Být s lidmi, kteří si jen stěžují, nám ubírá energii: 4 věci, které nám pomáhají zůstat stranou

Musíme si být vědomi toho, že lidé, kteří si pouze stěžují, mohou vysát naši energii. Výzvy jsou nedílnou součástí života a ovlivňují naše blízké i ty, které považujeme za šťastné. Často jsme důvěrníky našich přátel a blízkých, když vyjadřují své obavy. I když je to přirozené a může to pomoci zmírnit stres, je nezbytné si uvědomit, že život neustále obklopený stížnostmi nás může unavovat.

Vyjádření zájmu o druhé je známkou soucitu a laskavosti a odhaluje náš závazek k jejich štěstí. Nesmíme však zanedbávat své vlastní blaho. Život neustále obklopený negativitou si může vybrat daň na našem duševním a emocionálním zdraví.

Stanovení hranic může být složitý úkol. Často se bojíme, že nás blízcí budou považovat za sobecké nebo necitlivé. Abychom však předešli konfliktům, je nezbytné identifikovat toxické vztahy, rozpoznat jejich dopad na naše životy a promyšleně je řídit.

Proč je nezbytné vyhnout se stížnostem

lidé, kteří si jen stěžují

Lidé, kteří si neustále stěžují, mají tendenci přijmout mentalitu oběti, aniž by podnikli kroky ke změně své situace.

Také číst  Nádherný krátký film nám ukazuje, že „vzdělávat neznamená naplnit mysl, ale osvobodit dítě od jeho pout“

Často se nás dotknou těžkosti druhých a aktivně hledáme způsoby, jak jim pomoci překonat jejich zkoušky.

Postupem času si však uvědomujeme, že skutečný problém nespočívá ve vnějších okolnostech. Ale spíše v chování člověka samotného a jeho způsobu vnímání života.

Co se s námi stane, když neustále nasloucháme něčím stížnostem nebo lidem, kteří si jen stěžují?

Neustálé naslouchání něčím stížnostem může u posluchačů vést k emoční závislosti. Často vyvolává pocity lítosti vůči stěžující si osobě a způsobuje, že si své problémy internalizuje.

To může posluchače nejen citově výrazně vysát, ale také změnit jejich vlastní postoj. Mohou začít spojovat své vlastní štěstí a blahobyt s blahobytem svých neustále si stěžujících přátel.

Lidé, kteří si pravidelně stěžují, mohou způsobit, že se jejich blízcí budou cítit frustrovaní, provinilí a smutní.

lidé, kteří si jen stěžujíVšechny obrázky DaLL-E

A způsobit hormonální změny v mozku, které mají škodlivé důsledky, jako je emoční nerovnováha, potíže s řešením vlastních problémů, snížená koncentrace a negativní myšlenky.

Také číst  Zůstal jsem stejný, vážím si každého člověka podle toho, co si zaslouží: 3 důvody

Abyste se vyhnuli „stěžovatelům“, musíte si být vědomi toho, že tito jedinci mají potíže zvládat životní výzvy a často uvízli v cyklu frustrace a viny. Utrácejí energii na stěžování si místo hledání řešení. I když je chvályhodné snažit se jim pomoci, je nezbytné zachovat si vlastní kvalitu života.

Pokud zjistíte, že vaše úsilí o jejich podporu je neúčinné, je nejlepší ustoupit a soustředit se na svůj vlastní růst.

Zde jsou čtyři způsoby chování, které vám mohou pomoci distancovat se od lidí, kteří si pouze stěžují:

1. Udržujte si zdravý odstup

lidé, kteří si jen stěžují

Když si uvědomíte, že tito jedinci se snaží manipulovat s mentalitou své oběti, zvolte emocionální odstup, abyste nebyli vtaženi do jejich toxicity. Tím, že odmítáte naslouchat jejich neustálým stížnostem, jim dáváte najevo, že nepřijímáte jejich negativní energie.

2. Buďte upřímní ohledně svých vlastních limitů

Někdy je jediným způsobem, jak tito lidé porozumět, otevřená diskuse. Pokud jste dosáhli svých limitů, vyjádřete otevřeně svůj postoj zdůrazněním toho, že jsou odpovědní za svůj vlastní život a svou současnou situaci. Vyhněte se absorbování jejich osobních problémů; každý je zodpovědný za svůj život.

Také číst  5 důvodů, proč nás odchod od určitých lidí v našem životě dělá šťastnějšími

3. Neukazujte „slabost“

lidé, kteří si jen stěžují

Mohli byste čelit manipulativnímu jedinci. V takových situacích zachovejte vážný a rozhodný postoj.

I když s danou osobou můžete cítit empatii, ujistěte se, že ji máte pod kontrolou a připomeňte jí její odpovědnost za vlastní život.

4. Stanovte si jasné hranice

Váš osobní prostor je cenný a vy máte právo definovat, jak moc jste ochotni tolerovat stížnosti této osoby. Stanovte si hranice a nenechte se zmocnit vašeho soucitu.

V případě potřeby situaci ukončete. Odpovědnost za ochranu vašeho emocionálního a duševního zdraví totiž leží pouze na vás.

Pokud máte ve svém životě lidi, kteří si neustále stěžují. Nenechte se ovlivnit jejich negativitou. Postupujte podle těchto kroků a starejte se o své blaho!