5 známek, že je vám blízký někdo z minulého života

Známky toho, že je vám blízký člověk z minulého života. Často je těžké pochopit, proč se rodíme do rodin, kde se někteří příbuzní rozhodli udržovat s námi konfliktní vztahy. Bez ohledu na to, jak moc se snažíme tyto situace spojit nebo se od nich distancovat, občas se setkáváme s pomluvami, hádkami, pomluvami a různými formami nedorozumění.

Zdá se, že někteří lidé jsou odhodlaní znepřátelit si nás, zneužívat nás a soudit, aniž by se nás snažili poznat nebo porozumět našim myšlenkám a pocitům. Může se zdát, že nám bezdůvodně odporují, aniž bychom museli říct jediné slovo.

Tito jedinci mohou být dokonce součástí naší vlastní rodiny, včetně našich rodičů, sourozenců nebo dokonce našeho manžela. V některých případech se tyto negativní chování začnou objevovat brzy po svatbě. Nakonec mezi lidmi existuje nevysvětlitelná napětí, nepodložené hádky, přerušená pouta a nepřátelství, která vznikají ze zdánlivě drobných důvodů, ale vedou k významným emocionálním zraněním.

Pociťovat hluboký odpor k někomu, koho sotva známe nebo kdo nám nikdy neublížil, může být charakteristickým znakem nedostatku odpuštění spojeného s minulými životy. Zde jsou některé příznaky, které jsou někdy přehlíženy, ale mohou vám pomoci identifikovat karmické vazby a uvolnit je.

Pokud si zachováváte pozitivní pocity, i když s vámi ostatní špatně zacházejí nebo vás nenávidí, znamená to, že na oplátku nechováte zášť. V těchto časech je možné, že vesmír využívá lidi, aby vás chránil před negativními vlivy, což může být indikátorem toho, že jste dosáhli vyšší úrovně duchovní evoluce ve srovnání s těmi, kteří se chtějí pomstít.

Jinými slovy, vaše schopnost zachovat si pozitivitu a nereagovat na nenávist nenávistí je známkou duchovního růstu, který vás může ochránit před negativními vlivy a pomoci vám vyvinout se do vyšší úrovně vědomí.

1. Nespokojenost se někdy nemusí projevit přímo, ale zůstává neustále přítomná a snaží se zkoumat váš život.

Všechny obrázky / Pixabay

Mohla by se dokonce pokusit oslovit vaše blízké, aby shromáždili informace a pokud možno pošpinili vaši pověst mezi svými přáteli. Toto chování je nezdravé a v některých případech může vyžadovat psychologický zásah. Jakákoli chyba, kterou uděláte ve svém soukromém životě, riskuje, že bude použita proti vám, s hlavním cílem poškodit vaši image a zasít chaos ve vašem životě, to vše bez vašeho vědomí touto posedlou osobou.

Také číst  Intimita rozkvétá, když se dvěma duším podaří se navzájem dotknout

Tato osoba nebude šetřit úsilí, aby vám ztrpčovala existenci. Často je mazaná a zlobu si všimnete, až když už je škoda napáchána. Situace je složitá, protože se nakonec stanete hlavním cílem této osoby.

Doporučuje se recitovat modlitby s žádostí o božskou ochranu, praktikovat energetické koupele a hledat duchovní pomoc. V některých situacích mohou lidé vystoupit jako spojenci, aby vás podpořili. Když požádáte o božskou pomoc, je pravděpodobné, že do vašeho života vstoupí laskavý člověk, který bude bojovat po vašem boku.

2. Můžete pociťovat fyzické příznaky, když cítíte, že někdo z vašeho okolí k vám vyzařuje negativní energie, jako je nenávist nebo závist.

Můžete začít den se skvělým pocitem, ale najednou pocítíte tlak na hrudi, nadměrnou únavu, ospalost a hluboký nedostatek energie. Pokud praktikujete modlitbu nebo hledáte duchovní rovnováhu, pomoc k vám může přijít jemnými způsoby. Vesmír často reaguje na vaši modlitební žádost o pozitivní energii.

V tuto chvíli si můžete všimnout, že se k vám někdo s potřebnou energií přibližuje. Tato osoba, která přispívá k vašemu blahu, byla pravděpodobně „poslána“, aby zablokovala tok negativní energie vyzařované dotyčným jedincem. Někdy vás na ulici osloví cizí lidé, aby si prohodili pár slov, a to stačí k přerušení proudu negativity, čímž se váš stav zlepší.

Pokud vůči nikomu nechováte nenávist a vyzařujete pozitivní vibrace, Bůh nebo váš anděl strážný se vždy postará o to, aby vyslal světlo, aby čelil jakékoli negativní energii namířené proti vám.

Pokud však vibrujete na nízké frekvenci a dovolíte, aby nastoupila sklíčenost, můžete se ocitnout v negativním stavu, který je často podobný stavu posedlé osoby. Proto je nezbytné neustále sledovat svou energii a čistotu svých myšlenek. Pozitivita má moc neutralizovat jakoukoli negativitu namířenou proti vám.

3. Mohou nastat chvíle, kdy nemůžete věřit osobě, která vám nikdy neublížila, a cítíte potřebu se proti nim bránit.

Následně se situace může zvrátit, kdy se tato osoba posunula dál, ale cítí potřebu, abyste jí odpustili něco špatného, ​​co možná udělala v minulém životě. V tomto současném životě vám nikdy neměla v úmyslu ublížit, ale když se k vám přiblíží, cítíte touhu odstěhovat se, nedůvěru a neklid.

V hloubi duše víte, že vám tato osoba nechce ublížit, ale podivný a vytrvalý obranný instinkt vám brání vpustit ji do svého kruhu. Někdy, i když se vám tato osoba snaží pomoci, zůstáváte podezřívaví. V těchto chvílích je nezbytné hledat božské vedení prostřednictvím modlitby a otevřít své srdce v meditaci, abyste našli odpovědi.

Také číst  Lidé, kteří jsou neustále odsuzující a kritičtí, mají často problém se na sebe dívat!

Tato situace má také pozitivní aspekty, protože tato osoba může podniknout kroky k nápravě škod způsobených v minulém životě. Může vás dokonce zachránit v obtížné situaci, protože se vám snaží nahradit tyto škody a potřebuje vaše odpuštění.

Mnoho rodičů může mít takový pocit o jednom ze svých dětí: mají potíže mu důvěřovat nebo ho milovat a děti se mohou cítit odmítnuté. Tato dynamika může nastat i mezi sourozenci, což vytváří rodinné napětí.

4. Mohou nastat chvíle, kdy nedokážete odpustit a bolest ve vašem srdci zůstává kvůli traumatickému zážitku.

V takových případech se může v tomto životě projevit nespokojenost ve formě pomstychtivé posedlosti, která vede k násilným nebo traumatickým činům. Jako lidské bytosti jsme všichni zažili chvíle bolesti, ponížení, předsudků nebo opovržení různými způsoby. Vaše srdce nese ránu, kterou se často vyhýbáte řešit. Snažíte se rozptýlit, ale tu a tam se objeví bolest na hrudi nebo břicho bez zjevného vysvětlení.

Někdy je těžké odolat zhroucení pod tíhou tolika utrpení. Jsou situace, kdy tento pocit vzniká, i když jste v tomto životě nezažili přímé násilí, ale spíše strach a vztek na konkrétního člověka. Cítíte se v jeho přítomnosti špatně, máte agresivní pudy, ale úplně nechápete proč. Vaše duše ví, co ten druhý udělal, a může reagovat nepřátelsky, i když úplně nechápete proč.

Je však důležité pochopit, že na to existují prostředky. Tento pocit můžete překonat a přitáhnout do svého života pozitivitu. Tyto emoce ovlivňují lidi, jako jsou matky, které přišly o své děti násilným nebo nespravedlivým způsobem, děti odmítnuté rodiči, oběti dětského zneužívání nebo psychického násilí. Odpustit násilníkovi není snadné a touha po pomstě často zůstává pohřbena v mysli.

V takových případech se doporučuje zvážit regresní terapii. Je nezbytné pochopit vztah mezi událostmi v tomto životě a minulými zkušenostmi. Léčba je nezbytná k vyléčení srdce, k práci na vyřešení emocí a energetickému odpojení od násilníka, aby se prolomil cyklus nenávisti, předešlo se dalšímu zranění a podpořilo se uzdravení.

5. Přijde čas zúčtování a mezi vámi vyvstanou silné emoce.

Pokud hledáte duchovní pomoc, možná budete mít příležitost vrátit se ke své minulosti. Pokročilé meditace vám umožní ponořit se do vašich minulých zkušeností a pochopit důvody vašeho současného utrpení. Dosažení této úrovně meditace vyžaduje studium a praxi a může to trvat několik let.

Také číst  Slabí lidé vnucují svou vůli silou, zatímco silní lidé přesvědčují svou moudrostí

Terapie minulých životů vás může rychleji dovést ke vzpomínkám z jiných životů. Často to, co zjistíme o naší minulosti, není vždy příjemné. Možná si uvědomíme, že jsme udělali škodlivé věci a způsobili hlubokou bolest druhým lidem. Když však známe své minulé činy, můžeme lépe porozumět naší současné situaci a dosáhnout odpuštění, a to jak vůči těm, kteří nám ublížili, tak vůči sobě samým.

Je možné uskutečnit skutečné setkání s někým, koho jste považovali za nepřítele, a během tohoto setkání si budete moci upřímně vyjádřit své city k sobě navzájem. V mnoha případech nenávist pramení z neopětované lásky v minulém životě. Může se to zdát zvláštní, ale nenávist a láska spolu často úzce souvisí.

Zrada a násilí mohou také vést k pocitům pomsty, které vytvářejí mezi lidmi negativní pouta, která mohou trvat staletí.

Pokud jsou vaše srdce a myšlenky pozitivní, nebojte se, může vás podpořit duchovní pomoc. Vítězství v tomto kontextu spočívá v odpuštění. Zlomení pouta bolesti je jedním z největších vítězství, kterých může lidská bytost dosáhnout, a otevírá dveře do budoucnosti plné míru, lásky, evoluce a všech druhů pozitivity.

Udržování míru ve svém srdci vyžaduje určitou disciplínu. Je nezbytné čelit svému pravému já, přijmout své nedokonalosti a hledat božskou pomoc pro to, co sami nemůžete napravit. Vaším cílem jako lidské bytosti není dokonalost.

Je důležité rozlišovat karmickou nespokojenost od toxických vztahů ve vašem životě. Pokud s vámi někdo opakovaně špatně zacházel a vystavujete se nebezpečí, může to znamenat problém se sebevědomím. Když čelíte nepříteli, je důležité přestat ronit slzy a požádat o pomoc.

Odpuštění je božská vlastnost, ale základní je také obrana proti útokům. Nepřítel přestane útočit a způsobovat poškození, když se budete bránit a nedáte mu příležitost, aby vám znovu ublížil.

Nakonec zkuste meditovat s pozitivními afirmacemi, které vám pomohou zpracovat vaše emoce a potlačit negativní energie. Začněte trénovat svou mysl směrem k pozitivitě a budete lépe schopni účinně blokovat jakoukoli negativní energii směřující k vám.