Je lepší věřit své intuici více než svým vlastním myšlenkám

„Hluboko v každém z nás leží instinktivní a upřímné vědomí, které může být, pokud to dovolíme, naším nejjistějším průvodcem.“

princ Charles

Někdy zažíváme šestý smysl, například když jsme schopni rozeznat lidi, kteří by nám mohli ublížit nebo prospět.

Často toto intuitivní myšlení podceňujeme, protože není založeno na racionálních parametrech, což zvyšuje pravděpodobnost, že se zmýlíme.

Naše intuice je však stejně cenná jako důležitá pro posun v životě kupředu. Ve skutečnosti náš mozek zpracovává značné množství informací, kterých si nejsme vědomi.

Jinými slovy, naše představy nejsou bezdůvodné.

Naše mysl pracuje na pozadí, aniž by nám výslovně vysvětlovala, co dělá, ale sděluje nám svá poselství.

Svět se nemusí nutně řídit intuicemi, ale někdy by bylo prospěšné dát jim větší důležitost.

Intuice je jasnost, kterou srdce zná a mysl ignoruje.

Namaste

Říká se, že naše inteligence je často správná, zatímco naše intuice se nikdy nemýlí.

Také číst  Právě na konci nejtěžších cest se nacházejí největší vítězství: 3 důvody

Jak již bylo zmíněno, občas nás vyruší něco, co si neumíme vysvětlit.

V takových případech máme tendenci podceňovat informace poskytované naším šestým smyslem a nevěnujeme čas jejich analýze.

Ve skutečnosti je možné vytvořit si představu o osobě během několika okamžiků, během šesti sekund.

Abychom zachovali naši integritu, je nezbytné rychle rozeznat ty, kteří mohou být konfliktní nebo jedovatí.

Emoční intuice je synonymem empatie.

co myslíšDepositphotos

Síla intuitivního porozumění vás ochrání před újmou po celý život.

Zejména na emocionální úrovni hraje zásadní roli empatie. Dá se to považovat za formu intuice.

Jinými slovy, jak si můžeme být jisti, že emoce, které cítíme, jsou skutečné?

Postupem času se správa těchto vodítek stává automatickou a přispívá k rozvoji naší intuitivní schopnosti.

Například v oblasti lásky je to obzvláště důležité. I když přesně nevíme, proč nás má někdo rád, obecně se nemýlíme a naše tušení se potvrzuje.

Také číst  10 příznaků, že může být čas začít znovu

Na druhou stranu, ať už věnujeme pozornost svému šestému smyslu nebo ne, je nepopiratelné, že srdce nemá žádný skutečný důvod, aby se řídilo intuicí; díky němu se můžeme chránit před mnoha neštěstím.

jak naslouchat své intuici

Vede nás k rozpoznání situací, lidí a důsledků toho, co se kolem nás děje.

Slepé následování našeho šestého smyslu se však může také obrátit proti. Proto musíme být opatrní a ostražití.

Ženy jsou často lepší v rozlišování a rychlém čtení emocí ostatních lidí, v odhalování předstírání, lží nebo v určování, zda je jejich partner ve vztahu skutečně miluje.

Nebezpečí intuice

Rychlé a snadné posuzování nás může vést k tomu, že děláme chyby, a tím ztrácíme mnoho z krásy života a lidí, kteří nám zkříží cestu.

Z tohoto důvodu je důležité zadržet naše soudy a pokusit se v duchu vytvořit hypotetické situace, ve kterých nás naše předsudky mohou ovlivnit a oklamat.

Také číst  9 příznaků, že člověk potřebuje více milovat sám sebe

Když si uvědomíme, že jednáme na základě domněnek nebo emocionálních reakcí bez pevného racionálního základu, je nezbytné věnovat čas přemýšlení a přemýšlení. Není žádné tajemství.

intuice, která k vám promlouváPixabay

Důležité je, jak jednáme. Nesmíme dovolit svým emocím, aby nás přemohly, sledovat je a kompenzovat je, když jednáme.

Je nezbytné dát naší intuici místo, které si zaslouží. Musíme to vzít v úvahu a zároveň vyvažovat konfrontaci s realitou. To nám umožní posouvat se v životě vpřed vyváženým způsobem.

Intuice je mocný nástroj, ale její použití musí být doprovázeno kritickou reflexí a racionálním posouzením situace. Může nám pomoci odhalit jemné signály, využít příležitosti a vyhnout se určitým nebezpečím, ale neměl by být používán jako jediný základ pro naše rozhodnutí.

Rovnováha mezi intuicí a racionalitou nám umožňuje získat úplnější a přesnější pochopení našeho prostředí a lidí kolem nás.