5 důvodů, proč nás zoufalství obírá o sebevědomí

Když se strach mísí s rezignací. Vytváří stav zoufalství, kdy ztrácíme veškerou víru v naši schopnost vybudovat život bohatý na smysl a úspěch. Stejně jako se osvobodit z labyrintu zmatku, který jsme si sami utkali. Zoufalství nás zbavuje sebevědomí. A skrýváme příležitosti a možnosti, které se nám nabízejí. Bez naděje se ocitáme jako vězni úzkého a bolestně omezeného vidění, diktovaného naším pohmožděným egem.

Zoufalství nás může přivést k nesmyslným činům sebezničení.

Protože bez naděje nebereme v úvahu důsledky svých voleb a nestaráme se o ně.

zoufalství

Zoufalí jedinci mohou přejít k násilnému chování. Jako sbírat zbraně a útočit na ostatní nebo podlehnout temným impulsům. Zoufale hledající úlevu, aby našel byť jen náznak naděje. Zločin a nevybíravé násilí mají často kořeny v zoufalství.

Zoufalství je nebezpečné, protože způsobuje, že se nestaráme o bolest, kterou mohou naše činy způsobit.

Pod jeho vlivem jsme vedeni k tomu, abychom způsobovali zranění, a to jak druhým, tak sami sobě. Doufat, že najdeme nějaké zdání útěchy, záchranné lano, které by nám umožnilo na chvíli se distancovat od utápění ve vlastním smutku.

Také číst  Zde je 11 bodů k posouzení úrovně vašeho sebevědomí

5 důvodů, proč nás zoufalství obírá o sebevědomí

1. L‘samoodpisy

Když jsme ponořeni do zoufalství, naše sebevědomí může výrazně klesnout. Máme sklon být k sobě přehnaně kritičtí a soustředíme se spíše na své nedostatky než na své silné stránky.

Toto samodevalvace podněcuje začarovaný kruh. Kde čím více se znehodnocujeme, tím méně věříme svým schopnostem, což vede k ještě většímu poklesu našeho sebevědomí.

2 ztráta perspektivy

Zoufalství může způsobit, že se na sebe a své schopnosti díváme velmi úzce. Tolik se zaměřujeme na naše současné neúspěchy a potíže, že zapomínáme na své minulé úspěchy a dovednosti.

Tato ztráta perspektivy nás vede k tomu, že podceňujeme své schopnosti a pochybujeme o své hodnotě. Což podkopává naši důvěru v sebe sama.

3 omezující přesvědčení

zoufalstvíVšechny obrázky / Dall-E a Frepik

Zoufalství je často doprovázeno negativními myšlenkami a omezujícími přesvědčeními o nás samých. Možná začneme věřit, že nejsme dost dobří. Že nejsme hodni úspěchu nebo že jsme odsouzeni k neúspěchu. Tato omezující přesvědčení posilují náš nedostatek sebevědomí. Vytvářením mentálních bariér, které nám brání věřit ve své schopnosti a náš potenciál.

Také číst  Nikdy neignorujte těchto 7 znaků vaší intuice:

4. Sociální izolace

Když jsme v zajetí zoufalství, máme často tendenci se společensky izolovat. Můžeme se stydět za své potíže nebo se obávat, že nás ostatní odsuzují. Což nás nutí vzdálit se od našeho sociálního kruhu.

Podpora a potvrzení od ostatních je však zásadní pro udržení naší důvěry v sebe sama. Tím, že se izolujeme, se připravujeme o tyto zdroje podpory, což oslabuje naši důvěru v sebe sama.

5 ztráta motivace

zoufalství

Zoufalství může způsobit, že ztratíme veškerou motivaci jednat a jít za svými cíli. Můžeme se cítit přemoženi svými obtížemi a věříme, že naše úsilí bude marné. Tato ztráta motivace vede ke snížení našeho pocitu kompetence a kontroly nad našimi životy. Což vede k poklesu našeho sebevědomí.

Prací na zvládání zoufalství a přijímáním strategií k posílení naší sebeúcty a odolnosti. Postupně můžeme obnovit své sebevědomí a znovu získat pocit kontroly nad svým životem.

Také číst  Jste stará duše? 15 znaků, že jste moudrá a zralá osobnost

Když si uděláme čas prozkoumat svůj život. Často dokážeme identifikovat chvíle, kdy jsme se vzdali svých vlastních aspirací.

Kde jsme pochybovali o své hodnotě a schopnosti vést plnohodnotný a úspěšný život. Rozlišujeme okamžiky, kdy jsme začali opouštět své sny a naděje. Ať už je to opuštěním romantického vztahu, vzdáním se svého místa ve společnosti, zanedbáváním hledání finanční stability, opuštěním našich profesních ambicí nebo opuštěním důležitého cíle.

Pokud zanedbáváme své zoufalství, nadále riskujeme, že obětujeme svou duši, svou integritu a svou důstojnost.