5 důvodů, proč někdy, čím více se snažíme vysvětlit, tím více jsme nepochopeni

Proč někdy, čím více se snažíme vysvětlit sami sebe, tím více jsme nepochopeni? Někteří lidé ze zlomyslnosti, závisti nebo s cílem ublížit. Rozhodne se naslouchat a interpretovat věci způsobem, který jim nejlépe vyhovuje, který slouží jejich vlastním účelům. Je vzácné nikdy cítit se nepochopený. Cítíte se ukřivděni něčím, co jste neřekli ani neudělali. A přesto trpíme, když se marně snažíme objasnit, co se vlastně stalo. Je to jeden z nejhorších pocitů vůbec. Protože to znamená, že sklízíme následky za činy, které jsme nespáchali. I když často ubližujeme lidem, na kterých nám záleží.

Bohužel někdy lidé systematicky zkreslují to, co říkáme a/nebo děláme.

Vytržením situací z kontextu, abychom se představili v nepříznivém světle. Ať už ze zloby, ze závisti nebo s cílem ublížit nám v určitých aspektech našeho života. Někteří jedinci pouze slyší a interpretují způsobem, který nejlépe slouží jejich skrytým účelům.

A najednou se ocitáme v pasti absurdních situací. Obviňováni z věcí, které nikdy nevyšly z našich úst ani z našich činů. Jednoduše proto, že o nás zlomyslný člověk šířil lži. Často tento člověk působí tak přesvědčivě, že se mu podaří přesvědčit i ty, kteří nás znají nejlépe. Tím zaséváme pochybnosti o naší bezúhonnosti, našem charakteru a dokonce i o naší odborné způsobilosti.

Také číst  5 důvodů, proč se nemůžeme rozhodnout pro lidi, které milujeme

I když je to bolestivé, někdy čím více se snažíme vysvětlit sami sebe, tím méně nám věří a tím více jsme nepochopeni.

Protože zlo se již rozšířilo a ovlivnilo názory mnoha lidí. V těchto situacích se naléhání na dokazování opaku stává zbytečným, zvláště v zápalu emocí. Tím, že jsme naštvaní a nervózní, nepřenášíme nic jiného než nejistotu.

5 důvodů, proč někdy, čím více se snažíme vysvětlit, tím více jsme nepochopeni

1. Jeden nedostatečná komunikace

jsme nepochopeniObrázky : Dall-E

Někdy nevolíme vhodná slova, abychom vyjádřili své myšlenky nebo pocity. Což může vést k nedorozumění. Můžeme také postrádat srozumitelnost v našich vysvětleních, takže je pro ostatní obtížné pochopit naše poselství.

Můžeme například použít technický jazyk nebo složité termíny, které náš partner nezná. Nebo nemusíme poskytnout dostatek kontextu, aby naše vysvětlení bylo dobře pochopeno.

2. Selektivní poslech

Lidé mají někdy potíže plně naslouchat tomu, co říkáme. Mohou být rozptýleni jinými myšlenkami nebo obavami. Nebo mohou být příliš znepokojeni tím, jak zareagují na naše vysvětlení.

Také číst  Jak zůstat pozitivní ve světě, který se zdá negativní? 7 způsobů, jak to udělat

To znamená, že jim mohou uniknout důležité detaily nebo si špatně vyloží, co říkáme. Což vede k nedorozuměním.

3. Rozdíly ve vnímání

jsme nepochopeni

Každý jedinec vidí svět prostřednictvím svých vlastních vjemových filtrů. Formováni jejich minulými zkušenostmi, přesvědčením a kulturou. Takže i když si myslíme, že máme ve svých vysvětleních jasno, ostatní je mohou interpretovat odlišně na základě své vlastní perspektivy. Dvě různé osoby mohou například stejnou informaci vnímat velmi odlišně. Kvůli jejich jedinečným životním zkušenostem.

4 emoce ve hře

Emoce mohou hrát důležitou roli v tom, jak komunikujeme a vnímáme informace. Pokud jsme ve stresu, rozrušení nebo frustrovaní, může to zhoršit naši schopnost jasně sdělit své myšlenky. A naslouchat druhým s empatií.

Navíc naše vlastní emoce mohou ovlivnit to, jak interpretujeme zprávy jiných lidí, což může vést k nedorozuměním.

5 předsudky a předsudky

jsme nepochopeni

Všichni máme předsudky a předpojaté názory, které mohou ovlivnit to, jak vnímáme a interpretujeme informace. Například pokud máme předsudky vůči určité osobě. Nebo určitá skupina, můžeme být více náchylní k dezinterpretaci jejich vysvětlení nebo jim přisuzovat negativní úmysly.

Také číst  3 důvody, proč je důležité se smát v těžkých časech

Stejně tak nám ve slyšení mohou bránit naše vlastní předsudky o daném tématu. Nebo abychom pochopili vysvětlení, která jsou v rozporu s našimi dřívějšími přesvědčeními.

Ale jsou chvíle, kdy je nejdůležitější zůstat v klidu a nechat čas, ať udělá svou práci. Nezáleží na tom, kolik lží se řekne. Bez ohledu na to, kolik prázdných slov se řekne, bez ohledu na to, kolik nenávisti se šíří, pravda vždy vyjde najevo.

Pravda má mimořádnou sílu, která protíná překážky. A osvětluje vše, co mu stojí v cestě, bez ohledu na to, kolik času uplynulo.

Jsme-li v míru se svým svědomím, nic nemůže poskvrnit pravdu, která živí naše bytí.

To znamená, že je nezbytné zůstat trpělivý a nepodléhat pokušení bojovat impulzivními slovy nebo činy. Když zůstaneme v klidu, dovolíme pravdě, aby se projevila přirozeně, bez dalšího úsilí z naší strany.

Tím, že zůstaneme při zemi v naší integritě a budeme trpělivě čekat. Ukazujeme světu, že pravda vždy zvítězí, bez ohledu na nepřízeň osudu.