Jak jednat s lidmi, kteří vám chtějí ublížit? 7 věcí

Co dělat s lidmi, kteří vám chtějí ublížit? Pocity jako závist, hněv, vztek a nenávist mohou být extrémně toxické, pokud jsou kultivovány a ponechány bez kontroly. Nejen, že mohou poškodit naši vlastní emocionální pohodu. Ale také na naše vztahy s ostatními. Všichni jsme se setkali s lidmi, kteří se zdají být prodchnuti těmito negativními emocemi. A někdy jsou tito lidé dokonce v našem blízkém kruhu, jako v práci nebo u nás doma.

Tváří v tvář takové situaci není nejúčinnější reakce vždy zřejmá. Přímá konfrontace s dotyčnou osobou může často situaci zhoršit, protože může dále podněcovat její negativní emoce a vyvolat eskalaci konfliktu. Na druhou stranu, zůstat pasivní a nic nedělat může vést k tichému přijetí toxického chování a může dokonce způsobit, že se budeme cítit bezmocní a frustrovaní.

Moudřejší přístup je často zaujmout postoj konstruktivního řízení emocí.

Začíná to tím, že si uvědomujeme své vlastní emocionální reakce. Než automaticky reagovat hněvem nebo frustrací, věnujme čas tomu, abychom pochopili, co se v nás děje. Cvičení meditace nebo všímavosti může být extrémně užitečné při rozvoji této schopnosti rozpoznávat naše emoce a reagovat na ně zamyšleně.

Dále musíme stanovit jasné, zdravé hranice. To znamená identifikovat chování nebo situace, které jsou pro nás nepřijatelné, a komunikovat tyto hranice klidným a uctivým způsobem. Místo toho, abychom se například zlobili na kolegu, který je neustále kritický, můžeme klidně vyjádřit, že bychom ocenili konstruktivní a uctivou zpětnou vazbu.

Někdy může být prospěšné udělat krok zpět a změnit náš pohled na situaci.

Snaha porozumět tomu, co by mohlo motivovat chování druhé osoby, nám může pomoci zaujmout soucitnější přístup. Například člověk, který vyjadřuje hněv, může ve skutečnosti řešit osobní potíže nebo nevyřešené frustrace.

Také číst  15 základních rysů skutečně autentických lidí

přát si škoduObrázky DaLL-E

Také je potřeba se o sebe postarat. Obklopení se pozitivními a starostlivými lidmi může pomoci vyvážit účinky negativních emocí ostatních. Udělat si čas na aktivity, které nás uvolňují a nabíjejí energií, jako je sport, čtení nebo kreativní koníčky, může posílit naši emocionální odolnost vůči každodenním životním výzvám.

Jednání s lidmi s negativními emocemi může být obtížné, ale osvojením si konstruktivního přístupu ke zvládání emocí, stanovením zdravých hranic, pěstováním soucitu a péčí o sebe můžeme tyto situace lépe zvládat a chránit si vlastní emoční pohodu.

Dobrý způsob, jak jednat s lidmi, kteří vám chtějí ublížit, je obejít fakta.

Tedy naučit se s tím zacházet, aniž byste ustoupili nebo absorbovali tolik negativní energie. Kromě toho, že se budete chránit kameny, mantrami a rostlinami, můžete změnit způsob svého jednání. Podívejte se, jak:

– Víc poslouchejte, než mluvíte. Čím méně toho tato osoba ví o vašem životě, tím méně budete trpět následky její závisti.

– Nehádejte se ani se bezcílně nehádejte. Vynakládání energie na tento typ lidí vám jen uškodí.

– Dívejte se jí do očí pokaždé, když s vámi mluví. Oči jsou zrcadlem naší duše.

Jak jednat s lidmi, kteří vám chtějí ublížit?

přát si škodu

Jednání s lidmi, kteří vám přejí ublížit, může být emocionálně nesmírně obtížné, ale je možné situaci konstruktivně zvládnout.

Zde je několik tipů, jak v takových situacích jednat:

1.Zachovejte klid a zůstaňte vycentrovaní

Když čelíte zlomyslným lidem, je důležité zachovat klid a nereagovat stejnou negativní energií. Několikrát se zhluboka nadechněte, abyste se soustředili a oddálili své emoce od situace.

2. Neberte si věci osobně

Lidé, kteří si přejí ublížit, tak často činí kvůli své vlastní nejistotě, strachu nebo frustraci. Snažte se nebrat jejich slova nebo činy jako osobní útok, ale spíše jako odraz jejich vlastních problémů.

Také číst  5 známek, že vám příliš záleží na tom, co si ostatní myslí

3.Stanovte si jasné hranice

Stanovte si jasné hranice toho, co jste ochotni přijmout. Pokud dotyčný překročí tyto limity, buďte připraveni mu je klidně, ale důrazně připomenout. Můžete například říci: „Nejsem připraven přijmout tento typ chování. Pokud to bude pokračovat, budu muset tento rozhovor ukončit. »

4. Co nejvíce se vyvarujte kontaktu

Pokud je osoba toxická a nezdá se, že by byla připravena se změnit, může být nejlepší omezit její vystavení. To může znamenat vyhnout se přímým interakcím nebo minimalizovat čas strávený v jejich přítomnosti.

5. Mějte soucit

Snaha porozumět tomu, co motivuje chování dané osoby, vám může pomoci udržet si soucitnou perspektivu. Někdy špatná vůle pochází z bolesti nebo utrpení druhé osoby. To neospravedlňuje jejich chování, ale může vám to pomoci nereagovat hněvem nebo záští.

6. Procvičujte si péči o sebe

přát si škodu

Postarejte se o svou emocionální pohodu tím, že budete praktikovat činnosti, při kterých se cítíte dobře, jako je sport, meditace, čtení nebo jakákoli jiná zábava, která vás uvolní. Obklopte se lidmi, kteří vás podporují a přinášejí pozitivitu.

7. V případě potřeby vyhledejte pomoc

Pokud se situace stane opravdu obtížně zvládnutelnou nebo pokud se cítíte ohroženi, neváhejte požádat o pomoc přátele, rodinu nebo odborníka. Někdy vám rozhovor s někým o situaci může pomoci najít řešení nebo se jen cítit lépe.

Klíčem je zůstat soustředěný na sebe, zůstat v klidu a podniknout kroky k ochraně své emocionální pohody. Nedovolte, aby vás zlomyslné chování ostatních definovalo nebo negativně ovlivnilo.

Také číst  Ovládněte sílu času: Objevte 5 emočních důvodů, proč každého staví na jeho místo!

„Cokoliv se tam děje, přichází kolem“ – tato zásada vyjadřuje základní pravdu života.

To, co vypustíme do světa, ať už pozitivní nebo negativní, se nám nakonec vrátí. Takže pokud na vás někdo promítne negativitu, tato negativní energie se k této osobě nakonec vrátí.

Představte si, že někdo hází kameny do jezera. Vlny se šíří a vracejí k tomu, kdo kameny hodil. Stejně tak činy a emoce, které promítáme do světa, vytvářejí vibrace, které nás nakonec ovlivňují.

přát si škodu

Proto, když vám někdo přeje ublížit, tato negativní energie se tomu člověku dříve nebo později vrátí. To se může projevovat různými způsoby, jako jsou neúspěchy v životě, konflikty s jinými lidmi nebo prostě pocit neklidu a frustrace.

„Takoví lidé obvykle nejsou v bezpečí“ – tato fráze zdůrazňuje, že zlí lidé obvykle nejsou v míru sami se sebou. Jejich potřeba ubližovat druhým je často odrazem jejich vlastní nejistoty, nedostatku sebevědomí nebo vlastních vnitřních bojů.

Když jste konfrontováni s takovou osobou, musíte být ve svých interakcích s ní pevní. To nutně neznamená být agresivní, ale spíše být ve své komunikaci jasný a asertivní. Když s ní mluvíte, dělejte to s důvěrou a jistotou.

Musíme však zůstat empatičtí a vědomi si toho, že i zlí lidé mají své vlastní boje a utrpení. Nechcete na oplátku způsobit bolest, ale jednoduše se chránit a prosadit své vlastní hranice.

Takže tím, že zůstanete pevní ve svých interakcích se zlými lidmi, posilujete svou vlastní pozici. A pošlete jasný vzkaz, že nebudete tolerovat jejich toxické chování. A tím, že necháte vesmír řídit návrat této negativní energie, osvobodíte se z jeho sevření.