Vždy raději slyším pravdu, i když to bolí

Můžeme být v pokušení skrývat pravdu ze strachu před soudem od ostatních. S respektem k sobě i ostatním je však vždy nejlepší být upřímný a upřímně vyjádřit svůj názor. Pravda představuje přesvědčení a vnitřní rovnováhu, zvláště důležité v romantických vztazích. Někteří se rozhodnou tuto praxi nenásledovat, ale my bychom se měli snažit ji denně uplatňovat, a tím podporovat uctivé soužití s ​​ostatními.

Jsou jedinci, kteří preferují polopravdy, nebo dokonce utěšující lži. Žít ve lži nebo s pololží však postupně vytváří pocit neštěstí.

Přísloví „chci pravdu, i když to bolí“ s námi v určité chvíli jistě rezonuje. I když může být uvnitř někdy dusno, musíme mít stále na paměti, že pravda nás vede s jistotou vpřed a říká nám, kde se máme zastavit.

Dnes v naší reflexi tyto myšlenky prozkoumáme hlouběji.

Zamysleme se nad nejčastějším příkladem: být v romantickém vztahu a cítit, že náklonnost vyprchala, že gesta již nejsou autentická.

Někdy se ze strachu ze samoty nebo čelit realitě rozhodneme pokračovat ve vztahu tím, že budeme předstírat, že je vše v pořádku, doufat ve změnu, zlepšení.

Ignorování intuice, umlčování negativních věcí, které vidíme a cítíme, však představuje chybu.

Také číst  Pokud na někom musíte hodně naléhat, je to proto, že vás nepotřebuje.

Je nezbytné hledat pravdu, zejména v emocionální oblasti. Toto je jediný způsob, jak zachovat svou osobní integritu a řešit situaci:

Jednotlivci potřebují pravdu ve svých vztazích, buď k jejich obraně a posílení, nebo k přerušení vazeb, zahojení ran a posunu vpřed. Upřednostňování polopravd nebo utěšujících slov jen prodlužuje situaci, která se dříve nebo později zhorší, což může mít negativní důsledky na naše emocionální zdraví.

Pravda nás konfrontuje s realitami, které musíme přijmout. Čelit tomu vyžaduje vnitřní sílu, a i když to může být bolestivé, můžeme si vyvinout vlastní strategie, jak pokračovat v životě s hodnotou a integritou.

Je tu jeden aspekt, který musíme zvážit: je praktické být vždy upřímný? Je nutné vždy říkat pravdu?

pravda

Klíčem je rovnováha a respekt. Je běžné se setkat s jedinci, kteří se chlubí brutální upřímností a tvrdí, že nic neskrývají.

Pravda se však někdy může stát dvousečným mečem:

Je nezbytné vnímat pravdu jako nástroj soužití podporující růst, přijetí reality a vzájemný respekt. Pravda by neměla být používána jako forma agrese.

Veřejné ukazování lidí, které nemáte rádi, těch, kteří mají nepříjemný zápach nebo těch, které považujete za směšné, nepodporuje harmonické soužití. Musíme také uznat, že v určitých oblastech má každý svou pravdu.

Také číst  Je opravdu škodlivé vzdát se romantické lásky?

Například výrok „Myslím, že politická strana X je nejlepší“ může být pravdivý pro nás samotného, ​​ale ne nutně pro ostatní. Pravda může mít mnoho nuancí, protože to není univerzální entita, ale něco velmi subjektivního. Jeho použití tedy musí být označeno s respektem, vyvážeností a především zachováním celistvosti.

Dalším základním prvkem, který je třeba zdůraznit ohledně pravdy, je udržení dobrého sebevědomí.

pravdaVšechny obrázky / Pixabay

Je důležité, abyste nikdy neudělali chybu a neříkali opak toho, co si myslíte, jen abyste potěšili ostatní, protože to může vést k neštěstí.

Je jasné, že pravda nesmí být nikdy použita jako nástroj agrese.

V určitých situacích může být vhodné pravdu trochu „obléknout“ a použít vybraná slova:

Například, než abychom kolegovi řekli: „Nemůžu tě vystát čím dál tím míň, jsi sobecký člověk, který nepřestane mluvit celý den a který nikoho nenechá pracovat“, můžeme místo toho vyjádřit: “ Prosím, zaměřte se více na úkol a méně na osobní záležitosti. Poslední dobou se mi špatně pracuje a ocenil bych trochu více ticha. »

Také číst  Když někoho milujete, přijímáte všechny jeho nedokonalosti a nedostatky.

Základní myšlenka zůstává stejná, ale přístup je prodchnut respektem a zdůrazňuje potřebu: udržet si odstup a soustředit se na to, co je důležité, totiž na práci.

  • Strach z prozrazení informací, které by mohly ostatní rozrušit.
  • Strach ze ztráty toho, co právě teď máme
  • Strach z možných následků
  • Strach, že ostatní zjistí, že nejsme to, co očekávali

Všechny tyto situace, pokud přetrvávají v průběhu času, mají potenciál vážně podkopat naši sebeúctu a naši sebedůvěru.

pravda

Pokud si nepochutnáte na jídle, které vaši tchánové připravují každý víkend, dejte to najevo uctivě, jinak můžete skončit se zažívacími potížemi.

Pokud je vám nepříjemné, jak se k vám šéf chová, něco s tím udělejte, protože dříve nebo později by se to mohlo zhoršit, protože šéf uvidí, že jeho chování tolerujete.

A především, pokud svého partnera nemáte rádi, vyhněte se protahování situace, která v konečném důsledku způsobí větší újmu oběma členům vztahu.