Vyhněte se vytlačování lidí ze svého života, kteří si zaslouží zůstat tam.

Vyhněte se vytlačování lidí ze svého života, kteří si zaslouží zůstat tam. Musíme se naučit vyjadřovat, co je potřeba, příslušným lidem čestným a uctivým způsobem. Je důležité nasměrovat naši nespokojenost, nespokojenost a pohrdání vůči těm, kteří jsou skutečně zodpovědní. Je zvláštní, jak často máme tendenci si vybíjet své frustrace na lidech, kteří nás milují nejvíc.

Jak často se vracíme domů z práce se zasmušilým výrazem ve tváři a jdeme na naše děti, sourozence nebo dokonce nejbližší přátele jen proto, že jsme naštvaní kvůli něčemu, co s nimi nesouvisí?

Někteří říkají, že se lidé chovají nevhodně k těm, které milují, protože věří, že jim bude vždy odpuštěno.

vyhnat ze svého života

To částečně vysvětluje toto nedbalé zacházení. Neměli bychom však takto jednat vůči těm, kteří nás upřímně podporují, kteří s námi počítají, kteří nás na konci dne vítají s vřelým úsměvem.

Bohužel tím nakonec poškodíme vztahy, které stálo za to zachovat. Vylučujeme ze svého života lidi, které jsme měli přivítat.

Také číst  Správný člověk je ten, komu na vás záleží a trvá na tom, aby byl po vašem boku.

Musíte se naučit konstruktivně komunikovat, abyste ze svého života nevyhnali ty správné lidi.

Směrování našich negativních pocitů, jako je pohrdání, nespokojenost a nespokojenost, na ty, kteří jsou za ně skutečně zodpovědní, je zásadní. Bez toho riskujeme, že svou emoční zátěž vyložíme jednotlivcům, kteří to neočekávají.

Jednoduše proto, že nám autentickým a láskyplným způsobem nabízejí to nejlepší ze sebe. To může mít destruktivní důsledky na naše vztahy.

Pixabay/Dall_e

Tím testujeme lidi, kteří nás opravdu milují a dobře znají. Ti, kteří nás milují a skutečně chápou naše chování, se budou moci lépe vžít do naší kůže a lépe porozumět našim emocím.

Dilema spočívá v tom, že pokud neustále způsobujeme zranění osobě, která není příčinou. Jeho city k nám budou nevyhnutelně změněny, zmatené a pohmožděné. Opakování takových vět už nebude vydržováno donekonečna. A v určitém okamžiku tolerance dosáhne svých hranic. Bohužel v tuto chvíli už může být na nápravu pozdě.

Také číst  Oceňujte ty, kteří při vás stojí v těžkých chvílích. Ten, kdo tě miluje v těžkých časech, bude věrný navěky!

Je normální, že se kvůli životním výzvám vracíte domů někdy zdrcení a se špatnou náladou.

Tyto chvíle jsou také příležitostmi, kdy lze upevnit vztahy, kdy sdílená láska nabízí útěchu a kdy nás naši blízcí podporují láskyplnými gesty, jako je např. natažená ruka, objetí nebo útěšná slova. Nikdo si však nezaslouží, aby musel řešit neustálé pohledy a stížnosti.

vyhnat ze svého života

Jedna rada: nevyhánějte ze svého života ty, kteří si zaslouží zůstat tam, být tam přítomni, žít tam. Jen se tomu vyhněte.

Jak můžete konstruktivně komunikovat se správnými lidmi, abyste ze svého života nevytlačili lidi, kteří si zaslouží, aby tam zůstali?

Konstruktivní komunikace se správnými lidmi zahrnuje několik aspektů. Zde je několik tipů, jak toho dosáhnout:

– Sdílejte své emoce čestně a s respektem. Vyvarujte se obviňování a raději používejte věty, které vyjadřují vaše vlastní pocity.

Také číst  Šťastní lidé se nestarají o štěstí druhých

– Vyberte si vhodné časy k diskusi o citlivých tématech. Vyhněte se důležitým rozhovorům, když jsou lidé ve stresu, unavení nebo zaneprázdněni.

– Pozorným nasloucháním se ujistěte, že rozumíte pohledu druhé osoby. Pokládejte otázky, abyste objasnili a prokázali svůj zájem o jejich názor.

vyhnat ze svého života

– Přijměte zpětnou vazbu konstruktivně. Je důležité rozpoznat vlastní chyby a ukázat, že jste ochotni situaci zlepšit.

-Vybírejte pozitivní slova k vyjádření svých myšlenek. Vyvarujte se obviňujících výrazů a preferujte konstruktivní přístup.

– Místo toho, abyste se zaměřovali na problém, směřujte diskusi k hledání řešení. Zapojte osobu do vymýšlení nápadů na řešení problémů.

-Pozastavte své soudy a snažte se porozumět perspektivě druhé osoby, než zareagujete. To podporuje otevřenější komunikaci.

-Vžijte se do kůže toho druhého a snažte se porozumět jeho emocím. Empatie podporuje hlubší a chápavější komunikaci.

Přijetím těchto zásad můžete navázat pozitivnější a konstruktivnější výměnu názorů s lidmi kolem vás.