Každé setkání je příležitostí, jak se navzájem lépe poznat: 3 důvody

Každé setkání je krokem ve velké hře života. Dnes žijeme v době, o které lidstvo snilo: technologie je pokročilá, pokroky v lékařství jsou působivé a jídlo je snadno dostupné. Přesto tváří v tvář dnešním výzvám někteří ukazují prstem na lidi na druhé straně a ptají se, kdo je zodpovědný za neustálé zlepšování našeho světa. Nebyli bychom to my sami?

Děsí nás to, co se děje ve světě, vzestup potenciálně nebezpečných jedinců, kteří se jakoby objevili odnikud. Někteří říkají, že žijeme v nejhorší době v dějinách lidstva. Idealizovat si minulost a bát se budoucnosti. A přesto máme k dispozici nebývalé zdroje a příležitosti.

Už jste slyšeli o „seznamovací hře“?

Každé setkání

Tato hra spočívá v konfrontaci sebe sama prostřednictvím každé interakce s ostatními. Hraním této hry a pečlivou analýzou našich setkání. Můžeme pochopit, že svět je naše stvoření.

Každý člověk, kterého potkáme, je nějakým způsobem odrazem toho, co jsme utvářeli. Co jsme s touto kapacitou udělali?

Rande je příležitost, šance uvědomit si své vlastní nedokonalosti a své stíny. Čím více si to uvědomíme, tím rychleji můžeme začít s vnitřní očistou. To však vyžaduje plnou pozornost, protože hraní bez znalosti pravidel je jen ztráta času.

Také číst  5 důvodů, proč je nejlepší pomstou zapomenout: Jděte dál a zaměřte se na své štěstí

Tento mocný nástroj předvídá zlepšení, která můžeme udělat ve svém životě, a koriguje běh budoucnosti, které se tak bojíme.

Každé setkání

Všichni jsme propojeni; my jsme potenciálně nebezpeční lidé na druhé straně zrcadla. Nenávidět tyto úvahy jen zesiluje nenávist v našich životech a ve světě.

Kdyby se každý z nás zavázal k interakci s ostatními, jako bychom mluvili sami se sebou, mnoho věcí by se změnilo. Zlepšily by se rodinné vztahy, pracovní prostředí by bylo méně agresivní a mnoho hněvu by se rozplynulo.

To je pravda, kterou máme tendenci popírat. Ve skutečnosti, když mluvíme s ostatními, mluvíme se svým vlastním myšlením, promítáme svou vinu, frustrace a omezení na ostatní. Při tom zakopáváme své naděje hlouběji a hlouběji do díry.

Každé setkání je příležitostí, jak se navzájem lépe poznat: 3 důvody

1.Reflexe a introspekce

Když poznáváme nové lidi, často musíme přemýšlet o svých vlastních hodnotách, názorech a chování.

Také číst  Umění nic neříkat, jen pozorovat: 6 aspektů tohoto přístupu

Interakce s různými lidmi mohou zpochybnit naše předsudky a donutit nás přehodnotit naše názory. To může vést k většímu sebepochopení a větší jasnosti v tom, co je pro nás důležité.

2. Objevování nových perspektiv

Setkání s lidmi z různých prostředí nás vystavuje různým pohledům a zkušenostem. Nasloucháním příběhům a nápadům druhých můžeme objevit aspekty života, o kterých jsme nikdy nepřemýšleli.

Tato expozice nás může inspirovat k prozkoumání nových aspektů naší osobnosti a rozvoji zájmů, které bychom jinak nikdy neobjevili.

3. Osobní evoluce a růst

Každé setkání

Každá interakce je příležitostí k učení a osobnímu rozvoji. Vztahy, ať už přátelské, profesionální nebo romantické, nás často vytlačují z komfortní zóny. Výzvy a radosti, které tato setkání přinášejí, přispívají k našemu osobnímu růstu. Prostřednictvím těchto zkušeností se učíme lépe zvládat své emoce, zlepšujeme své komunikační schopnosti a rozvíjíme větší odolnost.

Každé setkání je cennou příležitostí k růstu a vývoji jako jednotlivce. Tyto interakce nám umožňují lépe porozumět sami sobě, rozšířit si pohled na svět a rozvíjet dovednosti a charakterové vlastnosti, které nám pomáhají po celý život.

Také číst  30 věcí, které si zapamatujte, když máte zlomené srdce nebo zranění

Každé setkání je příležitostí, jak se lépe poznat: Tak nesuďte, neurážejte.

Každé setkáníVšechny obrázky Dall-E

Chovejte se k sobě i ostatním s respektem a snažte se pochopit, proč k vám tento člověk přišel. Nepromarněte tuto příležitost tím, že se budete zabývat zbytečnými detaily. A využijte toho k lepšímu poznání sebe sama prostřednictvím druhých a prostředí, ve kterém žijete.

Hra se bude opakovat stále dokola, dokud nepochopíme důvod každého setkání a situaci, která v našem životě přetrvává.

Čím strnulejší je vaše myšlení, tím bolestnější bude zážitek. Negativní dopad bude ještě větší. Ještě více ohrozit lepší svět, o kterém sníme do budoucna. Kdo hře rozumí, je schopen ji zvládnout. Jinak se prostě stanete obětí okolností.