Někdy říkáme, že jsme unavení, jen abychom nemuseli vysvětlovat, že jsme smutní: 4 důvody

Někdy říkáme, že jsme unavení, jen abychom nemuseli vysvětlovat, že jsme smutní. Dost často, když se nás lidé ptají, jak se máme. Jednoduše odpovídáme, že jsme unavení, abychom nemuseli vysvětlovat svůj smutek. A mluvit o všech negativních stránkách našeho života. Může být vyčerpávající, když musíme znovu procházet a verbalizovat naše obtížné emoce pokaždé, když je vyjádříme druhým. Proto se často rozhodujeme skrývat svůj smutek za úsměv. Nebo odpovědi jako „všechno je v pořádku, nebojte se“.

Proč se vyhýbáme vysvětlování, že jsme smutní?

Je pochopitelné, že se chceme těmto choulostivým okamžikům vyhnout, abychom své pocity uchovali v sobě.

vysvětlit, že jsme smutníVšechny obrázky. Deska

Potlačování emocí však často naši bolest jen zhoršuje. A v určité chvíli to může vést i k emočnímu výbuchu.

Uvědomujeme si, že mnoho lidí se o nás ani o to, jak se cítíme, ve skutečnosti nezajímá. Někdy dokonce zneužívají naší důvěry, aby nám ublížili. Jsou však i tací, kteří se nám upřímně snaží pomoci. Kdo nás chce vidět šťastné a na koho se můžeme spolehnout.

Může se zdát lákavé neustále skrývat své pocity.

Je ale důležité se zamyslet nad tím, zda je to skutečně prospěšné pro vaši pohodu a štěstí.

Také číst  Emočně inteligentní lidé se málokdy rozzlobí, protože se řídí tímto pravidlem:

Mlčení může být cenné v mnoha životních situacích. Když to ale začne mít negativní dopad na naši pohodu. Je nutné náš přístup přehodnotit. Nejlepší přístup je ne vždy umlčet své emoce. Protože pokud je nevyjádříme otevřeně, je těžké najít řešení našich problémů. A riskujeme, že se nikdy nedozvíme, kdo je tu skutečně, aby nás podpořil.

Říci, že jsme unavení, abychom nemuseli vysvětlovat, že jsme smutní, je často způsob, jak se emocionálně chránit. Může to mít několik důvodů:

1. Aby se zabránilo zranitelnosti

vysvětlit, že jsme smutní

Vyjádření smutku nás může učinit zranitelnými, protože zahrnuje odhalení našich nejhlubších, nejintimnějších emocí. Tato zranitelnost může být děsivá, zvláště pokud jsme byli v minulosti zraněni sdílením našich pocitů.

Říci, že jsme unavení, je neutrálnější reakce, která nám umožňuje držet se dál od této emocionální zranitelnosti. A přitom se vyvarovat odhalování našich nejcitlivějších emocí.

2. Vyhýbáme se nutnosti vysvětlovat, že jsme smutní ze strachu z soudu

Společnost může někdy stigmatizovat projevy negativních emocí, jako je smutek. Spojovat je se slabostí nebo křehkostí. V důsledku toho se někteří lidé bojí, že budou souzeni nebo nepochopeni, pokud otevřeně vyjádří svůj smutek.

Také číst  3 důvody, proč žádat o pobyt je zbytečné, kdo nechce zůstat, prostě odejde

Jen říkají, že jsou unavení. Mohou se vyhnout tomu, aby upozorňovali na své emoce, a tím se vyhýbají posuzování ze strany ostatních.

3. Pro zjednodušení sociální interakce

V mnoha sociálních situacích. Může se zdát jednodušší říct, že jste unavení, než vstoupit do hlubší konverzace o svých emocích. Tento přístup pomáhá udržovat interakci lehkou a hladkou. Vyhnete se tak jakékoli emocionální konfrontaci nebo pocitům trapnosti, které by mohly vyplynout z vyjádření smutku.

4. Vyhýbáme se nutnosti vysvětlovat, že jsme smutní, kvůli ochraně sebeobrazu

Někteří lidé přikládají velký význam svému sebeobrazu. A strach, že by výraz smutku mohl tomuto obrazu uškodit. Mohou se bát, že budou považováni za slabé nebo zranitelné, pokud odhalí své nejhlubší emoce. Říci, že jsou unavení, může být považováno za společensky přijatelnější. A umožnit jim, aby si před ostatními zachovali fasádu síly a odolnosti.

Stručně řečeno, každý z těchto důvodů pomáhá vysvětlit, proč se někteří lidé rozhodnou říci, že jsou unavení, spíše než říkat, že jsou smutní. Autentické vyjádření emocí však často může vést k hlubšímu spojení s ostatními. A k větší emocionální podpoře.

Také číst  Důvody tvého mlčení chápou jen ti, kteří tě milují...

Nemáte nést tíhu všech svých zkoušek sami.

vysvětlit, že jsme smutní

A udržet svůj smutek uzamčený v sobě a žít ve vnitřní samotě. I když může být vyčerpávající a bolestivé zabývat se svými vnitřními problémy. Někdy je nezbytné najít někoho, komu důvěřujete, aby uvolnil tyto negativní emoce, abyste přilákali ty pozitivní.

Mohu vás ujistit, že ne každému je vaše utrpení lhostejné. A pokud se této možnosti otevřete. Možná objevíte štěstí a podporu na těch nejneočekávanějších místech.

Když se setkáme se správnými lidmi, stane se cenným vyjádřit důvody svého smutku.

Protože jsou tu, aby nám nabídli neocenitelnou podporu. Tito zvláštní lidé nám dokážou poskytnout jiný pohled na naše obtížné situace. Povzbuzujte nás, abychom viděli pozitivní stránku a zvažovali konstruktivní řešení.

Sdílením našich emocí s těmito starostlivými lidmi. Můžeme najít skutečnou útěchu a hluboké porozumění. Jejich empatie a soucit nás mohou vést na cestě ke skutečnému štěstí. Pomáhá nám překonávat překážky a najít vlastní cestu ke spokojenosti a naplnění.

Otevření se těmto smysluplným vztahům nám může poskytnout cennou podporu. A také nám pomozte pěstovat v našich životech pocit opravdového štěstí.