdeme někoho, kdo nás miluje, chrání a vede nás přes životní výzvy. Chceme se cítit milováni, podporováni a pochopeni a často tyto vlastnosti hledáme u našich partnerů, přátel nebo mentorů.

Tato závislost na druhých pro naši bezpečnost a štěstí nás však může učinit slepými vůči vnitřnímu bohatství, které již vlastníme. Někdy zapomínáme, že máme v sobě schopnost milovat sami sebe. Abychom se uživili a našli jistotu, kterou potřebujeme jít v životě dál.

Uvědoměním si vlastní hodnoty a pěstováním pozitivního vztahu k sobě samým. Můžeme se stát méně závislými na druhých, pokud jde o naše emocionální blaho. Pak si uvědomíme, že mnoho z toho, co hledáme venku, už v sobě máme. A že se nemusíme spoléhat výhradně na ostatní, abychom se cítili naplněni a v bezpečí.

Ale často jsme nuceni dívat se mimo sebe, abychom našli štěstí a uspokojení.

Často však zapomínáme, že už v sobě máme velkou část síly k tomu, abychom žili plnohodnotný život.

Tím, že si uvědomíme vlastní hodnotu a rozpoznáme své schopnosti. Uvědomujeme si, že věci, které navenek hledáme, ať už v práci, v přátelství nebo milostných vztazích, jsou často odrazem toho, co už v sobě máme. Pak pochopíme, že naše štěstí a naplnění závisí především na naší schopnosti mít hluboké spojení s vlastním bytím.

Nic a nikdo jiný než my sami nemá sílu nás skutečně naplnit, vyléčit naše minulá zranění nebo vést k našim cílům. Zapojujeme se tedy do procesu vnitřního hledání a osobního rozvoje, snažíme se posílit naše spojení se sebou samým a činit rozhodnutí více v souladu s naším celkovým blahobytem.

Také číst  Děti, které nebyly skutečně milovány, si těchto 9 chování často přenášejí do svého dospělého života

Zde je 5 důvodů, proč bezpečí, které potřebujete, leží ve vás, nikoli vedle někoho jiného:

1.Citová nezávislost

Rozvíjením své vlastní schopnosti zvládat své emoce. Naučíte se identifikovat a porozumět svým pocitům, aniž byste se spoléhali na někoho jiného, ​​kdo je vyřeší.

To vám umožní lépe regulovat své emoce a udržet emoční rovnováhu, a to i v obtížných situacích. Naučíte se podporovat a utěšit sami sebe, když to potřebujete. Což posílí vaši emocionální odolnost a vaši schopnost vyrovnat se s životními peripetiemi.

2. Sebevědomí

Poznáním svých vlastních silných stránek a úspěchů si vybudujete sebevědomí a sebevědomí. Uvědomíte si, že máte schopnosti a zdroje k překonání překážek a úspěchu ve svém snažení. Tato sebedůvěra vám umožňuje jednat sebevědomě a odhodlaně. Což vám pomůže dosáhnout vašich cílů a realizovat váš plný potenciál.

3. Osobní odpovědnost

Tím, že převezmete odpovědnost za své činy a volby, uznáváte, že jste výhradně odpovědní za svůj život a svá rozhodnutí. Dává vám sílu utvářet svůj osud podle svých vlastních podmínek.

Spíše než nechat ostatní nebo vnější okolnosti diktovat vaši cestu. Tím, že převezmete odpovědnost za své činy, stanete se proaktivnějšími při dosahování svých cílů a budete schopni překonávat překážky, které se vám postaví do cesty.

4. Finanční autonomie

Rozvíjením svých finančních dovedností a odpovědným řízením zdrojů. Můžete si zajistit své vlastní finanční zabezpečení nezávisle na ostatních. To znamená žít v rámci svých možností, šetřit na budoucnost a rozumně investovat své zdroje, abyste dosáhli svých finančních cílů.

Také číst  Hněv a žárlivost: jak zvládnout emocionální vzestupy a pády?

Tím, že jste finančně nezávislí, máte větší svobodu a kontrolu nad svým finančním životem. Což vám dává větší klid a finanční stabilitu.

5. Osobní růst

Tím, že máte přístup k osobnímu rozvoji. Zapojujete se do nepřetržitého procesu učení, růstu a sebezdokonalování. Neustále hledáte způsoby, jak se zlepšit v každém aspektu svého života. Ať už na osobní, profesní, emocionální nebo duchovní úrovni.

Toto hledání osobního růstu vám umožní stát se nejlepší verzí sebe sama a dosáhnout svého plného potenciálu. Díky tomu jste silnější, odolnější a schopnější čelit životním výzvám.

Uzavřením míru sami se sebou a uznáním svého plného potenciálu.

Jsme schopni rozptýlit všechny pochybnosti a umlčet své obavy. Místo toho se objevuje neochvějná sebedůvěra, která nás vede na každém kroku. Jsme pak přesvědčeni, že vždy dostaneme to, co si zasloužíme.

Musíme se naučit čerpat z vlastních zdrojů, abychom našli bezpečí, které potřebujeme. Spíše než čekat, až nás ostatní zachrání, bychom se měli zaměřit na rozvoj vlastních silných stránek.

Závislost vás drží dál od našich cílů, zatímco bezpečí, které potřebujete, vás každý den přibližuje tomu, čeho chcete dosáhnout.

Ve skutečnosti většinu času to, co potřebujeme, neleží v druhých, ale v nás samých. Když to dokážeme rozpoznat, uděláme první krok ke své emocionální svobodě.

Tato svoboda nám umožňuje zaplnit prázdnotu v našich duších a stát se úplnějšími a šťastnějšími jedinci. Hledání tohoto vědomí denně je zásadní.